EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0094

Direktiva Komisije 2004/94/ES z dne 15. septembra 2004 o spremembah Direktive Sveta 76/768/EGS glede na Prilogo IX(Besedilo velja za EGP)

OJ L 294, 17.9.2004, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 183M , 5.7.2006, p. 177–178 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 045 P. 151 - 152
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 045 P. 151 - 152
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 016 P. 208 - 209

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/94/oj

17.9.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 294/28


DIREKTIVA KOMISIJE 2004/94/ES

z dne 15. septembra 2004

o spremembah Direktive Sveta 76/768/EGS glede na Prilogo IX

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 76/768/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki (1) in zlasti drugega pododstavka člena 4a(1) Direktive,

po posvetovanju z Znanstvenim odborom za kozmetične in neživilske proizvode, namenjene potrošnikom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Treba je določiti vsebino Priloge IX k Direktivi 76/768/EGS za seznam tistih alternativnih metod preskusov na živalih, ki jih je potrdil Evropski center za potrjevanje alternativnih metod (ECVAM) Skupnega raziskovalnega središča in niso navedene v Prilogi V k Direktivi Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (2).

(2)

Ker preskusov na živalih ni mogoče popolnoma nadomestiti z alternativno metodo, je treba v Prilogi IX omeniti, če alternativna metoda v celoti ali delno zamenja preskuse na živalih.

(3)

Zato je treba ustrezno spremeniti Direktivo 76/768/EGS.

(4)

Trenutno ni nobenih alternativnih metod, ki jih je potrdil ECVAM, razen tistih, navedenih v Prilogi V k Direktivi 67/548/EGS.

(5)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za kozmetične izdelke –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Besedilo v Prilogi k tej direktivi se vključi v Prilogo IX k Direktivi 76/768/EGS.

Člen 2

1.   Države članice uveljavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najkasneje do 21. septembra 2004. Nemudoma sporočijo Komisiji besedilo teh določb in primerjalno tabelo med temi določbami in to direktivo.

2.   Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

3.   Države članice predložijo Komisiji besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 15. septembra 2004

Za Komisijo

Olli REHN

Član Komisije


(1)  UL L 262, 27.9.1976, str. 169. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/88/ES (UL L 287, 8.9.2004, str. 5).

(2)  UL 196, 16.8.1967, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/73/ES (UL L 152, 30.4.2004, str. 1).


PRILOGA

V Prilogo IX k Direktivi 76/768/EGS se vstavi naslednje besedilo:

„PRILOGA IX

POPIS POTRJENIH ALTERNATIVNIH METOD PRESKUSOV NA ŽIVALIH

Ta priloga popisuje alternativne metode, ki jih je potrdil Evropski center za potrjevanje alternativnih metod (ECVAM) Skupnega raziskovalnega središča, ki so na voljo za izpolnjevanje zahtev te direktive in ki niso navedene v Prilogi V k Direktivi 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi. Ker preskusov na živalih ni mogoče popolnoma nadomestiti z alternativno metodo, je treba v Prilogi IX omeniti, če alternativna metoda v celoti ali delno zamenja preskuse na živalih.

Referenčna številka

Potrjene alternativne metode

Narava nadomestila popolna ali delna

A

B

C“


Top