EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0228

Uredba Komisije (ES) št. 228/2004 z dne 3. februarja 2004 o prehodnih ukrepih, ki se uporabljajo za Uredbo (ES) št. 565/2002 zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške

UL L 39, 11.2.2004, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2006; razveljavil 32005R1870

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/228/oj

32004R0228Uradni list L 039 , 11/02/2004 str. 0010 - 0011


Uredba Komisije (ES) št. 228/2004

z dne 3. februarja 2004

o prehodnih ukrepih, ki se uporabljajo za Uredbo (ES) št. 565/2002 zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške ter predvsem člena 2(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške ter zlasti prvega pododstavka člena 41 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Treba je določiti prehodne ukrepe, da bi omogočili uvoznikom iz Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (v nadaljnjem besedilu nove države članice) izkoristiti določbe Uredbe Komisije (ES) št. 565/2002 z dne 2. aprila 2002 o določitvi postopka za upravljanje tarifnih kvot in uvedbi sistema potrdil o poreklu za česen, uvožen iz tretjih držav [1].

(2) Za leto 2004 je treba določiti ukrepe, da bi zagotovili, da se od dne pristopa razlikovanje med tradicionalnimi uvozniki in novimi uvozniki iz novih držav članic opravlja v skladu z Uredbo 565/2002.

(3) Pojem "referenčna količina" iz člena 2(d) Uredbe (ES) št. 565/2002 je treba prilagoditi, tako da lahko imajo uvozniki iz novih držav članic koristi od sistema.

(4) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V tej uredbi:

1. "sedanje države članice" so države članice v sestavi Skupnosti na dan 30. aprila 2004;

2. "nove države članice" so Češka, Estonija, Ciper, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovenija in Slovaška.

Člen 2

Z odstopanjem od člena 2(b) Uredbe (ES) št. 565/2002 in samo za nove države članice so "uvozniki" subjekti, fizične ali pravne osebe, posamezniki ali skupine, katerih stalno prebivališče ali sedež se nahaja v eni od novih držav članic in so v vsaj enem od dveh preteklih koledarskih let iz držav, ki niso trenutne države članice ali nove države članice, na leto uvozili vsaj 50 ton sadja in zelenjave, kot je navedeno v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 2200/96 [2].

Člen 3

Z odstopanjem od člena 2(c) Uredbe (ES) št. 565/2002 in le za nekatere nove države članice so "tradicionalni uvozniki" uvozniki, ki so v trenutne države članice ali nove države članice v vsaj dveh od treh predhodnih uvoznih obdobij uvažali česen s poreklom drugje kot v trenutnih ali novih državah članicah.

Člen 4

Z odstopanjem od člena 2(d) Uredbe (ES) št. 565/2002 in samo za nove države članice je "referenčna količina" največja dovoljena količina letnega uvoza česna, ki ga je opravil tradicionalni uvoznik iz držav, ki niso nove države članice ali trenutne države članice, v treh uvoznih obdobjih pred obdobjem, za katero se predloži vloga za dovoljenje.

Člen 5

Ta uredba začne veljati 1. maja 2004, pod pogojem, da začne veljati Pogodba o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. februarja 2004

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 86, 3.4.2002, str. 11.

[2] UL L 297, 21.11.1996, str. 1.

--------------------------------------------------

Top