Help Print this page 

Document 32004R1921

Title and reference
Uredba Sveta (ES) št. 1921/2004 z dne 25. oktobra 2004 o spremembah Uredbe (ES) št. 499/96 o odpiranju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za nekatere ribiške proizvode in žive konje s poreklom iz Islandije
  • In force
OJ L 331, 5.11.2004, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 48–49 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 96 - 98
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 96 - 98
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 146 - 147

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1921/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 25/10/2004
  • Date of effect: 01/05/2004; uporaba glej člen 3
  • Date of effect: 05/11/2004; začetek veljavnosti datum objave glej člen 3
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Uredba
  • Additional information: ACC 2004/0132
Relationship between documents
Text

5.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 331/5


UREDBA SVETA (ES) št. 1921/2004

z dne 25. oktobra 2004

o spremembah Uredbe (ES) št. 499/96 o odpiranju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za nekatere ribiške proizvode in žive konje s poreklom iz Islandije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 499/96 z dne 19. marca 1996 o odpiranju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za nekatere ribiške proizvode in žive konje s poreklom iz Islandije (1), so se odprle tarifne kvote Skupnosti za tovrstne ribiške produkte in žive konje.

(2)

Sodelovanje Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovaške in Slovenije (v nadaljevanju „države pristopnice“) v Evropskem gospodarskem prostoru je bilo dogovorjeno s Sporazumom o širitvi EGP, ki so ga podpisale Skupnost in njene države članice, Islandija, Lihtenštajn, Norveška ter države pristopnice dne 14. oktobra 2003.

(3)

Do zaključka postopkov, ki so bili potrebni za prilagoditev Sporazuma o širitvi EGP, je bil sklenjen Sporazum v obliki izmenjave pisem, ki določa začasno uporabo Sporazuma o širitvi EGP. Ta sporazum je bil sprejet z Uredbo 2004/368/ES (2).

(4)

Sporazum o širitvi EGP predvideva Dodatni protokol k Sporazumu o prosti trgovini med ES in Islandijo iz leta 1972, ki določa novo tarifno kvoto Skupnosti za ribiške proizvode. Omenjena tarifna kvota se odpre.

(5)

Ta ribiški produkt je v obdobju od 15. februarja do 15. junija „prost“ konvencionalne dajatve skupne carinske tarife, zato uporaba zgoraj omenjene tarifne kvote v tem obdobju ni potrebna.

(6)

Uredba (ES) št. 499/96 se spremeni v skladu z navedenim.

(7)

Ker Sporazum o širitvi EGP učinkuje s 1. majem 2004, se ta uredba začne uporabljati istega dne, s takojšnjo uveljavitvijo –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 499/96 se spremeni, kakor sledi:

1.

V členu 1 se doda naslednji odstavek:

„4.   Ugodnost tarifne kvote pod zaporedno številko 09.0792 se ne dodeli za blago, ki je deklarirano za sprostitev v prost promet v obdobju od 15. februarja do 15. junija.“

2.

Priloga se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Za leto 2004 je letni obseg tarifne kvote pod zaporedno številko 09.0792 zmanjšan sorazmerno z deležem kvotnega obdobja vseh tednov, ki so potekli pred datumom, ki je določen v drugem odstavku člena 3.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 25. oktobra 2004

Za Svet

Predsednik

R. VERDONK


(1)  UL L 75, 23.3.1996, str. 8.

(2)  UL L 130, 29.4.2004, str. 1.


PRILOGA

V Prilogo k Uredbi (ES) št. 499/96 se vstavi naslednja postavka:

„09.0792

ex 0303 50 00

0303500020

Sledi vrste Clupea harengus ali Clupea pallasii, zamrznjeni, brez jeter in iker, za industrijsko predelavo (1)  (2)

950

0


(1)  Vnos pod to tarifno podštevilko je predmet pogojev, ki so določeni v ustreznih določbah Skupnosti (glej člene od 291 do 300 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (UL L 253, 11.10.1993, str. 1)).

(2)  Ugodnost tarifne kvote pod zaporedno številko 09.0792 se ne dodeli za blago, ki je deklarirano za sprostitev v prost promet v obdobju od 15. februarja do 15. junija.“.


Top