Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0057

Uredba Sveta (ES) št. 57/2004 z dne 27. oktobra 2003 o spremembi Sklepa Komisije 2002/602/ESPJ o upravljanju nekaterih omejitev pri uvozu nekaterih jeklenih izdelkov iz Ruske federacije

OJ L 9, 15.1.2004, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 049 P. 3 - 6
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 049 P. 3 - 6
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 049 P. 3 - 6
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 049 P. 3 - 6
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 049 P. 3 - 6
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 049 P. 3 - 6
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 049 P. 3 - 6
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 049 P. 3 - 6
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 049 P. 3 - 6
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 033 P. 140 - 143
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 033 P. 140 - 143
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 086 P. 12 - 15

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/57/oj

32004R0057Uradni list L 009 , 15/01/2004 str. 0001 - 0004


Uredba Sveta (ES) št. 57/2004

z dne 27. oktobra 2003

o spremembi Sklepa Komisije 2002/602/ESPJ o upravljanju nekaterih omejitev pri uvozu nekaterih jeklenih izdelkov iz Ruske federacije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Sporazum o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Rusko federacijo na drugi strani [1], je začel veljati dne 1. decembra 1997.

(2) Člen 21 Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju določa, da trgovino z izdelki Evropske skupnosti za premog in jeklo (v nadaljnjem besedilu "ESPJ") ureja naslov III, razen člena 15 Sporazuma, ter določbe sporazuma.

(3) Dne 9. julija 2002 sta ESPJ in Vlada Ruske federacije sklenili tak Sporazum o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki [2], ki ga je v imenu ESPJ odobril Sklep Komisije 2002/603/ESPJ [3].

(4) Pogodba ESPJ je potekla 23. julija 2002. Pogodbenice so se v skladu s členom 10(2) Sporazuma o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki dogovorile, da se mora nadaljevati in da se po tem izteku ohranijo vse pravice in obveznosti.

(5) Vlada Ruske federacije je v skladu s členom 3(3) Sporazuma zaprosila, da se nekatere količinske omejitve, ki niso bile porabljene v letu 2002, prenesejo; dovoljeni prenos za posamezno skupino izdelkov je naslednji:10802830 kg za za SA1a, 4200000 SA1, kg 2186980 kg za SA2, 2505046 kg za SA3, 0 za SA4, 272850 kg za SB1, 4200000 za SB2 in 11550000 za SB3.

(6) V skladu s členom 3(4) Sporazuma je Vlada Ruske federacije zaprosila za prenos 4000 ton iz skupineizdelkov SB2 in 6000 ton iz skupine izdelkov SB3 v skupino izdelkov SA1a.

(7) Stranki sta začeli pogajanja, kakor določa potrjeni zapisnik št. 2 navedenega sporazuma, in sta sklenili, da je treba seznam izdelkov iz Sporazuma razširiti, tako da bosta vključeni tudi skupini SA5 in SA6, pri čemer je za tako razširitev potreben nov sporazum o spremembi prejšnjega sporazuma.

(8) Skupnost je odobrila sklenitev novega sporazuma, ki je začel veljati z dnem podpisa [4].

(9) Skladno s tem je treba spremeniti Sklep Komisije 2002/602/ESPJ o uporabi nekaterih omejitev pri uvozu nekaterih jeklenih izdelkov iz Ruske federacije [5], da bodo upoštevani zahteva za prenos neporabljenih omejitev, zahteva za prenos iz ene skupine izdelkov v drugo in novi sporazum –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sklep 2002/602/ESPJ se spremeni, kakor sledi:

1. Priloga I se nadomesti z besedilom Priloge I k temu sklepu.

2. Priloga IV se nadomesti z besedilom Priloge II k temu sklepu.

Člen 2

Pri uvozu blaga iz skupin SA5 in SA6, ki jih spremlja listina o nadzoru [6], izdana pred datumom začetka veljavnosti te uredbe, v Skupnost, ni potrebno uvozno dovoljenje iz Sklepa Komisije 2002/602/ESPJ, zlasti člena 2 navedenega sklepa.

Člen 3

Izdelki, navedeni v skupinah izdelkov SA5 in SA6, kakor so opredeljeni v Prilogi I, po poreklu iz Ruske federacije in uvoženi v Skupnost po 1. januarju 2003, se odštejejo od zadevne količinske omejitve iz Priloge II za leto 2003.

