EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004E0179

Skupno stališče Sveta 2004/179/SZVP z dne 23. februarja 2004 o omejevalnih ukrepih proti vodstvu pridnestrske regije Republike Moldavije

OJ L 55, 24.2.2004, p. 68–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 003 P. 63 - 65
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 003 P. 63 - 65
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 003 P. 63 - 65
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 003 P. 63 - 65
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 003 P. 63 - 65
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 003 P. 63 - 65
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 003 P. 63 - 65
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 003 P. 63 - 65
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 003 P. 63 - 65
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 002 P. 174 - 176
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 002 P. 174 - 176

No longer in force, Date of end of validity: 27/02/2008: This act has been changed. Current consolidated version: 19/02/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2004/179/oj

32004E0179Uradni list L 055 , 24/02/2004 str. 0068 - 0069


Skupno stališče Sveta 2004/179/SZVP

z dne 23. februarja 2004

o omejevalnih ukrepih proti vodstvu pridnestrske regije Republike Moldavije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 te pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Svet je 27. februarja 2003 sprejel Skupno stališče 2003/139/SZVP o omejevalnih ukrepih proti vodstvu pridnestrske regije Republike Moldavije [1].

(2) Kljub začetku pogajanj o ustavnih spremembah ni opaznega napredka glede pridnestrskega konflikta v Republiki Moldaviji.

(3) EU je odločena, da si bo v okviru Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) še naprej prizadevala za doseganje mirne rešitve konflikta ob polnem upoštevanju ozemeljske celovitosti Republike Moldavije.

(4) EU ocenjuje kot nesprejemljivo, da vodstvo pridnestrske regije Republike Moldavije ni pripravljeno spremeniti svojega stališča in se dejavno zavzeti za mirno in celovito rešitev transdnestrskega konflikta.

(5) Prepoved potovanja, ki je bila uvedena s Skupnim stališčem 2003/139/SZVP, preneha veljati s 26. februarjem 2004, zato jo je treba podaljšati –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

1. Države članice ukrenejo vse potrebno, da bi v prilogi navedenim osebam, ki so odgovorne za oviranje napredka pri iskanju politične rešitve konflikta, preprečile vstop na svoje ozemlje ali tranzit preko njega.

2. Odstavek 1 ne zavezuje nobene države k temu, da bi lastnim državljanom odklonila vstop na svoje ozemlje.

3. Odstavek 1 ne zadeva primerov, v katerih posamezno državo članico zavezuje drugačna mednarodnopravna obveznost, in sicer:

(a) ko je država gostiteljica mednarodne medvladne organizacije;

(b) ko je država gostiteljica mednarodne konference, ki jo skliče OZN ali katere pokroviteljica je OZN; ali

(c) v okviru večstranskega sporazuma, s katerim so predvideni privilegiji in imunitete.

V vsakem od teh primerov mora biti Svet ustrezno obveščen.

4. Odstavek 3 se mora uporabiti tudi v primerih, ko je posamezna država članica gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).

5. Države članice lahko dovolijo izjeme od ukrepov na podlagi odstavka 1, kadar je potovanje utemeljeno z razlogi nujnih humanitarnih potreb ali udeležbe na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, ki jih prireja Evropska unija, na katerih se vodi politični dialog, s katerim se neposredno razvijajo demokracija, človekove pravice in pravna država v Republiki Moldaviji.

6. Država članica, ki želi dovoliti izjeme iz odstavka 5, o tem pisno obvesti Svet. Šteje se, da je izjema dovoljena, če po prejemu uradnega obvestila o predlagani izjemi eden ali več članov Sveta v 48 urah ne pošlje pisnega ugovora. Če eden ali več članov Sveta poda ugovor, lahko Svet s kvalificirano večino odloči, da bo izjemo dovolil.

7. V primerih, ko posamezna država članica na podlagi odstavkov 3, 4, 5 in 6 dovoli vstop na svoje ozemlje ali tranzit preko njega osebam s seznama v prilogi, se dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo odobreno, ter na osebe, na katere se nanaša.

Člen 2

Svet, ki odloča na predlog države članice ali Komisije, spremeni seznam iz priloge glede na politično dogajanje v Republiki Moldaviji.

Člen 3

Da bi bili zgoraj navedeni ukrepi čimbolj učinkoviti, Evropska unija vzpodbuja tretje države, da bi sprejele podobne omejevalne ukrepe, kakor jih vsebuje to skupno stališče.

Člen 4

To skupno stališče začne veljati 27. februarja 2004 in se uporablja do 27. februarja 2005. Nenehno se ga preverja. Če Svet meni, da cilji, zaradi katerih je bilo sprejeto, niso doseženi, se podaljša ali ustrezno spremeni.

Člen 5

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. februarja 2004

Za Svet

Predsednik

B. Cowen

[1] UL L 53, 28.2.2003, str. 60.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Seznam oseb iz člena 1

1. SMIRNOV, IGOR, "Predsednik", rojen 29.10.1941 v Habarovsku. Ruski potni list št. 50 NO. 0337530.

2. SMIRNOV, VLADIMIR, sin št. 1 in predsednik državnega carinskega odbora, rojen 3.4.1961 v Vupiansk Harkovu. Ruski potni list št. 50 NO. 00337016.

3. SMIRNOV, OLEG, sin št. 1 in svetovalec državnega carinskega odbora, rojen 8.8.1967 v Novaji Kahovki, Herson. Ruski potni list št. 60 NO. 1907537.

4. LEONTYEV, SERGEJ, "Podpredsednik", rojen 9.2.1944 v Odesi Leontovki. Ruski potni list št. 50 NO. 0065438.

5. MARACUSTA, GRIGORIJ, "Predsednik Vrhovnega sovjeta", rojen 15.10.1942 v Teji, Grigoriopol. Stari sovjetski potni list št. 8BM724835.

6. KAMINSKIY, ANATOLIJ, "Podpredsednik Vrhovnega sovjeta", rojen 15.3.1950 v Čiti. Stari sovjetski potni list št. A25056238.

7. SHEVCHUK, JEVGENIJ, "Podpredsednik Vrhovnega sovjeta", rojen 21.6.1946 v Novosibirsku. Stari sovjetski potni list št. A25004230.

8. LITSKAI, VALERIJ, "Minister za zunanje zadeve", rojen 13.2.1949 v Tveru. Ruski potni list.

9. KHAJEEV, STANISLAV, "Minister za obrambo", rojen 28.12.1941 v Čeljabinsku.

10. ANTIUFEEV (SEVTOV), VADIM, "Minister za državno varnost", rojen leta 1951 v Novosibirsku. Ruski potni list.

11. KOROLYOV, ALEKSANDER, "Minister za notranje zadeve", rojen leta 1951 v Brjansku. Ruski potni list.

12. BALALA, VIKTOR, "Minister za pravosodje", rojen leta 1961 v Vinici.

13. AKULOV, BORIS, "Predstavnik Pridnestrije v Ukrajini".

14. ZAKHAROV, VIKTOR, "Državni tožilec", rojen leta 1948 v Camenci.

15. LIPOVTSEV, ALEKSEJ, "Namestnik predsednika carinskega odbora".

16. GUDYMO, OLEG, "Namestnik ministra za državno varnost", rojen 11.9.1944 v Alma-Ati. Ruski potni list št. 51 NO. 0592094.

17. KOSOVSKI, EDUARD, "Predsednik Pridnestrske republikanske banke", rojen 7.10.1958 v Florestiju.

--------------------------------------------------

Top