Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0062

2005/62/ES: Odločba Komisije z dne 27. januarja 2005 o prehodnih ukrepih, ki naj bi jih uporabljal Ciper glede sežigavanja ali zakopavanja živalskih stranskih proizvodov na kraju samem skladno z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1774/2002 (notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 133)Besedilo velja za EGP.

OJ L 25, 28.1.2005, p. 71–72 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 313–314 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 01/11/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/62(1)/oj

28.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/71


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 27. januarja 2005

o prehodnih ukrepih, ki naj bi jih uporabljal Ciper glede sežigavanja ali zakopavanja živalskih stranskih proizvodov na kraju samem skladno z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1774/2002

(notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 133)

(Besedilo v grškem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/62/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1774/2002 z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (1) in zlasti člena 24(6) in člena 32(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1774/2002 se lahko odobrijo odstopanja glede odstranjevanja živalskih stranskih proizvodov v omejenih okoliščinah s sežigavanjem ali zakopavanjem na kraju samem. Navedena uredba prav tako določa, da ne more biti odobreno odstopanje za živali, pri katerih obstaja sum na okužbo s transmisivno spongiformno encefalopatijo (TSE) ali pri katerih je bila prisotnost TSE uradno potrjena.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 811/2003 z dne 12. maja 2003 o izvedbi Uredbe (ES) št. 1774/2002 glede prepovedi recikliranja znotraj iste živalske vrste za ribe, zakopavanja in sežiganja živalskih stranskih proizvodov in nekaterih prehodnih ukrepov (2) določa pravila za izvajanje odstranjevanja živalskih stranskih proizvodov s sežigavanjem ali zakopavanjem na kraju samem.

(3)

Sklep Komisije 2004/467/ES z dne 29. aprila 2004 o prehodnih ukrepih, ki naj bi jih uporabljala Ciper in Estonija glede sežigavanja ali zakopavanja živalskih stranskih proizvodov na kraju samem skladno z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1774/2002 (3) določa odstopanje od teh pravil do 1. januarja 2005.

(4)

Ciper je obvestil Komisijo, da 1. januarja 2005 ne bo imel delujočih sistemov za zbiranje živalskih stranskih proizvodov. Zato je treba ohraniti prehodne ukrepe, določene s Sklepom 2004/467/ES, za daljše časovno obdobje.

(5)

V prehodnem obdobju naj bi Ciper sprejel potrebne ukrepe za preprečitev ogrožanja zdravja ljudi in živali ter ogrožanja okolja, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 811/2003.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1.   Z odstopanjem od členov 4(2), 5(2) in 6(2) Uredbe (ES) št. 1774/2002 lahko Ciper v času do 1. novembra 2005 na svojem ozemlju dovoli sežigavanje ali zakopavanje živalskih stranskih proizvodov na kraju samem.

2.   Odstopanje iz odstavka 1 se ne uporablja za snovi kategorije 1 iz člena 4(1)(a)(i) Uredbe (ES) št. 1774/2002.

Člen 2

Pri odobritvi sežigavanja ali zakopavanja na kraju samem, kakor je predvideno v členu 1 te odločbe, sprejme Ciper v skladu z izvedbenimi pravili, določenimi v členih 6 in 9 Uredbe (ES) št. 811/2003, vse potrebne ukrepe za preprečitev ogrožanja zdravja ljudi in živali ter ogrožanja okolja. Ciper do 1. junija 2005 obvesti Komisijo in druge države članice o napredku pri vzpostavljanju sistema za odstranjevanje.

Člen 3

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2005 do 1. novembra 2005.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na Republiko Ciper.

V Bruslju, 27. januarja 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 273, 10.10.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 668/2004 (UL L 112, 19.4.2004, str. 1).

(2)  UL L 117, 13.5.2003, str. 14.

(3)  UL L 160, 30.4.2004, str. 1.


Top