EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1757

Uredba Komisije (ES) št. 1757/2004 z dne 11. oktobra 2004 o odprtju javnega razpisa za izvozna nadomestila za ječmen, izvožen v določene tretje države

OJ L 313, 12.10.2004, p. 10–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1757/oj

12.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 313/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1757/2004

z dne 11. oktobra 2004

o odprtju javnega razpisa za izvozna nadomestila za ječmen, izvožen v določene tretje države

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti prvega pododstavka člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ob upoštevanju sedanjih razmer na trgu za žita je primerno, da se za ječmen odpre javni razpis za izvozno nadomestilo v skladu s členom 4 Uredbe Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede odobritev izvoznih nadomestil za žita in o ukrepih, ki jih je treba sprejeti v primeru motenj na trgu z žiti (2).

(2)

Podrobna pravila za uporabo razpisnega postopka so bila za določitev izvoznega nadomestila sprejeta z Uredbo (ES) št. 1501/95. Med obveznostmi, povezanimi z razpisom, je navedena obveznost predložitve zahtevka za izvozno dovoljenje in položitev varščine. Treba je določiti višino te varščine.

(3)

Treba je določiti posebno obdobje veljavnosti dovoljenj, izdanih v okviru tega razpisa. Ta veljavnost mora ustrezati potrebam svetovnega trga za tržno leto 2004/2005.

(4)

Za zagotovitev enakovredne obravnave vseh zainteresiranih strank, je treba določiti enako obdobje veljavnosti za izdana dovoljenja.

(5)

Za dober potek razpisnega postopka za izvoz je treba določiti minimalno količino kot tudi rok in obliko predloženih ponudb pri pristojnih organih.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   V skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1501/95 se odpre javni razpis za izvozno nadomestilo.

2.   Javni razpis se nanaša na ječmen, ki se izvozi v Alžirijo, Bahrajn, Egipt, Irak, Iran, Izrael, Jemen, Jordanijo, Katar, Kuvajt, Libanon, Libijo, Maroko, Mavretanijo, Oman, Savdsko Arabijo, Sirijo, Tunizijo in Združene arabske emirate.

3.   Razpis je odprt do 23. junija 2005. V tem obdobju se uporablja tedenske razpise, za katere so količine in datumi za predložitev ponudb določeni v obvestilu o javnem razpisu.

Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 4(4) Uredbe (ES) št. 1501/95 se rok za predložitev ponudb za prvi delni razpis izteče 14. oktobra 2004.

Člen 2

Ponudba je neveljavna, če se nanaša na količino, nižjo od 1 000 ton.

Člen 3

Varščina iz člena 5(3)(a) Uredbe (ES) št. 1501/95 je 12 evrov na tono.

Člen 4

1.   Z odstopanjem od člena 23(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (3) se za obdobje veljavnosti izvoznih dovoljenj, izdanih v skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 1501/95 šteje, da so izdana na dan predložitve ponudbe.

2.   Izvozna dovoljenja, izdana v okviru javnega razpisa, določenega s to uredbo, so veljavna od datuma njihove izdaje v smislu odstavka 1 do konca četrtega meseca, ki sledi izdaji.

Člen 5

Države članice posredujejo Komisiji predložene ponudbe najkasneje eno uro in pol po izteku roka za tedensko predložitev ponudb, kakor je predvideno v obvestilu o razpisu, in uporabljajo obrazec iz Priloge.

Če ni predloženih ponudb, države članice o tem obvestijo Komisijo v enakem roku, kot je tisti iz prvega odstavka.

Roki, določeni za predložitev ponudb, so po belgijskem lokalnem času.

Člen 6

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. oktobra 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).

(3)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.


PRILOGA

OBRAZEC (1)

Javni razpis za izvozna nadomestila za ječmen, izvožen v določene tretje države

(Uredba (ES) št. 1757/2004)

(Konec roka za predložitev ponudb)

1

2

3

Ponudniki

Količine v tonah

Znesek izvoznega nadomestila v evrih/tono

1

2

3

itn.

 

 


(1)  Poslati na naslednji elektronski naslov:

 

AGRI-C1-REVENTE-MARCHE-UE@cec.eu.int


Top