Help Print this page 

Document 32004R1689

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1689/2004 z dne 29. septembra 2004 o določitvi predvidene proizvodnje neprečiščenega bombaža in začasnega znižanja normirane cene, ki iz tega izhaja, za tržno leto 2004/2005
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2005
OJ L 303, 30.9.2004, p. 27–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1689/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 29/09/2004
  • Date of effect: 03/10/2004; začetek veljavnosti datum objave + 3 glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/08/2005; konec sezone 2004/2005 glej člen 1
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
  • Additional information: veljavnost: do konca sezone 2004/2005
Text

30.9.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 303/27


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1689/2004

z dne 29. septembra 2004

o določitvi predvidene proizvodnje neprečiščenega bombaža in začasnega znižanja normirane cene, ki iz tega izhaja, za tržno leto 2004/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu Grčije, zlasti Protokola 4 o bombažu (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1051/2001 z dne 22. maja 2001 o proizvodni pomoči za bombaž (2), in zlasti prve alinee člena 19(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 16(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1591/2001 z dne 2. avgusta 2001 o podrobnih pravilih za izvajanje programa pomoči za bombaž (3) predvideva, da se predvidena proizvodnja neprečiščenega bombaža iz prvega pododstavka člena 14(3) Uredbe (ES) št. 1051/2001 in začasno znižanje normirane cene, ki iz tega izhaja, določita pred 10. septembrom v zadevnem tržnem letu.

(2)

Člen 19(2) Uredbe (ES) št. 1051/2001 predvideva, da mora biti predvidena proizvodnja določena ob upoštevanju napovedi pridelka.

(3)

V skladu s prvim pododstavkom člena 14(3) Uredbe (ES) št. 1051/2001 je začasno znižanje normirane cene izračunano glede na določbe iz člena 7 te uredbe, vendar zamenjuje dejansko proizvodnjo s predvideno proizvodnjo, povečano za 15 %.

(4)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za naravna vlakna –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za tržno leto 2004/2005 je predvidena proizvodnja neprečiščenega bombaža določena na:

1 055 000 ton za Grčijo,

324 518 ton za Španijo,

951 ton za Portugalsko.

2.   Za tržno leto 2004/2005 je začasno znižanje normirane cene določeno na:

35,185 EUR/100 kg za Grčijo,

29,658 EUR/100 kg za Španijo,

0 EUR/100 kg za Portugalsko.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. septembra 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  Protokol, kakor je bil nazadnje spremenjen z Uredbo Sveta (ES) št. 1050/2001 (UL L 148, 1.6.2001, str. 1).

(2)  UL L 148, 1.6.2001, str. 3.

(3)  UL L 210, 3.8.2001, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1486/2002 (UL L 223, 20.8.2002, str. 3).


Top