EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0103

2005/103/ES: Odločba Komisije z dne 31. januarja 2005 o določitvi mehanizma za dodelitev kvot proizvajalcem in uvoznikom delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov za leta od 2003 do 2009 na podlagi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2037/2000 (notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 134)

UL L 33, 5.2.2005, p. 65–70 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/03/2007; razveljavil 32007D0195 Datum prenehanja veljavnosti temelji na datumu objave akta o razveljavitvi, ki začne učinkovati na dan njegove notifikacije. Akt o razveljavitvi je bil notificiran, vendar datum notifikacije ni na voljo na spletišču EUR-Lex – namesto tega se uporablja datum objave.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/103(1)/oj

5.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 33/65


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 31. januarja 2005

o določitvi mehanizma za dodelitev kvot proizvajalcem in uvoznikom delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov za leta od 2003 do 2009 na podlagi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2037/2000

(notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 134)

(Besedila v angleškem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, litovskem, nemškem, nizozemskem, poljskem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku so edino verodostojna)

(2005/103/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2037/2000 z dne 29. junija 2000 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (1), in zlasti člena 4(3)(ii) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ukrepi Skupnosti, zlasti iz Uredbe Sveta (ES) št. 3093/94 z dne 15. decembra 1994 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (2), ki jo je nadomestila Uredba (ES) št. 2037/2000, so v več letih pripeljali do zmanjšanja skupne porabe delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov (HCFC).

(2)

V okviru tega zmanjšanja so bile določene kvote za posamezne proizvajalce in uvoznike, ki temeljijo na preteklih tržnih deležih in so bile izračunane glede na dejavnik škodljivosti teh snovi za ozon.

(3)

Od leta 1997 je bil trg teh snovi glede na različne uporabe stabilen. Skoraj dve tretjini HCFC sta bili uporabljeni za proizvodnjo pene, dokler ni bila ta uporaba HCFC dne 1. januarja 2003 prepovedana.

(4)

Da od 1. januarja 2003 uporabniki HCFC, ki izdelujejo proizvode iz nepenaste mase, ne bi bili prikrajšani zaradi sistema dodeljevanja, ki bi temeljil na preteklem tržnem deležu uporabe HCFC za proizvode iz penaste mase, je primerno zagotoviti nov mehanizem dodeljevanja za uporabo HCFC po tem datumu za izdelavo proizvodov iz nepenaste mase. Za leta od 2004 do 2009 velja za najprimernejši sistem dodeljevanja takšen sistem, ki temelji izključno na povprečnem, preteklem tržnem deležu HCFC, uporabljenih za izdelovanje proizvodov iz nepenaste mase.

(5)

Primerno je, da se kvote, ki so na voljo uvoznikom, omejijo na njihov odstotni tržni delež v letu 1999, zagotoviti pa je treba tudi, da se kakršne koli uvozne kvote, ki niso bile zaprošene in dodeljene v določenem letu, na novo dodelijo registriranim uvoznikom HCFC.

(6)

Odločbo Komisije 654/2002/ES (3) z dne 12. avgusta 2002, ki je določila mehanizem za dodelitev kvot proizvajalcem in uvoznikom za delno halogenirane klorofluoroogljikovodike za leta od 2003 do 2009 na podlagi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2037/2000, je treba spremeniti, da se upoštevajo povečana kvota delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov (skupina VIII) v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 2037/2000, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003, in pretekli tržni deleži podjetij v državah članicah, ki so pristopile dne 1. maja 2004.

(7)

Zaradi pravne jasnosti in preglednosti je treba Odločbo 2002/654/ES nadomestiti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora, ustanovljenega s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 2037/2000 –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej uredbi:

(a)

„tržni delež za hladilno opremo“ pomeni povprečni tržni delež prodaje delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov za hladilno opremo, ki ga je imel proizvajalec v letih 1997, 1998 in 1999, izražen kot odstotek celotnega trga za hladilno opremo;

(b)

„tržni delež za proizvodnjo pene“ pomeni povprečni tržni delež prodaje delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov za proizvodnjo pene, ki ga je imel proizvajalec v letih 1997, 1998 in 1999, izražen kot odstotek celotnega trga za proizvodnjo pene; in

(c)

„tržni delež za topila“ pomeni povprečni tržni delež prodaje delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov za topila, ki ga je imel proizvajalec v letih 1997, 1998 in 1999, izražen kot odstotek celotnega trga topil.

