Help Print this page 

Document 32004R2052

Title and reference
Uredba Sveta (ES) št. 2052/2004 z dne 22. novembra 2004 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 964/2003 za uvoz pribora (fitingov) za cevi iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz pribora (fitingov) za cevi iz železa ali jekla, poslanega iz Indonezije, ki se prijavijo kot izdelki s poreklom iz Indonezije ali ne
  • No longer in force, Date of end of validity: 07/06/2008
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 197–201 (MT)
OJ L 355, 1.12.2004, p. 4–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 037 P. 55 - 59
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 037 P. 55 - 59
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 128 P. 36 - 40

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2052/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 22/11/2004
  • Date of effect: 02/12/2004; začetek veljavnosti datum objave + 1 glej člen 4
  • Date of end of validity: 07/06/2008; glej 32003R0964
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Uredba
  • Additional information: damping
Procedure
Text

1.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 355/4


UREDBA SVETA (ES) št. 2052/2004

z dne 22. novembra 2004

o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 964/2003 za uvoz pribora (fitingov) za cevi iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz pribora (fitingov) za cevi iz železa ali jekla, poslanega iz Indonezije, ki se prijavijo kot izdelki s poreklom iz Indonezije ali ne

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“) in zlasti člena 13 Uredbe,

ob upoštevanju predloga, ki ga je Komisija predložila po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   POSTOPEK

1.   Obstoječi ukrepi

(1)

Po pregledu zaradi izteka ukrepa je Svet z Uredbo (ES) št. 964/2003 (2) („prvotna uredba“) med drugim uvedel dokončne protidampinške dajatve v višini 58,6 % na uvoz pribora (fitingov) za cevi (razen za liti pribor (fitinge), prirobnice in pribor (fitinge) z navojem) iz železa ali jekla (razen nerjavečega jekla) z največjim zunanjim premerom do vključno 609,6 mm, kakršen se uporablja za varjenje ali druge namene, uvrščen pod oznake KN ex 7307 93 11 (oznaka TARIC 7307931199), ex 7307 93 19 (oznaka TARIC 7307931999), ex 7307 99 30 (oznaka TARIC 7307993098) in ex 7307 99 90 (oznaka TARIC 7307999098) in s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („LRK“).

2.   Začetek postopka

(2)

Komisija je imela na voljo dovolj prima facie dokazov, da poteka izogibanje protidampinškim ukrepom za uvoz nekaterega pribora za cevi s poreklom iz LRK tako, da se blago pretovarja in nepravilno prijavlja kot s poreklom iz Indonezije. Zadostne dokaze za uvedbo postopka, ki zadeva Indonezijo, je Komisija lahko pridobila samo s poizvedbo pri carinskih organih v eni izmed držav članic, ki je pokazala, da blago nima porekla iz Indonezije. Zato se je Komisija odločila, da v skladu s členom 13 osnovne uredbe začne preiskavo na lastno pobudo.

(3)

Med nekaterimi preiskavami, ki so jih leta 2003 izvedli carinski organi ene izmed držav članic, so bili pridobljeni prima facie dokazi, ki še posebej glede uvoza v tisto državo članico nakazuje, da so pošiljke, prijavljene kot s poreklom iz Indonezije, bile pravzaprav poslane in izvirale iz LRK. V skladu s podatki Eurostata je v letu 2003 uvoz, prijavljen kot s poreklom iz Indonezije, v to državo članico predstavljal dve tretjini uvoza, prijavljenega kot s poreklom iz Indonezije v Skupnost. Znaten porast uvoza, ki je sledil protidampinškim ukrepom, uvedenim za pribor za cevi s poreklom iz LRK, je predstavljal spremembo v vzorcu trgovanja, za katerega ni bilo drugih potrebnih razlogov ali ekonomske razlage, kot obstoj protidampinških dajatev na pribor za cevi s poreklom iz LRK.

(4)

Slednjič, pokazalo se je, da je popravljalni učinek obstoječih protidampinških dajatev na uvoz pribora za cevi s poreklom iz LRK oslabljen v smislu količine in cene ter da se izvaja damping glede na normalne vrednosti, ki so bile predhodno ugotovljene za pribor za cevi s poreklom iz LRK.

