EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0213

Uredba Komisije (ES) št. 213/2004 z dne 5. februarja 2004 o začasni opustitvi režimov, predvidenih v Uredbi Sveta (ES) št. 2007/2000 o uvedbi izrednih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije, za dodatno obdobje šestih mesecev v zvezi s sladkorjem iz oznak KN 1701 in 1702, uvoženim iz Srbije in Črne gore

OJ L 36, 7.2.2004, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 016 P. 30 - 31
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 016 P. 30 - 31
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 016 P. 30 - 31
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 016 P. 30 - 31
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 016 P. 30 - 31
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 016 P. 30 - 31
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 016 P. 30 - 31
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 016 P. 30 - 31
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 016 P. 30 - 31

No longer in force, Date of end of validity: 07/08/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/213/oj

32004R0213Uradni list L 036 , 07/02/2004 str. 0004 - 0005


Uredba Komisije (ES) št. 213/2004

z dne 5. februarja 2004

o začasni opustitvi režimov, predvidenih v Uredbi Sveta (ES) št. 2007/2000 o uvedbi izrednih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije, za dodatno obdobje šestih mesecev v zvezi s sladkorjem iz oznak KN 1701 in 1702, uvoženim iz Srbije in Črne gore

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2000 z dne 18. septembra 2000 o uvedbi izrednih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije, o spremembi Uredbe (ES) št. 2820/98 ter o razveljavitvi Uredb (ES) št. 1763/1999 in (ES) št. 6/2000 [1] in zlasti člena 12(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Komisije (ES) št. 764/2003 [2] je za obdobje treh mesecev začasno opustila preferencialne režime, predvidene v Uredbi (ES) št. 2007/2000 za sladkor iz oznak KN 1701 in 1702, uvožen iz Srbije in Črne gore. Temelj te odločitve so bile ugotovitve v Srbiji in Črni gori, v skladu s katerimi sistem certificiranja in nadzora nad preferencialnim poreklom sladkorja iz oznak KN 1701 in 1702 pristojnim organom te države upravičenke ni omogočal preverjanje statusa porekla proizvodov in izvajanja upravnega sodelovanja kot se zahteva za preverjanje dokazil o poreklu.

(2) Ker ni bilo nobene pomembne spremembe v položaju Srbije in Črne gore, je Uredba Komisije (ES) št. 1343/2003 [3] za dodatno obdobje šestih mesecev začasno opustila preferencialne režime, predvidene v Uredbi (ES) št. 2007/2000 za sladkor iz oznak KN 1701 in 1702, uvožen iz Srbije in Črne gore.

(3) O obeh ukrepih za začasno opustitev se je odločilo pri uporabi določb, določenih v členu 12(1) Uredbe (ES) št. 2007/2000.

(4) Člen 12(3) Uredbe (ES) št. 2007/2000 določa, da se Komisija ob zaključku obdobja začasne opustitve odloči, ali bo zaključila ali podaljšala ukrep o začasni opustitvi.

(5) Kljub velikim prizadevanjem organov v Srbiji in Črni gori, da bi popravili položaj, so v njihovem sistemu certificiranja in nadzora nad preferencialnim poreklom še vedno pomanjkljivosti.

(6) Komisija zato meni, da je treba ukrep začasne opustitve v zvezi s sladkorjem iz oznak KN 1701 ali 1702, deklariranega s poreklom iz Srbije in Črne gore, podaljšati za dodatno obdobje šestih mesecev pri uporabi člena 12(3) Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2000.

(7) Odbor za carinski zakonik je bil ustrezno obveščen –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Preferencialne režime, predvidene v Uredbi Sveta (ES) št. 2007/2000 za sladkor iz oznak KN 1701 in 1702, uvožen iz Srbije in Črne gore, se začasno opusti za dodatno obdobje šestih mesecev.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 8. februarja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. februarja 2004

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 240, 23.9.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 607/2003 (UL L 86, 3.4.2003, str. 18).

[2] UL L 109, 1.5.2003, str. 13.

[3] UL L 189, 29.7.2003, str. 30.

--------------------------------------------------

Top