Člen 2

Podlaga za izračun kvot

Okvirne količine, dodeljene za porabo delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov za hladilno opremo, proizvodnjo pene in topila na podlagi deleža proizvajalcev pri obračunskih ravneh, določenih v členu 4(3)(i)(d) in (e) Uredbe (ES) št. 2037/2000, so navedene v Prilogi I k tej odločbi.

Tržni deleži za vsakega proizvajalca na ustreznih trgih so določeni v Prilogi II (4).

Člen 3

Kvote za proizvajalce

1.   Kvota obračunske ravni delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov iz člena 4(3)(i)(e) Uredbe (ES) št. 2037/2000, ki jih proizvajalec da na trg ali uporablja zase, za vsakega proizvajalca za leta od 2004 do 2007 ne presega zneska naslednjih elementov:

(a)

tržnega deleža proizvajalca za hladilno opremo glede na skupno okvirno količino, dodeljeno za hladilno opremo v letu 2004;

(b)

tržnega deleža proizvajalca za topila glede na skupno okvirno količino, dodeljeno za topila v letu 2004.

2.   Kvota obračunske ravni delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov iz člena 4(3)(i)(f) Uredbe (ES) št. 2037/2000, ki jih proizvajalec da na trg ali uporablja zase, za vsakega proizvajalca za leta od 2008 do 2009 v sorazmerju ne presega zneska naslednjih elementov:

(a)

tržnega deleža proizvajalca za hladilno opremo glede na skupno okvirno količino, dodeljeno za hladilno opremo v letu 2004;

(b)

tržnega deleža proizvajalca za topila glede na skupno okvirno količino, dodeljeno za topila v letu 2004.

Člen 4

Kvote za uvoznike

Obračunska raven delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov, ki jih posamezen uvoznik sme dati na trg ali uporabljati zase, kot odstotek obračunske ravni iz člena 4(3)(i)(d), (e) in (f) Uredbe (ES) št. 2037/2000 ne presega njenega odstotnega deleža, dodeljenega v letu 1999.

Kakršne koli količine, ki jih ni mogoče dati na trg, ker uvozniki, ki so do tega upravičeni, niso zaprosili za uvozno kvoto, se na novo dodelijo tistim uvoznikom, ki so dobili uvozno kvoto.

Nedodeljena količina se razdeli vsem uvoznikom in izračuna sorazmerno z višino kvot, ki so za te uvoznike že določene.

Člen 5

Odločba 2002/654/ES je razveljavljena.

Sklicevanja na razveljavljeno odločbo se razumejo kot sklicevanja na to odločbo.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na naslednja podjetja:

 

Arkema SA

Cours Michelet — La Défense 10

F-92091 Paris La Défense

 

Arkema Quimica SA

Avenida de Burgos, 12 — planta 7

E-28036 Madrid

 

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Nederland

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV

Kempenweg 90

PO Box 264

6000 AG Weert

Nederland

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13

The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

United Kingdom

 

Phosphoric Fertilizers Industry SA

Thessaloniki Plant

PO Box 10183

GR-54110 Thessaloniki

 

Rhodia Organique Fine Ltd

PO Box 46 — St Andrews Road

Avonmouth, Bristol BS11 9YF

United Kingdom

 

Solvay Electrolyse France

12 Cours Albert 1er

F-75383 Paris

 

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

D-30173 Hannover

 

Solvay Iberica SL

Barcelona

Calle Mallorca 269

E-08008 Barcelona

 

Solvay Solexis SpA

Viale Lombardia 20

I-20021 Bollate (MI)

 

AB Ninolab

PO Box 137

S-194 22 Upplands Väsby

 

Advanced Chemical SA

C/ Balmes, 69 Pral 3o

E–08007 Barcelona

 

Alcobre SA

C/Luis I, Nave 6-B

Poligono Industrial Vallecas

E-28031 Madrid

 

Asahi Glass Europe BV

World Trade Center

Strawinskylaan 1525

1077 XX Amsterdam

Nederland

 

Avantec

Bld Henri Cahn

B.P. 27

F-94363 Bry-sur-Marne Cedex

 

BaySystems Iberia S/A

C/ Pau Clarís 196

E-08037 Barcelona

 

BOC Gazy

ul. Pory 59

PL-02-757 Warszawa

 

Boucquillon NV

Nijverheidslaan 38

B-8540 Deerlijk

 

Calorie

503 Rue Hélène Boucher

Z.I. Buc

B.P. 33

F-78534 Buc Cedex

 

Caraibes Froids SARL

B.P. 6033

Ste Thérèse

4,5 km Route du Lamentin

F-97219 Fort-de-France (Martinique)

 

Celotex Limited

Lady Lane Industrial Estate

Hadleigh, Ipswich, Suffolk,

IP7 6BA

United Kingdom

 

Efisol

14/24 Rue des Agglomérés

F-92024 Nanterre Cédex

 

Empor d.o.o.

