Help Print this page 

Document 32005D0210

Title and reference
2005/210/ES: Odločba Komisije z dne 11. marca 2005 o drugi spremembi Odločbe 2004/614/ES glede obdobja uporabe zaščitnih ukrepov v zvezi s kokošjo kugo v Južni Afriki (notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 559) (Besedilo velja za EGP).
  • No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2005
OJ L 68, 15.3.2005, p. 43–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 159–159 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/210/oj
Multilingual display
Authentic language
  • Authentic language: španščina, češčina, danščina, nemščina, estonščina, grščina, angleščina, francoščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, slovaščina, slovenščina, finščina, švedščina
Dates
  • Date of document: 11/03/2005
  • Date of effect: 11/03/2005; začetek veljavnosti datum obvestila
  • Date of notification: 11/03/2005
  • Date of end of validity: 30/06/2005; glej 32004D0614
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
  • Addressee: države članice
  • Additional information: velja za EGP
Relationship between documents
Text

15.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 68/43


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 11. marca 2005

o drugi spremembi Odločbe 2004/614/ES glede obdobja uporabe zaščitnih ukrepov v zvezi s kokošjo kugo v Južni Afriki

(notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 559)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/210/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS in 90/675/EGS (1) in zlasti člena 18(7) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel za organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki prihajajo v Skupnost iz tretjih držav (2), in zlasti člena 22(6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Odločbo Komisije 2004/614/ES z dne 24. avgusta 2004 o zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno obliko kokošje kuge v Republiki Južni Afriki (3) je Komisija sprejela zaščitne ukrepe glede kokošje kuge v jatah ratitov v Južni Afriki.

(2)

Položaj glede kokošje kuge v jatah ratitov v Južni Afriki še ni jasen, saj pristojni organi Južne Afrike še v okviru serološkega nadzora nimajo dokončnih rezultatov nadzora. Izgleda, da je položaj pod nadzorom, in Komisiji bodo kmalu predložene podrobne informacije.

(3)

V takih okoliščinah je primerno podaljšati veljavo Odločbe 2004/614/ES za nadaljnje tri mesece. Toda Odločbo je mogoče pregledati pred tem datumom, če pristojni organi Južne Afrike predložijo dodatne informacije.

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V členu 7 Odločbe 2004/614/ES se datum „31. marec 2005“ nadomesti z datumom „30. junij 2005“.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 11. marca 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 882/2004 (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).

(3)  UL L 275, 25.8.2004, str. 20. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/892/ES (UL L 375, 23.12.2004, str. 30).


Top