Help Print this page 

Document 32004R0987

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 987/2004 z dne 17. maja 2004 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž s poreklom iz držav AKP in čezmorskih držav in ozemelj na podlagi zahtevkov, vloženih v prvih petih delovnih dneh maja 2004 v skladu z Uredbo (ES) št. 638/2003

OJ L 181, 18.5.2004, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/987/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 17/05/2004
  • Date of effect: 18/05/2004; začetek veljavnosti glej člen 2
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Text

18.5.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 181/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 987/2004

z dne 17. maja 2004

o izdaji uvoznih dovoljenj za riž s poreklom iz držav AKP in čezmorskih držav in ozemelj na podlagi zahtevkov, vloženih v prvih petih delovnih dneh maja 2004 v skladu z Uredbo (ES) št. 638/2003

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2286/2002 z dne 10. decembra 2002 o režimih za kmetijske proizvode in blago, nastalo pri predelavi kmetijskih proizvodov s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških (držav AKP), ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1706/98 (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta 2001/822/ES z dne 27. novembra 2001 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj k Skupnosti (Odločba o čezmorski pridružitvi) (2),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 638/2003 z dne 9. aprila 2003 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2286/2002 in Odločbe Sveta 2001/822/ES glede režimov za uvoz riža s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (držav AKP) in čezmorskih držav in ozemelj (ČDO) (3), in zlasti člena 17(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Na podlagi zahtevkov, vloženih v prvih petih delovnih dneh maja 2004 v skladu z Uredbo (ES) št. 638/2003, o čemer je obveščena Komisija, se izdajo uvozna dovoljenja za riž za količine, navedene v zahtevkih, po potrebi zmanjšane za odstotke, ki so določeni v Prilogi.

2.   Razpoložljive količine, ki se prenesejo v naslednjo serijo, so določene v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 18. maja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. maja 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 348, 21.12.2002, str. 5.

(2)  UL L 314, 30.11.2001, str. 1.

(3)  UL L 93, 10.4.2003, str. 3.


PRILOGA

Odstotki zmanjšanja količin za serijo v maju 2004 in količine, ki se prenesejo v naslednjo serijo

Poreklo/proizvod

Odstotek zmanjšanja

Količine, ki se prenesejo v serijo v septembru 2004 (v tonah)

Nizozemski Antili in Aruba

Najmanj razvite čezmorske države in ozemlja

Nizozemski Antili in Aruba

Najmanj razvite čezmorske države in ozemlja

Čezmorske države in ozemlja (člen 10(1)(a) in (b) Uredbe (ES) št. 638/2003)

tarifna oznaka KN 1006

49,9996

6 667


Poreklo/proizvod

Odstotek zmanjšanja

Količine, ki se prenesejo v serijo v septembru 2004 (v tonah)

Države AKP (člen 3(1) Uredbe (ES) št. 638/2003)

tarifne oznake KN 1006 10 21 do 1006 10 98, 1006 20 in 1006 30

87,9798

Države AKP (člen 5(1) Uredbe (ES) št. 638/2003)

tarifna oznaka KN 1006 40 00

90,9079


Top