Tržaška 333

1000 Ljubljana

Slovenia

 

Etis d.o.o.

Leskoškova 9a

1000 Ljubljana

Slovenia

 

Fibran SA

6th km Thessaloniki

Oreokastro

PO Box 40 306

GR-560 10 Thessaloniki

 

Fiocco Trade SL

C/ Molina No 16, Pta 5

E-46006 Valencia

 

G.AL.Cycle-Air Ltd

3, Sinopis Str., Strovolos

PO Box 28385

Nicosia, Cyprus

 

Galco SA

Avenue Carton de Wiart 79

B-1090 Brussels

 

Galex SA

B.P. 128

F-13321 Marseille Cedex 16

 

Genys UAB

Lazdiju 20

Kaunas

Lithuania

 

GU Thermo Technology Ltd

Greencool Refrigerants

Unit 12

Park Gate Business Centre

Chandlers Way, Park Gate

Southampton SO31 1FQ

United Kingdom

 

Guido Tazzetti & Co.

Strada Settimo 266

I-10156 Torino

 

Harp International

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

United Kingdom

 

H&H International Ltd.

Richmond Bridge House

419 Richmond Road

Richmond TW1 2EX

United Kingdom

 

ICC Chemicals Ltd

Northbridge Road

Berkhamsted

Hertfordshire

HP4 1EF

United Kingdom

 

Kal y Sol

P.I. Can Roca

C/Carrerada s/n,

E-08107 Martorelles (Barcelona)

 

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

ul. J. Lea 112

PL-30-133 Kraków

 

Matero Ltd

37 St. Kyriakides Ave.

3508 Limassol

Cyprus

 

Mebrom

Assenedestraat 4

B-9940 Rieme — Ertvelde

 

Nagase Europe Ltd

Berliner Allee 59

D-40212 Düsseldorf

 

OU A Sektor

Kasteheina 6-9

EE-31024 Kohtla-Järve

 

Plasfi SA

Ctra Montblanc, s/n

E-43420 Sta Coloma de Queralt

(Tarragona)

 

Prodex-system sp. Z o.o.

24th Artemidy ST

PL-01-497 Warsaw

 

PW Gaztech

ul. Kopernika 5

PL-11-200 Bartoszyce

 

Quimidroga SA

Calle Tuset 26

E-08006 Barcelona

 

Refrigerant Products Ltd

N9 Central Park Estate

Westinghouse Road

Trafford Park

Manchester M17 1PG

United Kingdom

 

Resina Chemie BV

Korte Groningerweg 1A

9607 PS Foxhol

Nederland

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’isle d’abeau Chesnes

F-38297 St Quentin Fallavier

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard

New Road

Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

SJB Chemical Products BV

Wellerondom 11

3230 AG Brelle

Nederland

 

Solquimia Iberia SL

C/Duque de Alba No 3, 1o

E-28012 Madrid

 

Synthesia Espanola SA

Conde Borrell, 62

E-08015 Barcelona

 

Termo-Schiessl Sp. z o.o.

ul. Raszynska 13

PL-05-500 Piaseczno

 

Universal Chemistry & Technology SpA

Viale A. Filippetti 20

I-20122 Milano

 

Vuoksi Yhtiö Oy

Lappeentie 12

FIN-55100 Imatra

 

Wigmors

Irysowa str. # 5

PL-51-117 Wroclaw

V Bruslju, 31. januarja 2005

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 244, 29.9.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2077/2004 (UL L 359, 4.12.2004, str. 28).

(2)  UL L 333, 22.12.1994, str. 1.

(3)  UL L 220, 15.8.2002, str. 59.

(4)  Priloga II ni objavljena, ker vsebuje zaupne poslovne informacije.


PRILOGA I

Okvirne količine, dodeljene za leta 2004 in 2005, izražene v tonah / dejavniku škodljivosti za ozon.

Trg

2004

2005

Hladilna oprema

1 990,61

2 054,47

Proizvodnja pene

0,00

0,00

Topila

64,11

66,17

Skupaj

2 054,72

2 120,64


Top