Help Print this page 

Document 32004R1033

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1033/2004 z dne27. maja 2004 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/2004

OJ L 190, 28.5.2004, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1033/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 27/05/2004
  • Date of effect: 28/05/2004; začetek veljavnosti glej člen 2
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Text

28.5.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 190/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1033/2004

z dne 27. maja 2004

o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/2004

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni tržni ureditvi za mleko in mlečne izdelke (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 31(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 581/2004 z dne 26. marca 2004 o začetku stalnega javnega razpisa za izvozna nadomestila za določene vrste masla (2) predvideva stalni razpis.

(2)

Na podlagi člena 5 Uredbe Komisije (ES) št. 580/2004 z dne 26. marca 2004 o določitvi postopka razpisa o izvoznih nadomestilih za nekatere mlečne izdelke (3) in po pregledu oddanih ponudb na razpis je ustrezno, da se določi največje izvozno nadomestilo za razpisno obdobje, ki se konča 26. maja 2004.

(3)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za stalni razpis, ki ga začenja Uredba (ES) št. 581/2004 za razpisno obdobje, ki se konča 26. maja 2004, je največji znesek nadomestila za izdelke iz člena 1(1) navedene Uredbe:

(EUR/100 kg)

Proizvod

Izvozno nadomestilo Oznaka nomenklature

Največji znesek izvoznega nadomestila

Za izvoz v namembni kraj, naveden v alinei 1 člena 1(1) Uredbe (ES) št. 581/2004

Za izvoz v namembne kraje, navedene v alinei 2 člena 1(1) Uredbe (ES) št. 581/2004

Maslo

ex ex 0405 10 19 9500

Maslo

ex ex 0405 10 19 9700

139,80

155,00

Masleno-mlečna maščoba

ex ex 0405 90 10 9000

194,00

Člen 2

Ta Uredba začne veljati 28. maja 2004.

Ta Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. maja 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 90, 27.3.2004, str. 64.

(3)  UL L 90, 27.3.2004, str. 58.


Top