(5)

Zato je Komisija v skladu z Uredbo (ES) št. 396/2004 (3) („začetna uredba“) na lastno pobudo začela preiskavo zaradi domnevnega izogibanja protidampinškim ukrepom za uvoz pribora za cevi s poreklom iz LRK z uvozom pribora za cevi, poslanega iz Indonezije, prijavljenega kot s poreklom iz Indonezije ali ne, in v skladu s členom 13(3) in 14(5) osnovne uredbe naložila carinskim organom, da od 4. marca 2004 registrirajo uvoz pribora za cevi, poslanega iz Indonezije, ki se prijavi kot izdelek s poreklom iz Indonezije ali ne, pod oznake KN ex 7307 93 11 (oznaka TARIC 7307931193), ex 7307 93 19 (oznaka TARIC 7307931993), ex 7307 99 30 (oznaka TARIC 7307993093) in ex 7307 99 90 (oznaka TARIC 7307999093). Komisija je organe LRK in Indonezije obvestila o začetku preiskave.

3.   Preiskava

(6)

Proizvajalcem in izvoznikom v LRK so bili poslani vprašalniki (v Indoneziji ni bilo znanih proizvajalcev), prav tako tudi uvoznikom v Skupnosti, za katere je Komisija vedela iz preiskave, ki je pripeljala do uvedbe obstoječih ukrepov na uvoz pribora za cevi s poreklom iz LRK („predhodna preiskava“). Zainteresirane stranke so dobile priložnost izraziti svoja stališča pisno ter zaprositi za zaslišanje v roku, ki je določen v začetni uredbi.

(7)

Na vprašalnik ni odgovoril noben proizvajalec ali izvoznik iz LRK, prav tako pa se ni prijavil ali posredoval odgovorov na vprašalnik noben proizvajalec ali izvoznik iz Indonezije. Tri odgovore na vprašalnik so posredovali med seboj nepovezani uvozniki iz Skupnosti. Eden izmed uvoznikov sodelovanja ni nadaljeval.

4.   Obdobje preiskave

(8)

Obdobje preiskave je trajalo od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2003 („OP“). Podatki od leta 2000 naprej do OP so se uporabili za preiskavo spremembe v vzorcu trgovanja.

B.   REZULTATI PREISKAVE

1.   Splošni preudarki/stopnja sodelovanja

(a)   Indonezija

(9)

V preiskavi ni sodeloval noben proizvajalec ali izvoznik pribora za cevi s poreklom iz Indonezije. Indonezijski organi niso posredovali nobenih dodatnih informacij. Indonezijskim organom je bilo pojasnjeno, da lahko nesodelovanje privede do uporabe člena 18 osnovne uredbe. Odgovor na vprašalnik so posredovali trije med seboj nepovezani uvozniki. Eden izmed uvoznikov, ki je posredoval odgovor na vprašalnik, v katerem so manjkali potrebni podatki za ugotavljanje obstoja izogibanja, ni pojasnil vzroka za pomanjkljivosti, na katere je opozorila Skupnost v pozivu k dopolnitvi, ki je bil poslan kot odziv na odgovor na prvotni vprašalnik, in je zato bil razglašen za nesodelujočega. Uvoz drugih dveh uvoznikov je predstavljal 5,5 % vsega uvoza, prijavljenega kot s poreklom iz Indonezije, v OP. Na splošno je zato mogoče zaključiti, da s strani proizvajalcev ni bilo sodelovanja, pri uvoznikih pa je bila stopnja sodelovanja zelo nizka.

(b)   LRK

(10)

V preiskavi ni sodeloval noben kitajski proizvajalec ali izvoznik.

(11)

Nesodelujočim družbam je bilo pojasnjeno, da lahko nesodelovanje privede do uporabe člena 18 osnovne uredbe.

2.   Zadevni izdelek in podoben izdelek

(12)

Izdelek, za katerega domnevno poteka izogibanje, je pribor za cevi (razen liti pribor, prirobnice in pribor z navojem) iz železa ali jekla (razen nerjavečega jekla) z največjim zunanjim premerom do vključno 609,6 mm, kakršen se uporablja za varjenje ali druge namene, trenutno uvrščen pod oznake KN ex 7307 93 11 (oznaka TARIC 7307931193), ex 7307 93 19 (oznaka TARIC 7307931993), ex 7307 99 30 (oznaka TARIC 7307993093) in ex 7307 99 90 (oznaka TARIC 7307999093).

