EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2273

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2273/2004 z dne 22. decembra 2004 o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 2728/94 o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe

OJ L 396, 31.12.2004, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 483–484 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 161 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 161 - 162

No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2273/oj

31.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 396/28


UREDBA SVETA (ES, Euratom) št. 2273/2004

z dne 22. decembra 2004

o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 2728/94 o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 308 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 203 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

1. maja 2004 je pristopilo deset novih držav članic.

(2)

Poleg tega je treba upoštevati možnost nadaljnjih pristopov.

(3)

Skupnosti so odobrile posojila in jamčile za posojila, dodeljena državam pristopnicam, ali za projekte, ki so se izvedli v teh državah. Ta posojila in jamstva so trenutno zajeta v Jamstvenem skladu in bodo ostala neplačana ali veljavna po dnevu pristopa. S tem dnem to ne bodo več zunanji ukrepi Skupnosti in jih bo tako treba vključiti neposredno v splošni proračun Evropske unije in ne bodo več zajeta v Jamstvenem skladu.

(4)

Evropska investicijska banka mora Komisijo obvestiti o vsoti neplačanih ukrepov, za katere jamči Skupnost, v novih državah članicah na dan pristopa.

(5)

Poročilo, ki ga je Komisija pripravila v skladu s členom 9 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2728/94 z dne 31. oktobra 1994 o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe (2), zaključuje, da za upoštevanje širitve Evropske unije ni potrebno spreminjati nobenih parametrov Jamstvenega sklada.

(6)

Glede na količino potrebnih informacij za letno poročilo, ki ga zahteva člen 7 Uredbe (ES, Euratom) št. 2728/94, in zapletenost postopkov, ki jih je treba opraviti pred predložitvijo poročila, je treba podaljšati rok, predviden za njegovo pripravo.

(7)

Uredbo (ES, Euratom) št. 2728/94 je treba zato ustrezno spremeniti.

(8)

Za sprejetje te uredbe Pogodbi ne predvidevata nobenih drugih pooblastil, razen pooblastil iz člena 308 Pogodbe ES in člena 203 Pogodbe Euratom –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES, Euratom) št. 2728/94 se spremeni:

1.

v členu 1 se doda naslednji odstavek:

„Vse operacije, izvedene v korist tretje države ali za namene financiranja projektov v tretji državi, z učinkom od dne pristopa te države k Evropski uniji ne sodijo več na področje uporabe te uredbe.“;

2.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 3a

Po pristopu nove države članice k Evropski uniji se ciljni znesek zmanjša za znesek izračunan na podlagi operacij iz tretjega odstavka člena 1.

Za izračun zneska zmanjšanja se odstotek iz drugega odstavka člena 3, ki se uporablja na dan pristopa, uporabi za znesek neplačanih operacij na ta dan.

Presežek se plača nazaj na posebno postavko v izkazu prihodkov splošnega proračuna Evropske Unije.“;

3.

v členu 7 se datum „31. marca“ nadomesti z „31. maja“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2004

Za Svet

Predsednik

C. VEERMAN


(1)  UL C 19, 23.1.2004, str. 3.

(2)  UL L 293, 12.11.1994, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadníe spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1149/1999 (UL L 139, 2.6.1999, str. 1).


Top