Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0317

Uredba Komisije (ES) št. 317/2004 z dne 23. februarja 2004 o sprejetju odstopanj od določb Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2150/2002 o statistiki odpadkov glede na Avstrijo, Francijo in LuksemburgBesedilo velja za EGP.

OJ L 55, 24.2.2004, p. 43–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 99 - 99
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 99 - 99
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 99 - 99
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 99 - 99
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 99 - 99
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 99 - 99
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 99 - 99
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 99 - 99
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 99 - 99
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 236 - 236
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 236 - 236
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 010 P. 42 - 42

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/317/oj

32004R0317Uradni list L 055 , 24/02/2004 str. 0043 - 0043


Uredba Komisije (ES) št. 317/2004

z dne 23. februarja 2004

o sprejetju odstopanj od določb Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2150/2002 o statistiki odpadkov glede na Avstrijo, Francijo in Luksemburg

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2150/2002 z dne 25. novembra 2002 o statistiki odpadkov [1] in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju zahteve, ki jo je dala Avstrija 30. junija 2003,

ob upoštevanju zahteve, ki jo je dala Francija 12. junija 2003,

ob upoštevanju zahteve, ki jo je dal Luksemburg 25. junija 2003,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V skladu s členom 4(1) Uredbe (ES) št. 2150/2002 Komisija v prehodnem obdobju lahko odobri odstopanja od nekaterih določb iz prilog k navedeni uredbi.

(2) Takšna odstopanja bi bilo treba odobriti Avstriji, Franciji in Luksemburgu na njihovo zahtevo.

(3) Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za statistični program, ustanovljenega s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom [2] –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. S tem se odobrijo naslednja odstopanja od določb Uredbe (ES) št. 2150/2002:

(a) Avstriji se odobrijo odstopanja za doseganje rezultatov v zvezi z oddelkom 8(1.1), točko 1 (kmetijstvo, lov in gozdarstvo) Priloge I.

(b) Franciji se odobrijo odstopanja za doseganje rezultatov v zvezi z oddelkom 8(1.1), točkami 1 (kmetijstvo, lov in gozdarstvo), 2 (ribištvo) in 16 (storitvene dejavnosti) Priloge I in odstopanja, ki se nanašajo na oddelek 8(2) Priloge II.

(c) Luksemburgu se odobrijo odstopanja za doseganje rezultatov v zvezi z oddelkom 8(1.1), točkama 1 (kmetijstvo, lov in gozdarstvo) in 2 (ribištvo) Priloge I.

2. Odstopanja, predvidena v členu 1, se odobrijo le za podatke prvega referenčnega leta, tj. leta 2004.

Po izteku prehodnega obdobja Avstrija, Francija in Luksemburg sporočajo podatke od referenčnega leta 2006 dalje.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. februarja 2004

Za Komisijo

Pedro Solbes Mira

Član Komisije

[1] UL L 332, 9.12.2002, str. 1.

[2] UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

--------------------------------------------------

Top