(13)

Ob izjemno nizki stopnji sodelovanja je mogoče sklepati, da imata pribor za cevi, ki se izvaža v Skupnost iz LRK, in tisti, ki se pošilja iz Indonezije, enake osnovne fizične in kemične lastnosti ter uporabo. Zato se ju šteje za podobna izdelka v smislu člena 1(4) osnovne uredbe.

3.   Sprememba v vzorcu trgovanja

(14)

Kot je navedeno zgoraj, nakazujejo prima facie dokazi, da izvira sprememba v vzorcu trgovanja iz pretovarjanja in nepravilnega prijavljanja porekla izdelka, saj se uvozi prijavijo, kot s poreklom iz Indonezije, čeprav obstajajo dokazi, da ima blago poreklo v LRK.

(15)

Ker v preiskavi ni sodelovala nobena indonezijska družba, je treba izvoze iz Indonezije v Skupnost ugotavljati na podlagi razpoložljivih dokazov v skladu s členom 18 osnovne uredbe. Podatki Eurostata, ki so najbolj primerna razpoložljiva informacija v tovrstnih situacijah, so se zato uporabili za ugotavljanje izvoznih cen in količin iz Indonezije v Skupnost.

(16)

Uvoz pribora za cevi s prijavljenim poreklom iz Indonezije je narasel iz 0 ton leta 2000 na 866 ton v OP. Uvozi iz Indonezije so se začeli januarja 2002, to je v času, ko je potekala predhodna preiskava. Uvoz pribora za cevi iz LRK v Skupnost je narasel iz 44 ton leta 2000 na 287 ton v OP. Vendar pa je treba porast izvoza iz LRK obravnavati skupaj s stopnjo izvoza, doseženo v zadevnem obdobju izvirne preiskave (4). Obseg kitajskih izvozov je namreč v OP znašal manj kot 10 % obsega izvoza v zadevnem obdobju izvirne preiskave. Ob upoštevanju zgoraj navedenega in zaradi pomanjkanja nasprotnih dokazov je bilo ugotovljeno, da so uvozi, poslani iz Indonezije, nadomestilo za nekatere predhodne uvoze iz LRK.

4.   Odsotnost potrebnih razlogov ali ekonomske razlage

(17)

Ker ni sodelovala nobena stranka iz Indonezije ali iz LRK in zaradi pomanjkanja kakršnih koli nasprotnih dokazov, je treba glede na časovno sovpadanje s predhodno preiskavo, ki je privedla do uvedbe obstoječih ukrepov, sklepati, da je spremembo v vzorcu trgovanja povzročil obstoj protidampinških dajatev, ne pa drug potreben razlog ali ekonomska razlaga v smislu drugega stavka člena 13(1) osnovne uredbe.

(18)

Zato se sklepa, da v zvezi z ugotovljeno spremembo vzorca trgovanja ni mogoče ugotoviti drugih upravičenih razlogov, kot izogibanje obstoječim protidampinškim dajatvam na uvoz pribora za cevi s poreklom iz LRK.

5.   Oslabitev popravljalnih učinkov dajatve v smislu cen in/ali količin podobnih izdelkov

(19)

Na osnovi zgoraj izvedene analize trgovinskih tokov je bilo ugotovljeno, da je sprememba v vzorcu uvozov v Skupnost povezana z obstojem protidampinških ukrepov. Uvozi s prijavljenim poreklom iz Indonezije se na trgu Skupnosti niso pojavljali vse do januarja 2002. Po navedenem datumu se je uvoz izdelkov, prijavljenih kot s poreklom iz Indonezije, znatno povečal in znašal 866 ton v OP. Ta obseg predstavlja 1,7 % porabe Skupnosti med OP predhodne preiskave.

(20)

Glede na cene izdelkov, poslanih iz Indonezije, in zaradi nesodelovanja izvoznikov ter v odsotnosti kakršnega koli nasprotnega dokaza, so podatki Eurostata pokazali, da je bila povprečna izvozna cena iz Indonezije v času OP še nižja od povprečne izvozne cene, ugotovljene za LRK v predhodni preiskavi, in s tem tudi nižja od cen industrije Skupnosti. Ugotovljeno je bilo, da je bila med OP povprečna izvozna cena iz Indonezije za okoli 34 % nižja od povprečne izvozne cene iz LRK.

