EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0085

Direktiva Sveta 2004/85/ES z dne 28. junija 2004 o spremembah Direktive 2003/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi nekaterih določb v Estoniji

OJ L 236, 7.7.2004, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 30.5.2006, p. 100–101 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 002 P. 127 - 128
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 002 P. 127 - 128
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 001 P. 43 - 44

No longer in force, Date of end of validity: 02/03/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/85/oj

7.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 236/10


DIREKTIVA SVETA 2004/85/ES

z dne 28. junija 2004

o spremembah Direktive 2003/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi nekaterih določb v Estoniji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji („Pogodbe o pristopu“), in zlasti člena 2(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija, v nadaljevanju („Akt o pristopu“) in zlasti člena 57 Akta,

ob upoštevanju prošnje Estonije,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Med pristopnimi pogajanji se je Estonija sklicevala na posebne značilnosti svojega elektroenergetskega sektorja in zaprosila za prehodno obdobje za uporabo Direktive 96/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. decembra 1996 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo (1).

(2)

V prilogi VI Akta o pristopu je bilo Estoniji podeljeno prehodno obdobje do 31. decembra 2008 za uporabo člena 19(2) Direktive 96/92/ES o postopnem odpiranju trga.

(3)

Izjava št. 8, priložena Pristopni pogodbi, poleg tega ugotavlja, da bo poseben položaj v prestrukturiranju sektorja naftnega skrilavca v Estoniji zahteval posebna prizadevanja do konca leta 2012.

(4)

Direktivo 96/92/ES je nadomestila Direktiva 2003/54/ES, ki se mora izvesti do 1. julija 2004 z namenom, da se pospeši odpiranje trga z električno energijo.

(5)

S pismom z dne 17. septembra 2003 je Estonija predložila prošnjo za opustitev uporabe člena 21(1)(b) Direktive 2003/54/ES o odpiranju trga za negospodinjske odjemalce do 31. decembra 2012. Z dodatnim pismom z dne 5. decembra 2003 je Estonija najavila, da načrtuje popolno odprtje trga po členu 21(1)(c) te direktive do 31. decembra 2015.

(6)

Estonska prošnja je utemeljena z verodostojnim načrtom prestrukturiranja sektorja naftnega skrilavca do 31. decembra 2012.

(7)

Naftni skrilavec je edini avtohton vir energije v Estoniji, nacionalna proizvodnja pa predstavlja skoraj 84 % svetovne proizvodnje. 90 % električne energije, ki jo proizvaja Estonija, izvira iz tega trdega goriva. Zaradi tega je to velikega strateškega pomena za zanesljivost dobav v Estoniji.

(8)

S podelitvijo dodatnega odstopanja za obdobje 2009-2012 bo zajamčena varnost naložb v proizvodne obrate in zanesljivost dobav v Estoniji, poleg tega pa se bodo lahko rešili pereči okoljski problemi, ki jih povzročajo ti obrati.

(9)

Prošnji Estonije se naj ugodi, Direktiva 2003/54/ES pa se ustrezno spremeni –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Členu 26 Direktive 2003/54/ES se doda naslednji odstavek:

„3.   Estoniji se do 31. decembra 2012 podeli začasno odstopanje od uporabe člena 21(1)(b) in (c). Estonija mora izvesti vse potrebne ukrepe, da zagotovi odprtje svojega trga električne energije. To se izvede postopoma v referenčnem obdobju z namenom, da se do 1. januarja 2013 trg popolnoma odpre. Odpiranje trga mora 1. januarja 2009 predstavljati najmanj 35 % porabe. Estonija mora Komisiji vsako leto posredovati prage porabe, ki razširijo upravičenost na končne porabnike.“

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo do 1. julija 2004. Komisiji morajo nemudoma posredovati besedila teh ukrepov.

Države članice se v sprejetih ukrepih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 28. junija 2004

Za Svet

Predsednik

M. CULLEN


(1)  UL L 27, 30.1.1997, str. 20. Direktiva, razveljavljena z Direktivo 2003/54/ES (UL L 176, 15.7.2003, str. 37).


Top