EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0860

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 860/2004 z dne 29. aprila 2004 o spremembi Uredbe (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 o kategorijah uradnikov, upravičenih do dodatkov za izmensko delo, ter stopnje in pogoji dodeljevanja dodatkov

OJ L 161, 30.4.2004, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 106 - 106
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 106 - 106
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 106 - 106
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 106 - 106
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 106 - 106
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 106 - 106
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 106 - 106
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 106 - 106
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 106 - 106
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 286 - 286
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 286 - 286
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 160 - 160

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/860/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

32004R0860Uradni list L 161 , 30/04/2004 str. 0026 - 0028


Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 860/2004

z dne 29. aprila 2004

o spremembi Uredbe (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 o kategorijah uradnikov, upravičenih do dodatkov za izmensko delo, ter stopnje in pogoji dodeljevanja dodatkov

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, določenih z Uredbo (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 723/2004 [2], in zlasti drugega odstavka člena 56a Kadrovskih predpisov,

ob upoštevanju predloga Komisije, ki ga je predložila po posvetovanju z Odborom za kadrovske predpise,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredbo Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 [3] je treba spremeniti, da se uskladi z novimi Kadrovskimi predpisi –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ESPJ, EGS,Euratom) št. 300/76 se spremeni:

1. člen 2 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 2

Uradnik, upravičen do izplačila dodatka iz člena 1, sme prejemati dodatke za posebej naporno delo iz člena 56c Kadrovskih predpisov do največ 600 točk, kar se določi v skladu z Uredbo (ES, Euratom) št. 858/2004 [4]

2. člen 3 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 3

Ta uredba se smiselno uporablja za uslužbence za določen čas, pomožne in pogodbene uslužbence."

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 29. aprila 2004

Za Svet

Predsednik

M. McDowell

[1] UL L 56, 4.3.1968, str. 1.

[2] UL L 124, 27.4.2004, str. 1.

[3] UL L 38, 13.2.1976, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, ESPJ, Euratom) št. 2461/98 (UL L 307, 17.11.1998, str. 5).

[4] UL L 161, 30.4.2004, str. 6;".

--------------------------------------------------

Top