(21)

Na osnovi zgoraj navedenega se sklepa, da je sprememba trgovinskih tokov skupaj z nenormalno nizkimi cenami za izvoze iz Indonezije oslabila popravljalni učinek protidampinških ukrepov v smislu količin in cen podobnih izdelkov.

6.   Dokaz o dampingu glede na predhodno ugotovljene normalne vrednosti za podobne ali sorodne izdelke

(22)

Da bi ugotovili, ali je mogoče najti dokaze za damping v zvezi z zadevnim izdelkom, ki se je izvažal v Skupnost iz Indonezije med OP, so bile uporabljene izvozne cene, ugotovljene na osnovi podatkov Eurostata v skladu s členom 18 osnovne uredbe.

(23)

Člen 13(1) osnovne uredbe zahteva dokaz o dampingu glede na predhodno ugotovljene normalne vrednosti za podobne ali sorodne izdelke. V predhodni preiskavi je bilo ugotovljeno, da je Tajska primerljiva država s tržnim gospodarstvom, ustrezna za primerjavo z LRK zaradi ugotovitve normalne vrednosti.

(24)

Za pošteno primerjavo med normalno vrednostjo in izvozno ceno so bile narejene ustrezne prilagoditve za razlike, ki vplivajo na cene in njihovo primerljivost. Prilagoditve so bile izvedene v skladu s členom 2(10) osnovne uredbe v zvezi s prevozom in zavarovanjem. Ker drugih podatkov v zvezi s temi dejavniki ni bilo, so bili uporabljeni podatki iz predhodne preiskave.

(25)

V skladu s členom 2(11) in (12) osnovne uredbe je primerjava tehtanega povprečja normalne vrednosti, ugotovljene v predhodni preiskavi, ter tehtanega povprečja izvozne cene v OP te preiskave, izražena v odstotkih CIF cene na mejah Skupnosti, carina neplačana, pokazala damping pri uvozu pribora za cevi, poslanega iz Indonezije. Ugotovljena stopnja dampinga, izražena v odstotkih CIF cene na mejah Skupnosti, carina neplačana, je bila 60,5 %.

C.   UKREPI

(26)

Glede na zgoraj ugotovljeno izogibanje v smislu člena 13(1) osnovne uredbe je treba obstoječe protidampinške ukrepe na uvoz zadevnih izdelkov s poreklom iz LRK razširiti na enake izdelke, poslane iz Indonezije, ki se prijavijo kot izdelki s poreklom iz Indonezije ali ne.

(27)

Razširjena dajatev je dajatev, ki jo določa člen 1(2) prvotne uredbe.

(28)

V skladu s členoma 13(3) in 14(5) osnovne uredbe, ki določa, da je potrebno razširjene ukrepe uporabljati za registrirane uvoze od dneva registracije, se protidampinške dajatve pobirajo na uvoz pribora za cevi, poslanega iz Indonezije, ki je vstopil v Skupnost v okviru registracije, ki jo predpisuje začetna uredba.

(29)

Izogibanje se vrši izven prostora Skupnosti. Cilj člena 13 osnovne uredbe je preprečiti prakso izogibanja, ne da bi to vplivalo na gospodarske subjekte, ki lahko svojo nevpletenost v tovrstno prakso dokažejo, vendar pa ne vsebuje izrecnih določil, ki bi predvidevala obravnavo proizvajalcev, ki so lahko dokazali, da niso vpleteni v prakso izogibanja. Zato se zdi potrebno vpeljati možnost za proizvajalce, ki niso prodajali zadevnega izdelka za izvoz v času OP in ki niso povezani z nobenim od izvoznikov ali proizvajalcev, za katere se uporablja razširjena protidampinška dajatev, da bi zaprosili za izvzetje iz ukrepov na te uvoze. Zadevni proizvajalci, ki bi hoteli vložiti prošnjo za izvzetje iz razširjenih protidampinških dajatev, bi morali izpolniti vprašalnik, s katerim bi Skupnosti omogočili, da ugotovi, ali je izvzetje upravičeno. Tako izvzetje je mogoče dovoliti po presoji npr. tržnega položaja zadevnega izdelka, proizvodne zmogljivosti in uporabe zmogljivosti, nabave in prodaje ter verjetnosti izvajanja prakse, za katero ni potrebnega razloga ali ekonomske razlage ter o kateri obstajajo dokazi za damping. Običajno bi Komisija tudi izvedla obisk zaradi preveritve na mestu samem. Prošnjo je potrebno takoj nasloviti na Komisijo z vsemi ustreznimi podatki, še posebej o spremembah dejavnosti družbe, ki so povezane s proizvodnjo in prodajo.

