Help Print this page 

Document 32004R1994

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1994/2004 z dne 19. novembra 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznamov držav in ozemeljBesedilo velja za EGP.
  • No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; razveljavil 32013R0576
OJ L 344, 20.11.2004, p. 17–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1994/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 19/11/2004
  • Date of effect: 23/11/2004; začetek veljavnosti glej člen 2
  • Date of end of validity: 28/12/2014; razveljavil 32013R0576
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
  • Additional information: velja za EGP
Relationship between documents
Text

20.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 344/17


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1994/2004

z dne 19. novembra 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznamov držav in ozemelj

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS (1) in zlasti členov 10 in 21 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 998/2003 določa zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali, in pravila za preverjanje takšnih premikov. Del C Priloge II k navedeni uredbi vsebuje seznam tretjih držav, za katere ni bilo ugotovljeno višje tveganje za vnos stekline v Skupnost zaradi premikov domačih živali z njihovih ozemelj, kot je tveganje, povezano s takšnimi premiki med državami članicami.

(2)

V skladu z Uredbo (ES) št. 998/2003 je bilo treba pripraviti seznam tretjih držav pred 3. julijem 2004. Z namenom vključitve na seznam mora država članica dokazati svoj položaj v zvezi s steklino in skladnost z določenimi pogoji glede prijave, spremljanja, veterinarskih služb, preprečevanja in nadzora stekline ter predpisov za cepiva.

(3)

Z namenom izognitve nepotrebnim motnjam v premikih domačih živali in da se omogoči državam članicam dovolj časa za zagotovitev, če je to potrebno, dodatnih jamstev, je primerno določiti začasni seznam tretjih držav. Ta seznam mora temeljiti na podatkih, dostopnih prek Mednarodnega urada za kužne bolezni živali (OIE-Svetovna organizacija za zdravstveno varstvo živali), na rezultatih pregledov, ki jih je opravil Urad za prehrano in veterinarstvo Komisije v zadevnih tretjih državah ter na podatkih, ki so jih zbrale države članice.

(4)

Seznam mora tudi temeljiti na podatkih, ki jih zagotovi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), Center WHO za sodelovanje pri nadzoru in raziskavah stekline v Wusterhausnu ter Bilten za vprašanja v zvezi s steklino.

(5)

Začasni seznam tretjih držav mora vključevati države brez stekline in države, za katere ni bilo ugotovljeno višje tveganje za vnos stekline v Skupnost zaradi premikov domačih živali z njihovih ozemelj, kot je tveganje, povezano s takšnimi premiki med državami članicami.

(6)

Zaradi zahtev pristojnih organov Čila, Hongkonga in Združenih arabskih emiratov za njihovo vključitev v del C Priloge II k Uredbi (ES) št. 998/2003 se zdi primerno, da se spremeni začasni seznam, določen v skladu s členom 10.

(7)

Poleg tega je bila z Odločbo Sveta 2004/650/ES z dne 13. septembra 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 998/2003 (2) Malta dodana na seznam dela A Priloge II k Uredbi. Zaradi tega je treba posebne določbe, ki se uporabljajo za vstop domačih živali na Irsko, Švedsko in v Združeno kraljestvo, razširiti na Malto.

(8)

Zaradi tega se posebne določbe, ki se uporabljajo za vstop domačih živali na Irsko, Švedsko in v Združeno kraljestvo, razširijo na Malto. Ukrepi, ki jih je sprejela Španija na Ceuti in Melilli glede vstopov iz Maroka in nadzora potepuških psov na teh ozemljih ter glede premikov domačih živali s teh ozemelj v Maroko, sedaj omogočajo, da se položaj navedenih ozemelj v zvezi s steklino šteje za enakovreden položaju držav članic celinske Evrope. Temu ustrezno je primerno vključiti Ceuto in Melillo na seznam v oddelku I dela B Priloge II k Uredbi (ES) št. 998/2003.

(9)

Zaradi jasnosti zakonodaje Skupnosti je primerno Prilogo II k Uredbi (ES) št. 998/2003 v celoti nadomestiti.

(10)

Uredbo (ES) št. 998/2003 je zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 998/2003 se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Uredba začne veljati 23. novembra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. novembra 2004

Za Komisijo

David BYRNE

Član Komisije


(1)  UL L 146, 13.6.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Sveta 2004/650/ES (UL L 298, 23.9.2004, str. 22).

(2)  UL L 298, 23.9.2004, str. 22.


PRILOGA

„PRILOGA II

SEZNAM DRŽAV IN OZEMELJ

DEL A

IE – Irska

MT – Malta

SE – Švedska

UK – Združeno kraljestvo

DEL B

Oddelek 1

(a)

DK – Danska, vključno z GL – Grenlandijo in FO – Ferskimi otoki;

(b)

ES – Španija, vključno s celinskim ozemljem, Balearskimi otoki, Kanarskimi otoki ter Ceuto in Melillo;

(c)

FR – Francija, vključno z GF – Francosko Gvajano, GP – Guadeloupom, MQ – Martinikom in RE – Reunionom;

(d)

GI – Gibraltar;

(e)

PT – Portugalska, vključno s celinskim ozemljem, Azorskimi otoki in Madeiro;

(f)

Države članice, razen tistih, ki so navedene v delu A in točkah (a), (b), (c) in (e) tega oddelka.

Oddelek 2

AD – Andora

CH – Švica

IS – Islandija

LI – Lihtenštajn

MC – Monako

NO – Norveška

SM – San Marino

VA – Vatikanska mestna država

Del C

AC – otok Ascension

AE – Združeni arabski emirati

AG – Antigva in Barbuda

AN – Nizozemski Antili

AU – Avstralija

AW – Aruba

BB – Barbados

BH – Bahrajn

BM – Bermudi

CA – Kanada

CL – Čile

FJ – Fidži

FK – Falklandski otoki

HK – Hongkong

HR – Hrvaška

JM – Jamajka

JP – Japonska

KN – Saint Kitts in Nevis

KY – Kajmanski otoki

MS – Monserrat

MU – Mauritius

NC – Nova Kaledonija

NZ – Nova Zelandija

PF – Francoska Polinezija

PM – Saint Pierre in Miquelon

SG – Singapur

SH – Sveta Helena

US – Združene države Amerike

VC – Saint Vincent in Grenadine

VU – Vanuatu

WF – Wallis in Futuna

YT – Mayotte“


Top