Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1751

Uredba Komisije (ES) št. 1751/2004 z dne 8. oktobra 2004 o določitvi obrestnih mer, ki jih je treba uporabiti za izračun stroškov financiranja intervencijskih ukrepov v obliki odkupa, skladiščenja in prodaje, za obračunsko leto 2005 Jamstvenega oddelka EKUJS

OJ L 312, 9.10.2004, p. 9–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1751/oj

9.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 312/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1751/2004

z dne 8. oktobra 2004

o določitvi obrestnih mer, ki jih je treba uporabiti za izračun stroškov financiranja intervencijskih ukrepov v obliki odkupa, skladiščenja in prodaje, za obračunsko leto 2005 Jamstvenega oddelka EKUJS

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1883/78 z dne 2. avgusta 1978 o splošnih pravilih za financiranje intervencij s strani Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) (1), in zlasti prvega pododstavka člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3 Uredbe Komisije (EGS) št. 411/88 z dne 12. februarja 1988 o metodi in obrestni meri, ki se uporabljata za izračun stroškov financiranja intervencijskih ukrepov, ki obsegajo odkup, skladiščenje in prodajo (2), določa, da mora enotna obrestna mera, ki se uporablja za izračun stroškov financiranja intervencijskih ukrepov, ustrezati trimesečni in dvanajstmesečni obrestni meri EURIBOR z enotretinjskim in dvotretjinskim ponderjem.

(2)

Komisija to obrestno mero določi pred začetkom vsakega obračunskega leta Jamstvenega oddelka EKUJS na podlagi zabeleženih obrestnih mer v šestih mesecih pred določanjem.

(3)

Člen 4(1) Uredbe (EGS) št. 411/88 določa, da je treba, če je obrestna mera, ki bremeni državo članico, najmanj šest mesecev nižja od enotne obrestne mere, določene za Skupnost, za navedeno državo članico določiti posebno obrestno mero. Kadar država članica obrestnih mer ni sporočila pred koncem obračunskega leta, se obrestna mera, ki jo je treba uporabiti, določi na podlagi referenčnih obrestnih mer, določenih v Prilogi navedene uredbe.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora EKUJS –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za izdatke, nastale v obračunskem letu 2005 Jamstvenega oddelka EKUJS, znaša:

1.

obrestna mera iz člena 3 Uredbe (EGS) št. 411/88 2,2 %;

2.

posebna obrestna mera iz člena 4 Uredbe (EGS) št. 411/88 2,1 % za Francijo, Avstrijo, Portugalsko i Švedsko ter 2,0 % za Irsko i Finsko.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. oktobra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. oktobra 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 216, 5.8.1978, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1259/96 (UL L 163, 2.7.1996, str. 10).

(2)  UL L 40, 13.2.1988, str. 25. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2623/1999 (UL L 318, 11.12.1999, str. 14).


Top