EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0856

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 856/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo za pokojnine uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti od 1. maja 2004

OJ L 161, 30.4.2004, p. 6–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 99 - 100
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 99 - 100
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 99 - 100
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 99 - 100
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 99 - 100
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 99 - 100
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 99 - 100
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 99 - 100
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 99 - 100

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/856/oj

32004R0856Uradni list L 161 , 30/04/2004 str. 0006 - 0010


Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 856/2004

z dne 29. aprila 2004

o določitvi korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo za pokojnine uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti od 1. maja 2004

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Protokola o posebnih pravicah in imunitetah Evropskih skupnosti in zlasti člena 13 Protokola,

ob upoštevanju kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, določenih v Uredbi (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 723/2004 [2], ter zlasti členov 63, 64, 65, 65a in 82 kadrovskih predpisov in prilog XI in XIII h kadrovskim predpisom ter prvega odstavka člena 20 in člena 64 pogojev za zaposlitev,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uporaba člena 20(1) Priloge XIII h kadrovskim predpisom zahteva določitev korekcijskih koeficientov za pokojnine, izplačane v državah članicah.

(2) Ti korekcijski koeficienti se začno takoj uporabljati za nakazila, navedena v členu 17 Priloge VII h kadrovskim predpisom.

(3) Uporaba člena 20(2) Priloge XIII h kadrovskim predpisom zahteva ponderirano povprečje, sestavljeno iz 20 % teh korekcijskih koeficientov in 80 % korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo za prejemke iz dela, izplačane uradnikom v prestolnicah držav članic –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Od 1. maja 2004 so na podlagi člena 17(3) Priloge VII h kadrovskim predpisom korekcijski koeficienti, ki se uporabljajo za nakazila uradnikom in drugim uslužbencem v eni izmed spodaj navedenih držav, naslednji:

Danska | 130,1 |

Nemčija | 102,1 |

Grčija | 89,5 |

Španija | 94,5 |

Francija | 106,3 |

Irska | 112,1 |

Italija | 103,5 |

Nizozemska | 103,8 |

Avstrija | 107,1 |

Portugalska | 89,8 |

Finska | 115,0 |

Švedska | 109,0 |

Združeno kraljestvo | 112,6 |

Ciper | 94,8 |

Češka | 69,3 |

Estonija | 65,9 |

Madžarska | 60,2 |

Latvija | 59,3 |

Litva | 64,0 |

Malta | 82,1 |

Poljska | 59,6 |

Slovenija | 80,1 |

Slovaška | 66,4 |

2. Od 1. maja 2004 so korekcijski koeficienti, ki se uporabljajo na podlagi člena 20(2) Priloge XIII h kadrovskim predpisom, naslednji:

Danska | 134,6 |

Nemčija | 101,8 |

Grčija | 100,0 |

Španija | 100,0 |

Francija | 116,5 |

Irska | 121,1 |

Italija | 106,2 |

Nizozemska | 112,8 |

Avstrija | 107,0 |

Portugalska | 100,0 |

Finska | 119,5 |

Švedska | 115,2 |

Združeno kraljestvo | 134,2 |

Ciper | 100,0 |

Češka | 100,0 |

Estonija | 100,0 |

Madžarska | 100,0 |

Latvija | 100,0 |

Litva | 100,0 |

Malta | 100,0 |

Poljska | 100,0 |

Slovenija | 100,0 |

Slovaška | 100,0. |

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 29. aprila 2004

Za Svet

Predsednik

M. McDowell

[1] UL L 56, 4.3.1968, str. 1.

[2] UL L 124, 27.4.2004, str. 1.

--------------------------------------------------

Top