EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1775

Uredba Komisije (ES) št. 1775/2004 z dne 14. oktobra 2004 o določitvi zneskov za proizvodne dajatve trgov za sladkor za tržno leto 2003/2004

UL L 316, 15.10.2004, p. 64–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004: This act has been changed. Current consolidated version: 15/10/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1775/oj

15.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 316/64


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1775/2004

z dne 14. oktobra 2004

o določitvi zneskov za proizvodne dajatve trgov za sladkor za tržno leto 2003/2004

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1) in zlasti prve alinee člena 15(8) te uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8 Uredbe Komisije (ES) št. 314/2002 z dne 20. februarja o določitvi podrobnih pravil za izvajanje sistema kvot v sektorju sladkorja (2) predvideva, da se zneski osnovne proizvodne dajatve in dajatve B in, kjer je to primerno, koeficient za sladkor, izoglukozo in inulinski sirup iz člena 16(2) Uredbe (ES) št. 1260/2001 določijo do 15. oktobra za predhodno tržno leto.

(2)

Za predvideno skupno izgubo, ugotovljeno na podlagi člena 15(1) in (2) Uredbe (ES) št. 1260/2001, se za tržno leto 2003/2004 v skladu z odstavkoma 3 in 4 navedenega člena, ohrani znesek v višini 2 % za osnovno proizvodno dajatev in 27,050 % za dajatev B.

(3)

Skupna izguba, ugotovljena na podlagi razpoložljivih podatkov in ob uporabi člena 15(1) Uredbe (ES) št. 1260/2001, se v celoti pokrije s prihodki iz osnovne proizvodne dajatve in dajatve B. Zaradi tega ni treba določiti koeficienta iz člena 16(2) te uredbe za tržno leto 2003/2004.

(4)

Upravljalni odbor za sladkor ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za tržno leto 2003/2004 se zneski osnovne proizvodne dajatve trgov za sladkor določijo na:

(a)

12,638 EUR na tono belega sladkorja kot osnovna proizvodna dajatev za sladkor A in sladkor B;

(b)

170,929 EUR na tono belega sladkorja kot dajatev B za sladkor B;

(c)

5,330 EUR na tono suhe snovi kot osnovna proizvodna dajatev za izoglukozo A in izoglukozo B;

(d)

73,014 EUR na tono suhe snovi kot dajatev B za izoglukozo B;

(e)

12,638 EUR na tono suhe snovi, izražene kot ekvivalent sladkorja/izoglukoze kot osnovna proizvodna dajatev za inulinski sirup A in inulinski sirup B;

(f)

170,929 EUR na tono suhe snovi, izražene kot ekvivalent sladkorja/izoglukoze kot dajatev B za inulinski sirup B.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. oktobra 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 50, 21.2.2002, str. 40. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 38/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 13).


Top