Help Print this page 

Document 32004L0031

Title and reference
Direktiva Komisije 2004/31/ES z dne 17. marca 2004 o spremembi prilog I, II, III, IV in V k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti
  • In force
OJ L 85, 23.3.2004, p. 18–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 241 - 246
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 241 - 246
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 241 - 246
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 241 - 246
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 241 - 246
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 241 - 246
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 241 - 246
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 241 - 246
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 241 - 246
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 206 - 211
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 206 - 211
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 125 - 130

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/31/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 17/03/2004
  • Date of effect: 24/03/2004; začetek veljavnosti datum objave + 1 glej člen 3
  • Date of transposition: 20/04/2004; najpozneje do
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Direktiva
  • Addressee: države članice
  • Additional information: Direktiva o spremembi
Relationship between documents
Text

32004L0031Uradni list L 085 , 23/03/2004 str. 0018 - 0023


Direktiva Komisije 2004/31/ES

z dne 17. marca 2004

o spremembi prilog I, II, III, IV in V k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti [1] ter zlasti točk (c) in (d) drugega odstavka člena 14 Direktive,

po posvetovanju z zadevnimi državami članicami,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Iz informacij, ki jih je na podlagi raziskav predložila Švedska, se zdi, da območja na Švedskem ne bi smela biti več priznana kot "varovana območja" glede virusa beet necrotic yellow vein.

(2) V skladu z Direktivo 2000/29/ES je vnos v Skupnost rastlin Vitis L. s poreklom iz tretjih držav, razen plodov, prepovedan.

(3) Na podlagi informacij, ki jih je predložila Švica, se zdi, da so ukrepi, ki jih uporablja Švica v zvezi z vnosom in premeščanjem rastlin Vitis L., razen plodov, enakovredni ukrepom, določenim v Direktivi 2000/29/ES. Zato bi bilo treba dovoliti vnos v Skupnost rastlin Vitis L., razen plodov, s poreklom iz Švice.

(4) V skladu z Direktivo 2000/29/ES je na območja znotraj Skupnosti, ki so priznana kot varovana območja glede bakterije Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., prepovedan vnos gostiteljskih rastlin tega škodljivega organizma, razen plodov in semen s poreklom iz tretjih držav, razen iz tistih, ki so priznane kot proste tega škodljivega organizma ali v katerih so bila ugotovljena s tem škodljivim organizmom neokužena območja.

(5) Na podlagi informacij, ki jih je predložila Švica, se zdi, da so ukrepi, ki jih znotraj svojega ozemlja uporablja Švica v zvezi z vnosom in premeščanjem gostiteljskih rastlin bakterije Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., razen plodov in semen, zvečine enakovredni ukrepom, določenim v Direktivi 2000/29/ES. Zato bi bilo treba dovoliti vnos v Skupnost gostiteljskih rastlin bakterije Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al,. razen plodov in semen, ter drugih rastlin Cotoneaster Ehrh. in Photinia davidiana (Dcne.) Cardot s poreklom iz Švice.

(6) Iz informacij, ki jih je na podlagi sistematičnih raziskav predložila Italija, se zdi, da nekatera območja v Italiji ne bi smela biti več priznana kot "varovana območja" glede bakterije Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(7) Zaradi pisne napake pri pripravi Direktive 2003/116/ES je bila sedanja točka 21.1 dela B Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES napačno oštevilčena.

(8) Sedanje določbe proti glivi Tilletia indica Mitra bi bilo treba spremeniti tako, da se upoštevajo osveženi podatki o prisotnosti tega škodljivega organizma v Iranu.

(9) Direktivo 2000/29/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10) Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloge I, II, III, IV in V k Direktivi 2000/29/ES so spremenjene v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 20. aprila 2004. Besedilo teh predpisov nemudoma predložijo Komisiji skupaj s tabelo usklajevanja med predloženimi predpisi in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. marca 2004

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2003/116/ES (UL L 321, 6.12.2003, str. 36).

