Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0356

2005/356/ES: Sklep Sveta z dne 22. decembra 2004 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kneževino Andoro o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti

OJ L 114, 4.5.2005, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 039 P. 208 - 209
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 039 P. 208 - 209
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 22 - 23

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/356/oj

4.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 114/9


SKLEP SVETA

z dne 22. decembra 2004

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kneževino Andoro o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti

(2005/356/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 94 v povezavi s prvim pododstavkom člena 300(2), prvim pododstavkom člena 300(3) in členom 300(4) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Dne 16. oktobra 2001 je Svet pooblastil Komisijo za pogajanja s Kneževino Andoro glede sporazuma, ki bi zagotavljal, da bi ta država sprejela ukrepe, ki so enakovredni tistim, ki se uporabljajo v okviru Skupnosti za zagotovitev dejanske obdavčitve dohodkov iz varčevanja v obliki plačil obresti.

(2)

Besedilo sporazuma, ki predstavlja rezultat teh pogajanj, je skladno z direktivami za pogajanja, ki jih je dal Svet. To besedilo spremlja Skupna izjava o nameri Evropske skupnosti in njenih držav članic na eni strani in Kneževine Andore na drugi strani, katere besedilo je priloženo Sklepu Sveta 2004/828/ES (2).

(3)

Uporaba določb Direktive 2003/48/ES (3) je odvisna od uporabe ukrepov, enakovrednih tistim, ki jih določa ta direktiva, s strani Kneževine Andore v skladu s sporazumom, ki sta ga sklenili ta država in Evropska Skupnost.

(4)

Sporazum je bil v skladu s Sklepom 2004/828/ES v imenu Evropske skupnosti podpisan dne 15. novembra 2004 s pridržkom naknadnega sprejetja sklepa o sklenitvi Sporazuma.

(5)

Sporazum je treba odobriti.

(6)

Treba je zagotoviti preprost in hiter postopek za morebitne prilagoditve prilog I in II k Sporazumu –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kneževino Andoro o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES, se odobri v imenu Evropske skupnosti.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu (4).

Člen 2

Komisija je pooblaščena, da v imenu Skupnosti odobri spremembe prilog k Sporazumu, ki so potrebne za uskladitev prilog s podatki o pristojnih organih, ki izvirajo iz uradnih obvestil iz točke (a) člena 5 Direktive 2003/48/ES in s podatki iz Priloge k Direktivi.

Člen 3

Predsednik Sveta v imenu Skupnosti pošlje uradno obvestilo iz člena 15(1) Sporazuma (5).

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 22. decembra 2004

Za Svet

Predsednik

C. VEERMAN


(1)  Mnenje z dne 17. novembra (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 359, 4.12.2004, str. 32.

(3)  UL L 157, 26.6.2003, str. 38. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/66/ES (UL L 168, 1.5.2004, str. 35).

(4)  UL L 359, 4.12.2004, str. 33.

(5)  Datum začetka veljavnosti Sporazuma bo Generalni sekretariat Sveta objavil v Uradnem listu Evropske unije.


Top