EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2150

Uredba Komisije (ES) št. 2150/2004 z dne 16. decembra 2004 o odprtju tarifne kvote za leto 2005 za uvoz nekaterega blaga iz Turčije v Evropsko skupnost

OJ L 370, 17.12.2004, p. 36–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 183M , 5.7.2006, p. 371–372 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2150/oj

17.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 370/36


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2150/2004

z dne 16. decembra 2004

o odprtju tarifne kvote za leto 2005 za uvoz nekaterega blaga iz Turčije v Evropsko skupnost

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6. decembra 1993 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (1), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Sklepa št. 1/97 Pridružitvenega sveta ES-Turčija z dne 29. aprila 1997 o režimih za nekatere predelane kmetijske proizvode (2) in zlasti člena 1 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep št. 1/97 Pridružitvenega sveta ES-Turčija določa za spodbujanje razvoja trgovine v skladu s cilji carinske unije letno kvoto glede vrednosti v zvezi z nekaterimi testeninskimi proizvodi, uvoženimi v Skupnost iz Turčije. To kvoto je treba odpreti za leto 2005, za uveljavljanje koristi iz nje pa se mora predložiti potrdilo o gibanju blaga A.TR., predvideno s Sklepom št. 1/2001 Odbora ES-Turčija za carinsko sodelovanje z dne 28. marca 2001 o spremembi Sklepa št. 1/96 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Sklepa št. 1/95 Pridružitvenega sveta ES-Turčija (3).

(2)

Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (4) določa pravila za upravljanje tarifnih kvot. Primerno je določiti, da se tarifna kvota, odprta s to uredbo, upravlja v skladu s temi pravili.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za horizontalna vprašanja v zvezi s trgovino s predelanimi kmetijskimi proizvodi, ki niso navedeni v Prilogi I –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Tarifna kvota Skupnosti, navedena v Prilogi, se odpre od 1. januarja do 31. decembra 2005 za blago, uvoženo iz Turčije in omenjeno v tej prilogi.

Za uveljavljanje koristi iz te tarifne kvote se predloži potrdilo o gibanju blaga A.TR., v skladu s Sklepom št. 1/2001 Odbora ES-Turčija za carinsko sodelovanje.

Člen 2

Tarifno kvoto iz člena 1 upravlja Komisija v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2004

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednica


(1)  UL L 318, 20.12.1993, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2580/2000 (UL L 298, 25.11.2000, str. 5).

(2)  UL L 126, 17.5.1997, str. 26.

(3)  UL L 98, 7.4.2001, str. 31.

(4)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2286/2003 (UL L 343, 31.12.2003, str. 1).


PRILOGA

Zaporedna številka

Oznaka KN

Poimenovanje

Kvota

Stopnja dajatve

09.0205

1902 11 00

1902 19

Nekuhane testenine, nepolnjene ali drugače pripravljene

2,5 milijona EUR

10,67 EUR/100 kg neto


Top