Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0921

Uredba Komisije (ES) št. 921/2004 z dne 29. aprila 2004 o spremembi uredb (EGS) št. 2191/81, (EGS) št. 429/90 in (ES) št. 2571/97 zaradi upoštevanja zahtev Direktive Sveta 92/46/EGS o zdravstvenih predpisih za proizvodnjo in dajanje v promet surovega mleka, toplotno obdelanega mleka in mlečnih proizvodov

OJ L 163, 30.4.2004, p. 94–95 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 046 P. 259 - 260
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 046 P. 259 - 260
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 046 P. 259 - 260
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 046 P. 259 - 260
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 046 P. 259 - 260
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 046 P. 259 - 260
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 046 P. 259 - 260
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 046 P. 259 - 260
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 046 P. 259 - 260
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 058 P. 213 - 214
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 058 P. 213 - 214
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 108 - 109

No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2005; implicitno zavrnjeno 32005R1898

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/921/oj

32004R0921Uradni list L 163 , 30/04/2004 str. 0094 - 0095


Uredba Komisije (ES) št. 921/2004

z dne 29. aprila 2004

o spremembi uredb (EGS) št. 2191/81, (EGS) št. 429/90 in (ES) št. 2571/97 zaradi upoštevanja zahtev Direktive Sveta 92/46/EGS o zdravstvenih predpisih za proizvodnjo in dajanje v promet surovega mleka, toplotno obdelanega mleka in mlečnih proizvodov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne izdelke [1] ter zlasti členov 10 in 15 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 1(3) Uredbe Komisije (EGS) št. 2191/81 z dne 31. julija 1981 o dodeljevanju pomoči za nakup masla s strani neprofitnih ustanov in organizacij [2] navaja maslo, ki izpolnjuje pogoje po navedeni uredbi.

(2) Člen 1 Uredbe Komisije (EGS) št. 429/90 z dne 20. februarja 1990 o dodeljevanju pomoči za koncentrirano maslo, namenjeno za neposredno porabo v Skupnosti, na podlagi javnega razpisa [3] opredeljuje koncentrirano maslo, ki izpolnjuje pogoje po navedeni uredbi.

(3) Člen 1 Uredbe Komisije (ES) št. 2571/97 z dne 15. decembra 1997 o prodaji masla po znižanih cenah in dodeljevanju pomoči za smetano, maslo in koncentrirano maslo za uporabo pri izdelavi peciva, sladoleda in drugih živil [4] opredeljuje maslo, koncentrirano maslo in smetano, ki se jih lahko subvencionira, če se uporabljajo kot sestavine končnih proizvodov, ki izpolnjujejo pogoje po ukrepih, predvidenih v navedeni uredbi.

(4) Da bi zagotovili, da se subvencija dodeli samo za proizvode z visokim standardom varovanja zdravja, bi morali maslo, koncentrirano maslo in smetana iz uredb (EGS) št. 2191/81, (EGS) št. 429/90 in (ES) št. 2571/97 ustrezati zahtevam Direktive Sveta 92/46/EGS [5], zlasti pripravo v odobrenem obratu in skladnost z zahtevami glede oznak zdravstvene ustreznosti, določenimi pod A v poglavju IV Priloge C navedene direktive.

(5) Zato bi bilo treba uredbe (EGS) št. 2191/81, (EGS) št. 429/90 in (ES) št. 2571/97 ustrezno spremeniti.

(6) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne izdelke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

"— maslo, ki:

(i) ustreza pogojem člena 6(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 [6] in nacionalnemu razredu kakovosti iz Priloge V Uredbe Komisije (ES) št. 2771/1999 [**] UL L 333, 24.12.1999, str. 11. v državi članici pridelave in katerega embalaža je ustrezno označena;

(ii) ustreza zahtevam Direktive Sveta 92/46/EGS [***] UL L 268, 14.9.1992, str. 1., zlasti glede priprave v odobrenem obratu in skladnosti z zahtevami glede oznak zdravstvene ustreznosti, določenimi pod A v Poglavju IV Priloge C navedene direktive;"

Člen 2

"Ustrezati mora zahtevam Direktive Sveta 92/46/EGS [*] UL L 268, 14.9.1992, str. 1., zlasti glede priprave v odobrenem obratu in skladnosti z zahtevami glede oznak zdravstvene ustreznosti, določenimi pod A v poglavju IV Priloge C navedene direktive."

Člen 3

"Maslo, koncentrirano maslo in smetana iz točk (a), (b) in (c) morajo ustrezati zahtevam Direktive Sveta 92/46/EGS [*] UL L 268, 14.9.1992, str. 1., zlasti glede priprave v odobrenem obratu inskladnosti z zahtevami glede oznak zdravstvene ustreznosti, določenimi pod A v poglavju IV Priloge C navedene direktive."

Člen 4

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uredba se uporablja od 1. maja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. aprila 2004

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

[2] UL L 213, 1.8.1981, str. 20. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1565/2001 (UL L 208, 1.8.2001, str. 15).

[3] UL L 45, 21.2.1990, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 124/1999 (UL L 16, 21.1.1999, str. 19).

[4] UL L 350, 20.12.1997, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 186/2004.

[5] UL L 268, 14.9.1992. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

[6] UL L 160, 26.6.1999, str. 48.

--------------------------------------------------

Top