Help Print this page 

Document 32004R0271

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 271/2004 z dne 16. februarja 2004 o odobritvi prenosov količinskih omejitev za tekstilne izdelke in oblačila s poreklom iz Macaa
  • In force
OJ L 46, 17.2.2004, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 049 P. 212 - 213
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 049 P. 212 - 213
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 049 P. 212 - 213
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 049 P. 212 - 213
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 049 P. 212 - 213
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 049 P. 212 - 213
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 049 P. 212 - 213
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 049 P. 212 - 213
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 049 P. 212 - 213

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/271/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 16/02/2004
  • Date of effect: 18/02/2004; začetek veljavnosti datum objave + 1 glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Text

32004R0271Uradni list L 046 , 17/02/2004 str. 0028 - 0029


Uredba Komisije (ES) št. 271/2004

z dne 16. februarja 2004

o odobritvi prenosov količinskih omejitev za tekstilne izdelke in oblačila s poreklom iz Macaa

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3030/93 z dne 12. oktobra 1993 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov iz tretjih držav [1], in zlasti člena 7 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 7 Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Macaom o trgovini s tekstilnimi izdelki [2], parafiranim dne 19. julija 1986 in odobrenim s Sklepom Sveta 87/497/EGS, nazadnje spremenjen s Sporazumom v obliki izmenjave pisem, parafiranim dne 22. decembra 1994 in odobrenim s Sklepom Sveta 95/131/ES [3], določa, da se lahko transferji dogovorijo med kategorijami in kvotnimi leti.

(2) Macao je predložil dve zahtevi za prenose med kvotnimi leti, dne 26. junija 2003 in 14. januarja 2004.

(3) Prenosi, za katere je zaprosil Macao, sodijo v okvir omejitev določb o prožnosti iz člena 7 Uredbe (EGS) št. 3030/93 in so določeni v Prilogi VIII, stolpec 9.

(4) Zato je primerno, da se zahtevam ugodi.

(5) Zaželeno je, da ta uredba začne veljati dan po objavi, da se subjektom omogoči čimprejšnje koriščenje njenih ugodnosti.

(6) Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za tekstil, ustanovljenega s členom 17 Uredbe (EGS) št. 3030/93 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prenosi med količinskimi omejitvami za tekstilno blago s poreklom iz Macaa, določeni s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Macaom o trgovini s tekstilnimi izdelki, se za kvotno leto 2003 odobrijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. februarja 2004

Za Komisijo

Pascal Lamy

Članica Komisije

[1] UL L 275, 8.11.1993, str. 1; Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 138/2003 (UL L 23, 28.1.2003, str. 1).

[2] UL L 287, 9.10.1987, str. 47.

[3] UL L 94, 26.4.1995, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

743 MACAO | Prilagoditev za leto 2003: prenos iz leta 2002 in predčasna raba iz leta 2004 |

Skupina | Kategorija | Enota | Omejitev za 2003 | Delovni obseg po predhodnih prilagoditvah | Količina | % | Prožnost | Delovni obseg |

| | | | | 736700 | 5,0 | Prenos iz leta 2002 | 16502080 |

IB | 4 | kosov | 14734000 | 15765380 | 589360 | 4,0 | Prenos iz leta 2004 | 17091440 |

IB | 7 | kosov | 5783000 | 6187810 | 289150 | 5,0 | Prenos iz leta 2002 | 6476960 |

IB | 8 | kosov | 8100000 | 5289176 | 405000 | 5,0 | Prenos iz leta 2002 | 5694176 |

IIB | 13 | kosov | 9092000 | 9728440 | 454600 | 5,0 | Prenos iz leta 2002 | 10183040 |

| | | | | 30700 | 5,0 | Prenos iz leta 2002 | 693820 |

IIB | 15 | kosov | 614000 | 663120 | 24560 | 4,0 | Prenos iz leta 2004 | 718380 |

IIB | 16 | kosov | 493000 | 502860 | 24650 | 5,0 | Prenos iz leta 2002 | 527510 |

IIB | 26 | kosov | 1281000 | 1370670 | 64050 | 5,0 | Prenos iz leta 2002 | 1434720 |

IIB | 31 | kosov | 10210000 | 10924700 | 510500 | 5,0 | Prenos iz leta 2002 | 11435200 |

IIB | 78 | kosov | 2037000 | 2077740 | 101850 | 5,0 | Prenos iz leta 2002 | 2179590 |

IIB | 83 | kosov | 489000 | 523230 | 24450 | 5,0 | Prenos iz leta 2002 | 547680 |

--------------------------------------------------

Top