EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0186

2005/186/ES: Odločba Sveta z dne 5. julija 2004 o obstoju čezmernega primanjkljaja na Malti

OJ L 62, 9.3.2005, p. 21–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2007; razveljavil 32007D0464

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/186/oj

9.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 62/21


ODLOČBA SVETA

z dne 5. julija 2004

o obstoju čezmernega primanjkljaja na Malti

(2005/186/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 104(6) Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ob upoštevanju pripomb Malte,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 104 Pogodbe se morajo države članice izogibati čezmernemu javnofinančnemu primanjkljaju. To velja tudi za države članice z odstopanjem, kar so vse države, ki so 1. maja 2004 vstopile v Evropsko unijo.

(2)

Temeljni cilj Pakta za stabilnost in rast so zdrave javne finance kot sredstvo za izboljšanje pogojev za stabilnost cen in za močno trajnostno rast, ki pospešuje ustvarjanje novih delovnih mest.

(3)

Postopek v primeru čezmernega primanjkljaja iz člena 104 predvideva odločitev o obstoju čezmernega primanjkljaja; Protokol o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, priložen Pogodbi, določa nadaljnje predpise za izvajanje postopka v primeru čezmernega primanjkljaja. Uredba Sveta (ES) št. 3605/93 z dne 22. novembra 1993 o uporabi Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki je priloga k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (1), določa podrobna pravila in opredeli pojme v zvezi z uporabo določb navedenega protokola.

(4)

Člen 104(5) Pogodbe od Komisije zahteva, da predloži svoje mnenje Svetu, če meni, da v neki državi članici obstaja čezmeren primanjkljaj ali da bi do njega lahko prišlo. Po pregledu vseh pomembnih dejavnikov, ki jih je v skladu s členom 104(3) upoštevala v svojem poročilu, in ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-finančnega odbora v skladu s členom 104(4), je Komisija v svojem mnenju z dne 24. junija 2004 prišla do zaključka, da na Malti obstaja čezmeren primanjkljaj.

(5)

Člen 104(6) Pogodbe določa, da mora Svet upoštevati morebitne pripombe zadevne države članice preden po opravljeni celoviti oceni odloči, ali čezmeren primanjkljaj obstaja.

(6)

Celovita ocena vodi do naslednjih sklepov: leta 2003 je javnofinančni primanjkljaj na Malti dosegel 9,7 % BDP (od tega je bilo 3,2 % BDP posledica enkratne operacije), kar je bilo nad referenčno vrednostjo 3 % BDP iz Pogodbe. Do javnofinančnega primanjkljaja, ki je presegel referenčno vrednost, ni prišlo zaradi izrednega dogodka, na katerega malteški organi niso mogli vplivati, niti zaradi resnega gospodarskega upada v smislu Pakta za stabilnost in rast. Leta 2004 bo javnofinančni primanjkljaj ostal nad 3 % BDP. Spomladanska napoved Komisije 2004 predvideva, da bo primanjkljaj leta 2004 dosegel 5,9 % BDP, medtem ko malteški konvergenčni program predvideva primanjkljaj 5,2 % BDP. Delež dolga, ki je bil leta 2003 72,0 %, bo leta 2004 še naprej odstopal od referenčne vrednosti 60 % BDP iz Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Celovita ocena kaže, da na Malti obstaja čezmeren primanjkljaj.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Republiko Malto.

V Bruslju, 5. julija 2004

Za Svet

Predsednik

J.-C. JUNCKER


(1)  UL L 332, 31.12.1993, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 351/2002 (UL L 55, 26.2.2002, str. 23).


Top