EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1006

Uredba Komisije (ES) št. 1006/2004 z dne 19. maja 2004 o določitvi, v kakšnem obsegu se lahko ugodi zahtevkom za uvozna dovoljenja, vloženim za podkvoto II za zamrznjeno goveje in telečje meso, predvideno z Uredbo (ES) št. 780/2003

OJ L 183, 20.5.2004, p. 31–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1006/oj

20.5.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 183/31


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1006/2004

z dne 19. maja 2004

o določitvi, v kakšnem obsegu se lahko ugodi zahtevkom za uvozna dovoljenja, vloženim za podkvoto II za zamrznjeno goveje in telečje meso, predvideno z Uredbo (ES) št. 780/2003

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2341/2003 z dne 29. decembra 2003, ki odstopa od Uredbe (ES) št. 780/2003, kar zadeva tarifno podkvoto za zamrznjeno goveje in telečje meso z oznako KN 0202 in za proizvode z oznako KN 0206 29 91 (2) in zlasti člena 1(3),

ob upoštevanju naslednjega:

Člen 1(2)(a)(ii) Uredbe Komisije (ES) št. 2341/2003 določa, da je količina, za katero lahko odobreni gospodarski subjekti predložijo zahtevek za uvozno dovoljenje v okviru podkvote II za obdobje od 3. do 7. maja 2004, 5 742 ton. Ta količina je bila v skladu s členom 1 Uredbe (ES) št. 385/2004 zmanjšana na 5 708,65929 ton. Ker zaprošeno število uvoznih dovoljenj presega razpoložljivo količino, je treba določiti enoten odstotek znižanja v skladu s členom 1(3) Uredbe (ES) št. 2341/2003 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsakemu zahtevku za uvozno dovoljenje, vloženemu v skladu s prvim odstavkom člena 12(2) Uredbe (ES) št. 780/2003 (3) v obdobju od 3. do 7. maja 2004, se ugodi v višini 3,67984 % zaprošenih količin.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 20. maja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. maja 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1782/2003 (UL L 270, 21.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 346, 31.12.2003, str. 33. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 385/2004 (UL L 64, 2.3.2004, str. 24).

(3)  UL L 114, 8.5.2003, str. 8.


Top