Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0941

Uredba Komisije (ES) št. 941/2004 z dne 30. april 2004 o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za dobro brušen okroglozrnat, srednjezrnat in dolgozrnat riž A za izvoz v nekatere tretje države v okviru razpisa, izdanega v Uredbi (ES) št. 1876/2003

OJ L 169, 1.5.2004, p. 21–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/941/oj

1.5.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 169/21


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 941/2004

z dne 30. april 2004

o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za dobro brušen okroglozrnat, srednjezrnat in dolgozrnat riž A za izvoz v nekatere tretje države v okviru razpisa, izdanega v Uredbi (ES) št. 1876/2003

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3072/95 z dne 22. decembra 1995 o skupni ureditvi trga za riž (1) in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1876/2003 (2) je bil odprt razpis za izvozna nadomestila za riž.

(2)

V skladu s členom 5 Uredbe Komisije (ES) št. 584/75 (3), lahko Komisija v skladu s postopkom, določenim v členu 22 Uredbe (EGS) št. 3072/95, in na podlagi predloženih ponudb, določi najvišje izvozno nadomestilo. Pri določanju najvišjega nadomestila je treba upoštevati zlasti merila, določena v členu 13 Uredbe (ES) št. 3072/95. Pogodba se sklene s ponudnikom ali ponudniki, katerih ponudba je enaka ali nižja od najvišjega izvoznega nadomestila.

(3)

Iz uporabe zgoraj navedenih meril pri trenutnih razmerah na trgu za zadevni riž sledi, da je treba določiti najvišje izvozno nadomestilo v znesku, navedenem v členu 1.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita —

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Najvišje izvozno nadomestilo za dobro brušen okroglozrnat, srednjezrnat in dolgozrnat riž A za izvoz v nekatere tretje države znaša na osnovi ponudb, predloženih od 26. do 29. april 2004 v okviru razpisa, izdanega v Uredbi (ES) št. 1897/2002, 64,00 EUR/t.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. maja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. april 2004.

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 329, 30.12.1995, str. 18. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 411/2002 (UL L 62, 5.3.2002, str. 27).

(2)  UL L 275, 25.10.2003, str. 17.

(3)  UL L 61, 7.3.1975, str. 25. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo št. 1948/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 18).


Top