Help Print this page 

Document 32004R1990

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1990/2004 z dne 19. novembra 2004 o določitvi prehodnih ukrepov na vinogradniško-vinarskem področju zaradi pristopa Madžarske k Evropski uniji
  • No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009
OJ L 344, 20.11.2004, p. 8–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 060 P. 182 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 060 P. 182 - 182

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1990/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 19/11/2004
  • Date of effect: 01/08/2004; uporaba glej člen 2
  • Date of effect: 20/11/2004; začetek veljavnosti datum objave glej člen 2
  • Date of end of validity: 06/02/2009; konec sezone 2006/2007 glej 32006R1193
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
  • Additional information: veljavnost: do konca sezone
Relationship between documents
Text

20.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 344/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1990/2004

z dne 19. novembra 2004

o določitvi prehodnih ukrepov na vinogradniško-vinarskem področju zaradi pristopa Madžarske k Evropski uniji

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške in zlasti člena 41(1) Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 27(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1) določa, da se od vsake fizične ali pravne osebe ali skupine oseb, ki proizvaja vino, zahteva, da dobavi v destilacijo vse stranske proizvode, ki nastanejo pri proizvodnji vina.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1623/2000 z dne 25. julija 2000 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za Uredbo (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino ob upoštevanju tržnih mehanizmov (2) določa izvedbena pravila za to destilacijo in člen 49 Uredbe določa izjeme k tej obveznosti.

(3)

Madžarska je sprejela potrebne ukrepe za izvajanje te destilacije, vendar zmogljivosti destilarn stranskih proizvodov, ki morajo biti zgrajene, še vedno ne zadostujejo. Poleg tega je za vinsko leto 2004/2005 predvidena obilna letina. Treba je dovoliti Madžarski, da izključi določene kategorije proizvajalcev iz obveznosti destilacije stranskih proizvodov, ki nastanejo pri proizvodnji vina.

(4)

Da se omogoči uporaba odstopanja, odobrenega Madžarski, za vse vinsko leto, se ta uredba začne uporabljati od 1. avgusta 2004.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 49(4)(a) Uredbe (ES) št. 1623/2000 lahko Madžarska za vinsko leto 2004/2005 predvidi, da proizvajalci, ki v svojih prostorih proizvedejo do 500 hl, lahko z umikom teh proizvodov pod nadzorom izpustijo obveznost dostave stranskih proizvodov destilacije.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. avgusta 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. novembra 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1795/2003 (UL L 262, 14.10.2003, str. 13).

(2)  UL L 194, 31.7.2000, str. 45. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1774/2004 (UL L 316, 15.10.2004, str. 61).


Top