--------------------------------------------------

PRILOGA

Priloge I, II, III, IV in V k Direktivi 2000/29/ES se spremenijo:

1. V delu B Priloge I, pod naslovom (b), se točka 1 nadomesti z:

"1.Virus Beet necrotic yellow vein | DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), UK (Severna Irska)" |

2. V delu B Priloge II, pod naslovom (b), se točka 2 nadomesti z:

"2.Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. | Deli rastlin, razen plodov, semena in rastline za saditev, vendar vključno s kaljivim pelodom za opraševanje Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. in Sorbus L. | E, F (Korzika), IRL, I (Abruci; Apulija; Bazilikata; Kalabrija; Kampanja; Emilija - Romanja: province Forli - Cesena, Parma, Piacenza in Rimini; Furlanija - Julijska krajina; Lacij; Ligurija; Lombardija; Marche; Molise; Piemont; Sardinija; Sicilija; Tridentinska - Zgornje Poadižje: avtonomna provinca Trident; Toskana; Umbrija; Valle d'Aosta; Veneto: razen, v provinci Rovigo, občin Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; v provinci Padova občin Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; v provinci Verona občin Palu, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Gradiščanska, Koroška, Spodnja Avstrija, Tirolska (okrajna uprava Lienz), Štajerska, Dunaj), P, FIN, UK (Severna Irska, otok Man in Rokavski otoki)" |

3. Priloga III se spremeni:

(a) v desnem stolpcu točke 15, dela A, se besedilo nadomesti z:

"Tretje drave, razen Švice";

(b) v delu B se točka 1 nadomesti z:

"1.Brez poseganja v prepovedi, ki se uporabljajo za rastline, navedene v Prilogi IIIA(9), (9.1), (18), kadar je to primerno, rastline in kaljiv pelod za opraševanje: AmelanchierMed., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., CydoniaMill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., PyracanthaRoem., Pyrus L. in Sorbus L., razen plodov in semena s poreklom iz tretjih držav, razen iz Švice in tistih, ki so priznane kot neokužene z bakterijo Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al. po postopku iz člena 18(2) ali v katerih so bila nekatera neokužena območja v zvezi z bakterijo Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al. v skladu z ustreznim mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe in priznana kot taka v skladu s postopkom iz člena 18(2) | E, F (Korzika), IRL, I (Abruci; Apulija; Bazilikata; Kalabrija; Kampania; Emilija - Romanja: province Forli - Cesena, Parma, Piacenza in Rimini; Furlanija - Julijska krajina; Lacij; Ligurija; Lombardija; Marche; Molise; Piemont; Sardinija; Sicilija; Tridentinsko - Zgornje Poadižje: avtonomna provinca Trident; Toskana; Umbrija; Valle d'Aosta; Veneto: razen, v provinci Rovigo, občin Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; v provinci Padova občin Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; v provinci Verona občin Palu, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Gradiščanska, Koroška, Spodnja Avstrija, Tirolska (okrajna uprava Lienz), Štajerska, Dunaj), P, FIN, UK (Severna Irska, otok Man in Rokavski otoki) |

2.Brez poseganja v prepovedi, ki se uporabljajo za rastline, navedene v Prilogi IIIA(9), (9.1), (18), kadar je to primerno, rastline in kaljiv pelod za opraševanje: Cotoneaster Ehrh in Photinia davidiana (Dcne.) Cardot razen plodov in semena s poreklom iz tretjih držav, razen iz tistih, ki so priznane kot neokužene z bakterijo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. po postopku iz člena 18(2) ali v katerih so bila nekatera neokužena območja v zvezi z bakterijo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. v skladu z ustreznim mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe in priznana kot taka v skladu s postopkom iz člena 18(2) | E, F (Korzika), IRL, I (Abruci; Apulija; Bazilikata; Kalabrija; Kampanja; Emilija - Romanja: province Forli - Cesena, Parma, Piacenza in Rimini; Furlanija - Julijska krajina; Lacij; Ligurija; Lombardija; Marche; Molise; Piemont; Sardinija; Sicilija; Tridentinsko - Zgornje Poadižje: avtonomna provinca Trident; Toskana; Umbrija; Valle d'Aosta; Veneto: razen, v provinci Rovigo, občin Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; v provinci Padova občin Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; v provinci Verona občin Palu, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Gradiščanska, Koroška, Spodnja Avstrija, Tirolska (okrajna uprava Lienz), Štajerska, Dunaj), P, FIN, UK (Severna Irska, otok Man in Rokavski otoki)" |

