Help Print this page 

Document 32004R1389

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1389/2004 z dne 30. julija 2004 o spremembah Uredbe (ES) št. 1227/2000 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino v zvezi z obsegom vinogradniških površin
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; implicitno zavrnjeno 32008R0555
OJ L 255, 31.7.2004, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 2–2 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 059 P. 150 - 150
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 059 P. 150 - 150

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1389/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 30/07/2004
  • Date of effect: 31/07/2004; začetek veljavnosti datum objave glej člen 2
  • Date of effect: 01/08/2004; uporaba glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/07/2008; implicitno zavrnjeno 32008R0555
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

31.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 255/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1389/2004

z dne 30. julija 2004

o spremembah Uredbe (ES) št. 1227/2000 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino v zvezi z obsegom vinogradniških površin

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1), ter zlasti člena 80(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1227/2000 (2) je bil rok, določen v prvi alinei člena 2(3) Uredbe (ES) št. 1493/1999, za odstopanje od člena 2(2), prestavljen na 31. julij 2004. Da bi se rešilo zadnje praktične probleme, je treba ponovno prestaviti ta rok. Uporaba različnih določb glede dopuščanja odstopanja dejansko zahteva resno in kompleksno upravno breme, zlasti kar zadeva preverjanja in sankcije. Da bi upravljanje ustrezno potekalo, je torej treba zadevni datum dokončno prestaviti na 31. julij 2005.

(2)

V skladu s tem je torej treba spremeniti Uredbo (ES) št. 1227/2000.

(3)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so skladni z mnenjem Upravljalnega odbora za vino.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 2 Uredbe (ES) št. 1227/2000, se odstavek 1a nadomesti z:

„1 a.   Rok iz člena 2(3) Uredbe (ES) št. 1493/1999 se prestavi na 31. julij 2005.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.

Začne se uporabljati s 1. avgusta 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. julija 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1795/2003 (UL L 262, 14.10.2003, str. 13).

(2)  UL L 143, 16.6.2000, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1841/2003 (UL L 268, 18.10.2003, str. 58).


Top