Člen 4

Ta uredba začne veljati 10. dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 27. oktobra 2003

Za Svet

Predsednik

A. Matteoli

[1] UL L 327, 28.11.1997, str. 3.

[2] UL L 195, 24.7.2002, str. 55.

[3] UL L 195, 24.7.2002, str. 54.

[4] UL L 9, 15.1.2004, str. 21.

[5] UL L 195, 24.7.2002, str. 38.

[6] Izdana v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 76/2002 (UL L 16, 18.1.2002, str. 3). Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2385/2002 (UL L 358, 31.12.2002, str. 125).

--------------------------------------------------

PRILOGA I

"

PRILOGA I

SA - PLOŠČATI VALJANI IZDELKI

SA1 - Kolobarji

72081000

72082500

72082600

72082700

72083600

72083790

72083890

72083990

72111410

72111920

72191100

72191210

72191290

72191310

72191390

72191410

72191490

72252020

72253000

SA1a - Vroče valjani kolobarji za ponovno valjanje

72083710

72083810

72083910

SA2 - Debela pločevina

72084010

72085110

72085130

72085150

72085191

72085199

72085210

72085291

72085299

72085310

72111300

SA3 - Drugi ploščati valjani izdelki

72084090

72085390

72085410

72085490

72089010

72091500

72091610

72091690

72091710

72091790

72091810

72091891

72091899

72092500

72092610

72092690

72092710

72092790

72092810

72092890

72099010

72101110

72101211

72101219

72102010

72103010

72104110

72104910

72105010

72106110

72106910

72107031

72107039

72109031

72109033

72109038

72111490

72111990

72112351

72112920

72119011

72121010

72121091

72122011

72123011

72124010

72124091

72125031

72125051

72126011

72126091

72192110

72192190

72192210

72192290

72192300

72192400

72193100

72193210

72193290

72193310

72193390

72193410

72193490

72193510

72193590

72254080

SA4 - Legirani izdelki

72262020

72269110

72269190

72269920

SA5 – Legirane plošče kvarto

72254020

72254050

72259910

SA6 - Legirana hladno valjana in prevlečena pločevina

72255000

72259110

72259210

72269210

SB - PODOLGOVATI IZDELKI

SB1 - Gredi

72071931

72072071

72163111

72163119

72163191

72163199

72163211

72163219

72163291

72163299

72163310

72163390

SB2 - Jeklo za žice

72131000

72132000

72139110

72139120

72139141

72139149

72139170

72139190

72139910

72139990

72210010

72210090

72271000

72272000

72279010

72279050

72279095

SB3 - Drugi podolgovati izdelki

72071911

72071914

72071916

72072051

72072055

72072057

72142000

72143000

72149110

72149190

72149910

72149931

72149939

72149950

72149961

72149969

72149980

72149990

72159010

72161000

72162100

72162200

72164010

72164090

72165010

72165091

72165099

72169910

72189920

72221111

72221119

72221121

72221129

72221191

72221199

72221910

72221990

72223010

72224010

72224030

72249031

72249039

72281010

72281030

72282011

72282019

72282030

72283020

72283041

72283049

72283061

72283069

72283070

72283089

72286010

72287010

72287031

72288010

72288090

73011000

"

--------------------------------------------------

PRILOGA II

"

PRILOGA IV

KOLIČINSKE OMEJITVE

Opomba:

SA in SB so kategorije izdelkov

SA1 do SA6 in SB1 do SB3 so skupine izdelkov.

(kg) |

Izdelki | 2002 | 2003 | 2004 |

SA -Ploščati izdelki

SA1 -Kolobarji | 259000000 | 258436980 | 262660000 |

SA1.a -Vroče valjani kolobarji za ponovno valjanje | 485000000 | 517932830 | 509550000 |

SA2 -Debela pločevina | 60000000 | 65700000 | 63040000 |

SA3 -Drugi ploščati valjani izdelki | 80000000 | 84505046 | 84050000 |

SA4 -Legirani izdelki | 90000000 | 92250000 | 94560000 |

SA5 -Legirane plošče kvarto | — | 20000000 | 20500000 |

SA6 -Legirana hladno valjana in prevlečena pločevina | — | 95000000 | 97375000 |

SB -Podolgovati izdelki

SB1 -Gredi | 15000000 | 15652850 | 15760000 |

SB2 -Jeklo za žice | 60000000 | 61700000 | 63040000 |

SB3 -Drugi podolgovati izdelki | 165000000 | 174680000 | 173350000 |

"

--------------------------------------------------

Top