4. Priloga IV se spremeni:

(a) oddelek I dela A se spremeni:

(i) v levi stolpec točke 53 se v besedilo vstavi „, Iran “

(ii) v levi stolpec točke 54 se v besedilo vstavi ", Iran";

(b) del B se spremeni:

(i) v desnem stolpcu točke 20.1 se besedilo nadomesti z:

"DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), UK (Severna Irska)";

(ii) v desnem stolpcu točke 20.2 se besedilo nadomesti z:

"DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), UK (Severna Irska)";

(iii) točka 21 se nadomesti z:

"21.Rastline in kaljiv pelod za opraševanje: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., CotoneasterEhrh., CrataegusL., CydoniaMill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. in Sorbus L., razen plodov in semena | Brez poseganja v prepovedi, ki se uporabljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(9), (9.1), (18) in III(B)(1), (2), kadar je to primerno, uradna izjava: (a)da so rastline s poreklom iz tretjih držav, ki so priznane kot neokužene z bakterijo Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al. po postopku iz člena 18(2)ali(b)da so rastline s poreklom iz neokuženih območij v tretjih državah, ki so bila ugotovljena v zvezi z bakterijo Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al. v skladu z mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe in priznana kot taka po postopku iz člena 18(2),ali(c)da so rastline s poreklom iz enega od naslednjih švicarskih kantonov: Bern (razen okrajev Signau in Trachselwald), Fribourg, Grisons, Ticino, Vaud, Valais,ali(d)da so rastline s poreklom z varovanih območij, navedenih v desnem stolpcu,ali(e)da so rastline pridelane ali, če so premeščene na "nevtralno območje", gojene vsaj 7 mesecev vključno z obdobjem med 1. aprilom in 31. oktobrom zadnje celotne rastne dobe na polju:(aa)ki je vsaj 1 km znotraj meja uradno določenega "nevtralnega območja", ki pokriva vsaj 50 km2 in na katerem se za gostiteljske rastline opravlja uradno odobreni in nadzorovani režim obvladovanja, uveden najpozneje pred začetkom popolne rastne dobe pred zadnjo celotno rastno dobo, da bi se kar najbolj zmanjšala nevarnost širitve bakterije Erwinia amylovora (Burr.)Winsl. et al. iz rastlin, ki tam rastejo. Podroben opis tega "nevtralnega območja" je na voljo Komisiji in drugim državam članicam. Ko je določeno "nevtralno območje", se uradni pregledi opravljajo v tem pasu, ki ne vključuje polja in obkrožujočega pasu s polmerom 500 m, vsaj enkrat od začetka zadnje celotne rastne dobe ob najustreznejšem času in vse gostiteljske rastline, ki kažejo simptome bakterije Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., je treba takoj odstraniti. Rezultati teh uradnih pregledov se predložijo Komisiji in drugim državam članicam do 1. maja vsako leto, in(bb)ki je bilo uradno odobreno, pa tudi "nevtralno območje" pred začetkom celotne rastne dobe pred zadnjo celotno rastno dobo za gojenje rastlin v skladu z zahtevami, predpisanimi v tej točki, ter(cc)za katero je bilo, ravno tako kakor za obkrožujoči pas širine najmanj 500 m, ugotovljeno, da sta neokužena z bakterijo Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al. od začetka zadnje celotne rastne dobe, med uradnim pregledom, opravljenim najmanj:dvakrat na polju ob najprimernejšem času, t. j. enkrat v obdobju med junijem in avgustom in enkrat v obdobju med avgustom in novembrom; terenkrat na navedenem obkrožujočem pasu v najprimernejšem času, t. j. med avgustom in novembrom, in(dd)s katerega so bile rastline uradno testirane glede latentnih okužb z ustrezno laboratorijsko metodo na vzorcih, uradno vzetih v najprimernejšem obdobju.Med 1. aprilom 2004 in 1. aprilom 2005 se te določbe ne uporabljajo za rastline, ki so bile premeščene na varovana območja in znotraj njih, navedenih v desnem stolpcu, ter pridelane in gojene na poljih z uradno določenih "nevtralnih območij" v skladu z ustreznimi zahtevami, ki se uporabljajo pred 1. aprilom 2004. | E, F (Korzika), IRL, I (Abruci; Apulija; Bazilikata; Kalabrija; Kampanja; Emilija - Romanja: province Forli - Cesena, Parma, Piacenza in Rimini; Furlanija - Julijska krajina; Lacij; Ligurija; Lombardija; Marche; Molise; Piemont; Sardinija; Sicilija; Tridentinsko - Zgornje Poadižje: avtonomna provinca Trident; Toskana; Umbrija; Valle d'Aosta; Veneto: razen, v provinci Rovigo, občin Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; v provinci Padova občin Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; v provinci Verona občin Palu, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Gradiščanska, Koroška, Spodnja Avstrija, Tirolska (okrajna uprava Lienz), Štajerska, Dunaj), P, FIN, UK (Severna Irska, otok Man in Rokavski otoki)" |

