EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1638

Uredba Komisije (ES) št. 1638/2004 z dne 17. septembra 2004 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2793/1999 o upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2031/2001 in (ES) št. 1789/2003 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi in o skupni carinski tarifi

OJ L 295, 18.9.2004, p. 26–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 036 P. 130 - 130
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 036 P. 130 - 130
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 080 P. 190 - 190

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1638/oj

18.9.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 295/26


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1638/2004

z dne 17. septembra 2004

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2793/1999 o upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2031/2001 in (ES) št. 1789/2003 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi in o skupni carinski tarifi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2793/1999 z dne 17. decembra 1999 o določenih postopkih za uporabo Sporazuma o trgovini, razvoju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Južnoafriško republiko (1) in zlasti členoma 5 in 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbi Komisije (ES) št. 2031/2001 (2) z dne 6. avgusta 2001 in (ES) št. 1789/2003 (3) z dne 11. septembra 2003 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (4) o tarifni in statistični nomenklaturi sta spremenili nomenklaturo za nekatero konzervirano sadje, sadne sokove in fero-krom, ki jo pokriva Uredba (ES) št. 2793/1999.

(2)

Prilogo k Uredbi (ES) št. 2793/1999 je torej treba spremeniti s pričetkom veljavnosti uredb (ES) št. 2031/2001 in (ES) št. 1789/2003.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V drugi stolpec Priloge k Uredbi (ES) št. 2793/1999 se vnesejo naslednje spremembe:

(a)

za zaporedno št. 09.1813:

oznaki KN „2008 40 91“ in „2008 40 99“ se nadomestita z oznako KN „2008 40 90“,

oznaki KN „2008 70 94“ in „2008 70 99“ se nadomestita z oznako KN „2008 70 98“;

(b)

za zaporedno št. 09.1813:

oznaka KN „2009 40 30“ se nadomesti z oznakama KN „2009 41 10“ in „2009 49 30“,

oznake KN „2009 70 11 do 2009 70 99“ se nadomestijo z oznakami KN „2009 71 10, 2009 71 91, 2009 71 99, 2009 79 11, 2009 79 19, 2009 79 30, 2009 79 91, 2009 79 93, 2009 79 99“.

(c)

za zaporedno št. 09.1827:

oznaki KN „7202 41 91“ in „7202 41 99“ se nadomestita z oznako KN „7202 41 90“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 1(b) se uporablja od 1. januarja 2002. Člena 1(a) in (c) se uporabljata od 1. januarja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. septembra 2004

Za Komisijo

Frederik BOLKESTEIN

Član Komisije


(1)  UL L 337, 30.12.1999, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 120/2002 (UL L 28, 30.1.2002, str. 1).

(2)  UL L 279, 23.10.2001, str. 1.

(3)  UL L 281, 30.10.2003, str. 1.

(4)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Ureba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1558/2004 (UL L 283, 2.9.2004, str. 7).


Top