EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0862

Uredba Sveta (ES) št. 862/2004 z dne 29. aprila 2004 o prilagoditvi Uredbe (ES) št. 2888/2000 Evropskega parlamenta in Sveta na področju prometa zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške

OJ L 161, 30.4.2004, p. 35–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 201 - 204
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 201 - 204
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 201 - 204
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 201 - 204
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 201 - 204
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 201 - 204
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 201 - 204
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 201 - 204
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 201 - 204

No longer in force, Date of end of validity: 19/11/2017; implicitno zavrnjeno 32017R1952

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/862/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

32004R0862Uradni list L 161 , 30/04/2004 str. 0035 - 0043


Uredba Sveta (ES) št. 862/2004

z dne 29. aprila 2004

o prilagoditvi Uredbe (ES) št. 2888/2000 Evropskega parlamenta in Sveta na področju prometa zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške

SVET EVROPSKE UNIJE JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji [1] (v nadaljnjem besedilu "Pogodba o pristopu") ter zlasti člena 2(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike ter prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija [2] (v nadaljnjem besedilu "Akt o pristopu"), ter zlasti člena 57(1) Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Za nekatere pravne akte, ki ostanejo veljavni po 1. maju 2004 in jih je treba zaradi pristopa prilagoditi, v Aktu o pristopu niso bile predvidene potrebne prilagoditve ali pa so bile predvidene, vendar so potrebne druge prilagoditve. Vse te prilagoditve morajo biti sprejete pred pristopom, da ob njem začnejo veljati.

(2) Na podlagi člena 57(2) Akta o pristopu mora takšne prilagoditve sprejeti Svet v vseh tistih primerih, ko je Svet sprejel izvirni akt sam ali skupaj z Evropskim parlamentom.

(3) Zato je temu primerno treba spremeniti Uredbo (ES) št. 2888/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o razdelitvi dovolilnic za težka tovorna vozila, ki vozijo po Švici [3] -

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge k Uredbi (ES) št. 2888/2000 se nadomestijo z besedilom, navedenim v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 29. aprila 2004

Za Svet

Predsednik

M. McDowell

[1] UL L 236, 23.9.2003, str. 17.

[2] UL L 236, 23.9.2003, str. 33.

[3] UL L 336, 30.12.2000, str. 9.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA I

Razdelitveni ključ za dodeljevanje dovolilnic za "polno težo"

Komisija dodeljuje državam članicam dovolilnice za "polno težo" po naslednjem razdelitvenem ključu:

Država članica | % |

Belgija | 6,9 |

Danska | 1,4 |

Nemčija | 25 |

Grčija | 0,9 |

Španija | 2 |

Francija | 15 |

Irska | 0,85 |

Italija | 24 |

Luksemburg | 1,45 |

Nizozemska | 8,9 |

Avstrija | 8 |

Portugalska | 0,7 |

Finska | 0,8 |

Švedska | 0,75 |

Združeno kraljestvo | 3,35 |

Skupaj | 100 |

Skupno število dovolilnic, razdeljenih za leti 2001 in 2002, znaša 300000, za leti 2003 in 2004 pa 400000.

Za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2004 Komisija dodeli državam članicam dodatnih 10000 dovolilnic za "polno težo" po naslednjem razdelitvenem ključu:

Država članica | Število dovolilnic |

Češka | 3164 |

Estonija | 440 |

Ciper | 66 |

Latvija | 132 |

Litva | 308 |

Madžarska | 1934 |

Malta | 352 |

Poljska | 2109 |

Slovenija | 1055 |

Slovaška | 440 |

Skupaj | 10000 |

PRILOGA II

Razdelitveni ključ za dodeljevanje "praznih" dovolilnic

Komisija dodeljuje državam članicam "prazne" dovolilnice po naslednjem razdelitvenem ključu:

Država članica | 2001 do 2004 |

Belgija | 14067 |

Danska | 1310 |

Nemčija | 50612 |

Grčija | 5285 |

Španija | 1500 |

Francija | 16126 |

Irska | 220 |

Italija | 93012 |

Luksemburg | 3130 |

Nizozemska | 21517 |

Avstrija | 2183 |

Portugalska | 192 |

Finska | 867 |

Švedska | 381 |

Združeno kraljestvo | 9598 |

Skupaj | 220000 |

Za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2004 Komisija dodeli državam članicam dodatnih 5500"praznih" dovolilnic po naslednjem razdelitvenem ključu:

Država članica | Število dovolilnic |

Češka | 1741 |

Estonija | 242 |

Ciper | 36 |

Latvija | 73 |

Litva | 169 |

Madžarska | 1064 |

Malta | 193 |

Poljska | 1160 |

Slovenija | 580 |

Slovaška | 242 |

Skupaj | 5500 |

PRILOGA III

Metodologija za določitev dodeljevanja dovolilnic

Dodeljevanje dovolilnic, določeno v prilogah I in II, bo opravljeno po naslednji metodologiji:

1. Države članice EU-15

Dovolilnice za "polno težo"

Na začetku bo vsaka država članica prejela 1500 dovolilnic.

Nato bodo preostale dovolilnice dodeljene v enakih delih na podlagi meril v zvezi z dvostranskim in tranzitnim prometom.

Ta rezultat bo nekoliko prilagojen zaradi upoštevanja posebnega zemljepisnega položaja nekaterih držav članic.

Dvostranski promet

Dodeljevanje bo opravljeno na podlagi deležev vsake države članice v dvostranskem prometu v Švico in iz nje.

Tranzitni promet

Dodeljevanje bo opravljeno na podlagi deležev težkih tovornih vozil, registriranih v zadevi državi članici, pri skupnem številu preusmerjenih kilometrov v čezalpskem cestnem prometu sever-jug in jug-sever kot rezultat sedanje omejitve mase v Švici.

Preusmerjena kilometrina bo izračunana kot razlika med dejansko razdaljo čezalpskih voženj in najkrajšo razdaljo skozi Švico. Kilometrina skozi Švico bo prilagojena z dodatkom 60 kilometrov zaradi upoštevanja zamud na meji in razmer v cestnem prometu.

Tistim državam članicam, ki bi z zgoraj navedeno metodo izračunavanja dobile manj kakor 200 dovolilnic, bo dodeljenih 200 dovolilnic.

"Prazne" dovolilnice

"Prazne" dovolilnice bodo dodeljene na podlagi deležev vozil, ki so registrirana v državah članicah in katerih skupna masa znaša med 7,5 in 28 tonami, v tranzitnem prometu teh vozil skozi Švico.

2. Nove države članice

Dovolilnice za "polno težo"

Države članice, ki so sklenile dvostranske sporazume s Švico (Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska in Slovenija), bodo prejele najmanj enako število dovolilnic, kakor bi ga prejele na podlagi dvostranskih sporazumov za obdobje od 1. maja 2004 do 31. decembra 2004, če bi ti sporazumi ostali veljavni v letu 2004.

Cipru, Malti in Slovaški se dodelijo dovolilnice na podlagi njihovih deležev prometa v Švico in iz nje, pa tudi v tranzitu skozi Švico v letu 2002.

Preostale razpoložljive dovolilnice za deset novih držav članic bodo razdeljene sorazmerno.

"Prazne" dovolilnice

Ker bo Skupnost prejela 5500 "praznih" dovolilnic, kar znaša 55 % od števila dovolilnic za "polno težo", se bodo "prazne" dovolilnice dodeljevale v tem razmerju.

"

--------------------------------------------------

Top