(iv) točka 21.1 se črta;

(v) nova točka 21.3 se vstavi pred točko 22:

"21.3.Od 15. marca do 30. junija, čebelji panji | Na voljo so dokumentarna dokazila, da čebelji panji: (a)so s poreklom iz tretjih držav, ki so priznane kot neokužene z bakterijo Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al. po postopku iz člena 18(2),ali(b)so s poreklom iz enega od naslednjih švicarskih kantonov: Bern (razen okrajev Signau in Trachselwald), Fribourg, Grisons, Ticino, Vaud, Valais,ali(c)so s poreklom iz varovanih območij, navedenih v desnem stolpcu,ali(d)so pred premeščanjem šli skozi ustrezne karantenske postopke. | E, F (Korzika), IRL, I (Abruci; Apulija; Bazilikata; Kalabrija; Kampanja; Emilija - Romanja: province Forli - Cesena, Parma, Piacenza in Rimini; Furlanija - Julijska krajina; Lacij; Ligurija; Lombardija; Marche; Molise; Piemont; Sardinija; Sicilija; Tridentinsko - Zgornje Poadižje: avtonomna provinca Trident; Toskana; Umbrija; Valle d'Aosta; Veneto: razen, v provinci Rovigo, občin Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; v provinci Padova občin Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; v provinci Verona občin Palu, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Gradiščanska, Koroška, Spodnja Avstrija, Tirolska (okrajna uprava Lienz), Štajerska, Dunaj), P, FIN, UK (Severna Irska, otok Man in Rokavski otoki)" |

(vi) v desnem stolpcu točke 22 se besedilo nadomesti z:

"DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), UK (Severna Irska)";

(vii) v desnem stolpcu točke 23 se besedilo nadomesti z:

"DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), UK (Severna Irska)";

(viii) v desnem stolpcu točke 25 se besedilo nadomesti z:

"DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), UK (Severna Irska)";

(ix) v desnem stolpcu točke 26 se besedilo nadomesti z:

"DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), UK (Severna Irska)";

(x) v desnem stolpcu točke 27.1 se besedilo nadomesti z:

"DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), UK (Severna Irska)";

(xi) v desnem stolpcu točke 27.2 se besedilo nadomesti z:

"DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), UK (Severna Irska)";

(xii) v desnem stolpcu točke 30 se besedilo nadomesti z:

"DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), UK (Severna Irska)".

5. V točkah 1 in 8 pod naslovom I dela B Priloge V se za "Indija" vstavi besedilo ", Iran".

--------------------------------------------------

Top