EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1023

Uredba Komisije (ES) št. 1023/2004 z dne 26. maja 2004 o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženi maja 2004, za nekatere proizvode iz prašičjega mesa v skladu z režimom, predvidenim v Uredbi Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in uvedbi upravljanja nekaterih tarifnih kvot Skupnosti za prašičje meso in nekatere druge kmetijske proizvode

OJ L 188, 27.5.2004, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1023/oj

27.5.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 188/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1023/2004

z dne 26. maja 2004

o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženi maja 2004, za nekatere proizvode iz prašičjega mesa v skladu z režimom, predvidenim v Uredbi Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in uvedbi upravljanja nekaterih tarifnih kvot Skupnosti za prašičje meso in nekatere druge kmetijske proizvode

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1432/94 z dne 22. junija 1994 o določitvi podrobnih pravil za uporabo uvoznega režima v sektorju prašičjega mesa, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in uvedbi upravljanja nekaterih tarifnih kvot Skupnosti za prašičje meso in za nekatere druge kmetijske proizvode (1) in zlasti člena 4(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženi za obdobje od 1. maja do 30. junija 2004, zajemajo količine, manjše od razpoložljivih količin, zaradi česar se jim lahko v celoti ugodi.

(2)

Potrebno je določiti količino, razpoložljivo v naslednjem obdobju.

(3)

Izvajalce je primerno opozoriti na dejstvo, da se lahko dovoljenja uporabljajo samo za proizvode, ki so v skladu z vsemi veterinarskimi predpisi, trenutno veljavnimi v Skupnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Zahtevkom za uvozna dovoljenja, vloženim za obdobje od 1. maja do 30. junija 2004 v skladu Uredbo (ES) št. 1432/94 se ugodi, kakor je določeno v Prilogi I.

2.   Za obdobje od 1. julija do 30. septembra 2004 se zahtevki lahko vložijo v skladu z Uredbo (ES) št. 1432/94 za skupno količino, kakor je določena v Prilogi II.

3.   Dovoljenja se lahko uporabijo samo za proizvode, ki so v skladu z vsemi veterinarskimi pravili, trenutno veljavnimi v Skupnosti –

Člen 2

Ta uredba začne veljati 27. maja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. maja 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 156, 23.6.1994, str. 14. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 332/2004 (UL L 60, 27.2.2004, str. 10).


PRILOGA I

Skupina

Odstotek odobritve uvoznih dovoljenj, vloženih za obdobje od 1. maja do 30. junija 2004

1

100,00


PRILOGA II

(v tonah)

Skupina

Skupna razpoložljiva količina v obdobju od 1. julija do 30. septembra 2004

1

5 226,0


Top