(30)

Uvozniki bi bili še vedno izvzeti iz registracije ali ukrepov v obsegu, v katerem njihov uvoz prihaja od izvoznikov, ki jim je bilo izvzetje odobreno, in v skladu s členom 13(4) osnovne uredbe.

(31)

Če so izvzetja upravičena, bo Komisija po posvetovanju s svetovalnim odborom predlagala ustrezno spremembo te uredbe. Vsa odobrena izvzetja se bodo spremljala, da se zagotovi skladnost s pogoji, ki jih ta izvzetja določajo.

D.   POSTOPEK

(32)

Zainteresirane stranke so bile obveščene o bistvenih dejstvih in preudarkih, na podlagi katerih je Svet nameraval razširiti dokončne veljavne protidampinške dajatve. Imele so možnost podati svoje pripombe. Pripomb, zaradi katerih bi bilo treba spremeniti zgoraj navedene zaključke, ni bilo –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Dokončna protidampinška dajatev, uvedena z Uredbo (ES) št. 964/2003 na uvoz pribora (fitingov) za cevi (razen za liti pribor (fitinge), prirobnice in pribor (fitinge) z navojem) iz železa ali jekla (razen nerjavečega jekla) z največjim zunanjim premerom do vključno 609,6 mm, kakršen se uporablja za varjenje ali druge namene in se uvršča pod oznake KN ex 7307 93 11 (oznaka TARIC 7307931199), ex 7307 93 19 (oznaka TARIC 7307931999), ex 7307 99 30 (oznaka TARIC 7307993098) in ex 7307 99 90 (oznaka TARIC 7307999098), s poreklom iz Ljudske republike Kitajske se razširi na uvoz pribora (fitingov) za cevi (razen za liti pribor (fitinge), prirobnice in pribor (fitinge) z navojem) iz železa ali jekla (razen nerjavečega jekla) z največjim zunanjim premerom do vključno 609,6 mm, kakršen se uporablja za varjenje ali druge namene in se trenutno uvršča pod oznake KN ex 7307 93 11 (oznaka TARIC 7307931193), ex 7307 93 19 (oznaka TARIC 7307931993), ex 7307 99 30 (oznaka TARIC 7307993093) in ex 7307 99 90 (oznaka TARIC 7307999093), ki je bil poslan iz Indonezije in prijavljen kot s poreklom iz Indonezije ali ne.

2.   Dajatev, razširjena z odstavkom 1 tega člena, se pobira za uvoz, registriran v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 396/2004 in členov 13(3) in 14(5) Uredbe (ES) št. 384/96.

3.   Uporabljajo se veljavni carinski predpisi.

Člen 2

1.   Prošnje za izvzetje iz dajatve, razširjene s členom 1, se predložijo v pisni obliki v enem od uradnih jezikov Skupnosti in morajo biti podpisane s strani osebe, ki je pooblaščena za zastopanje vlagatelja. Prošnjo je treba poslati na naslednji naslov:

Evropska Komisija

Generalni direktorat za trgovino

Direktorat B

J-79 5/16

B-1049 Bruselj

Faks (32-2) 295 65 05

Teleks COMEU B 21877.

2.   Komisija lahko po posvetu s svetovalnim odborom s sklepom odobri izvzetje uvoza iz dajatve, razširjene s členom 1 te uredbe, za katerega se izkaže, da se ne izogiba protidampinški dajatvi, ki jo je uvedla Uredba Sveta (ES) št. 964/2003.

Člen 3

Carinskim organom se naloži, da ustavijo registracijo uvoza, uvedeno v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 396/2004.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. novembra 2004

Za Svet

Predsednik

B. R. BOT


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 461/2004 (UL L 77, 13.3.2004, str. 12).

(2)  UL L 139, 6.6.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1496/2004 (UL L 275, 25.8.2004, str. 3).

(3)  UL L 65, 3.3.2004, str. 10.

(4)  Uredba (ES) št. 584/96 (UL L 84, 3.4.1996, str. 1). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 778/2003 (UL L 114, 8.5.2003, str. 1).


Top