EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0951

Uredba Komisije (ES) št. 951/2004 z dne 6. maja 2004 o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za oves v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1814/2003

OJ L 173, 7.5.2004, p. 8–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/951/oj

7.5.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 173/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 951/2004

z dne 6. maja 2004

o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za oves v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1814/2003

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 z dne 30. junija 1992 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede odobritve izvoznih nadomestil za žita in ukrepov, ki naj se sprejmejo v primeru motenj na trgu žit (2), in zlasti člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1814/2003 z dne 15. oktobra 2003 v zvezi s posebnim intervencijskim ukrepom za žita na Finskem in Švedskem za tržno leto 2003/04 (3), in zlasti člena 9,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1814/2003 je bil razpisan natečaj za izvozno nadomestilo za oves, proizveden na Finskem in Švedskem, namenjen za izvoz iz Finske in Švedske v vse tretje države, razen v Bolgarijo, na Ciper, v Estonijo, na Madžarsko, v Latvijo, Litvo, na Malto, Poljsko, Češko, v Romunijo, na Slovaško in v Slovenijo.

(2)

Člen 9 Uredbe (ES) št. 1814/2003 predvideva, da lahko Komisija na podlagi predloženih ponudb v skladu s postopkom, predvidenim v členu 23 Uredbe (EGS) št. 1766/92, sklene določiti najvišje izvozno nadomestilo ob upoštevanju kriterijev iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1501/95. V tem primeru je na natečaju izbran ponudnik, čigar ponudba je enaka ali nižja od najvišjega nadomestila.

(3)

Iz uporabe zgoraj navedenih kriterijev pri trenutnem stanju na trgu žit sledi, da je treba določiti najvišje nadomestilo v znesku, navedenem v členu 1.

(4)

Upravljani odbor za žita ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ponudbe, predložene od 30. aprila do 6. maja 2004 v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1814/2003, znaša najvišje nadomestilo za izvoz ovsa 21,95 EUR/t.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 7. maja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. maja 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 181, 1.7.1992, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1104/2003 (UL L 158, 27.6.2003, str. 1).

(2)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1431/2003 (UL L 203, 12.8.2003, str. 16).

(3)  UL L 265, 16.10.2003, str. 25.


Top