EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0659

Uredba Komisije (ES) št. 659/2004 z dne 7. aprila 2004 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1859/82 o izboru poročevalskih kmetijskih gospodarstev za določitev dohodkov kmetijskih gospodarstev

OJ L 104, 8.4.2004, p. 95–96 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 412 - 413
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 412 - 413
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 412 - 413
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 412 - 413
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 412 - 413
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 412 - 413
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 412 - 413
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 412 - 413
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 412 - 413
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 055 P. 86 - 87
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 055 P. 86 - 87

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/659/oj

32004R0659Uradni list L 104 , 08/04/2004 str. 0095 - 0096


Uredba Komisije (ES) št. 659/2004

z dne 7. aprila 2004

o spremembi Uredbe (EGS) št. 1859/82 o izboru poročevalskih kmetijskih gospodarstev za določitev dohodkov kmetijskih gospodarstev

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta EGS št. 79/65 z dne 15. junija 1965 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski gospodarski skupnosti [1] in zlasti členov 4(4), 5(5) in 6(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Z Uredbo Komisije (ES) št. 660/2004 z dne 7. aprila 2004 o spremembi Priloge k Uredbi Sveta št. 79/65/EGS glede seznama enot [2] je bilo v navedeni prilogi določeno področje "Belgija" razdeljeno na tri enote. Število poročevalskih kmetijskih gospodarstev na področju Belgije je treba zato vnesti v Prilogo I k Uredbi Komisije (EGS) št. 1859/82 [3].

(2) Razvoj postopkov pošiljanja podatkov in kontrole je povzročil zastaranje poročila o izvajanju načrta izbor za poročevalskih kmetij iz člena 6 Uredbe (EGS) št. 1859/82. Člen 6 in Prilogo II k Uredbi (EGS) št. 1859/82 je treba zato črtati.

(3) Uredbo (EGS) št. 1859/82 je treba zato ustrezno spremeniti.

(4) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora Skupnosti za mrežo računovodskih podatkov s kmetij –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 1859/82 se spremeni, kakor sledi:

1. Člen 6 se črta;

2. Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi;

3. Priloga II se črta.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od obračunskega leta 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. aprila 2004

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL 109, 23.6.1965, str. 1859/65. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2059/2003 (UL L 308, 25.11.2003, str. 1).

[2] UL L 104, 8.4.2004, str. 97.

[3] UL L 205, 13.7.1982, str. 40. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1555/2001 (UL L 205, 31.7.2001, str. 21).

--------------------------------------------------

PRILOGA

V Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 1859/82 se vrstica, ki zadeva Belgijo, nadomesti z naslednjim:

| Belgija | |

341 | Vlaanderen | 600 |

342 | Bruxelles-Brussel | – |

343 | Wallonie | 400 |

--------------------------------------------------

Top