EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0930

2004/930/ES: Odločba Komisije z dne 28. decembra 2004 o finančnem prispevku Skupnosti za ukrepe, ki jih načrtujejo države članice, za izvajanje programov spremljanja in nadzora v letu 2004 (drugi del) (notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 5310)

OJ L 396, 31.12.2004, p. 51–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/930/oj

31.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 396/51


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 28. decembra 2004

o finančnem prispevku Skupnosti za ukrepe, ki jih načrtujejo države članice, za izvajanje programov spremljanja in nadzora v letu 2004 (drugi del)

(notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 5310)

(2004/930/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 2004/465/ES z dne 29. aprila 2004 o finančnem prispevku Skupnosti za programe nadzora ribištva (1), in zlasti člena 6(1) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Države članice so poslale Komisiji programe o nadzoru ribištva za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2004 skupaj z zahtevki za finančni prispevek Skupnosti za izdatke, povezane z izvedbo takih programov.

(2)

Zahtevki za ukrepe, naštete v členu 4 Odločbe 2004/465/ES, so lahko upravičeni do financiranja Skupnosti.

(3)

Primerno je določiti najvišji znesek prispevka Skupnosti za upravičene izdatke za leto 2004 za vsako pomoč države članice, odobrene za ukrepe iz člena 4 Odločbe 2004/465/ES, stopnjo prispevka Skupnosti za take ukrepe in pogoje, pod katerimi Skupnost povrne nacionalne izdatke.

(4)

Države članice morajo v skladu s členom 8 Odločbe 2004/465/ES prevzeti obveznosti za izdatke v 12 mesecih od konca leta, v katerem so bile obveščene o tej odločbi. Prav tako se morajo uskladiti z določbami navedene odločbe glede začetka projektov in predložitve zahtevkov za povračilo.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Vsebina

Ta odločba določa znesek finančnega prispevka Skupnosti za vsako državo članico, stopnjo finančnega prispevka Skupnosti in pogoje za odobritev prispevka za ukrepe iz člena 4 Odločbe 2004/465/ES.

Člen 2

Naprave za elektronsko lokalizacijo

1.   Za izdatke za nakup in pritrjevanje naprav za elektronsko lokalizacijo na krov ribiških plovil, ki omogočajo spremljanje plovil na daljavo iz centra za spremljanje ribištva s sistemom spremljanja plovil (VMS), je najvišji finančni prispevek 4 500 EUR na plovilo v okviru omejitev iz Priloge I.

2.   V okviru omejitve 4 500 EUR, predvidene v odstavku 1, je finančni prispevek Skupnosti za prvih 1 500 EUR upravičenega izdatka 100 %.

3.   Finančni prispevek Skupnosti za upravičeni izdatek med 1 500 EUR in 4 500 EUR na plovilo znaša največ 50 % takega izdatka.

4.   Naprave za elektronsko lokalizacijo morajo izpolnjevati zahteve, ki jih določa Uredba Komisije (ES) št. 2244/2003 z dne 18. decembra 2003 o podrobnih pravilih v zvezi s satelitskimi sistemi za spremljanje plovil (2).

Člen 3

Nove tehnologije in informacijske mreže

Za izdatke za nakup, namestitev in tehnično pomoč računalniške opreme in vzpostavitev informacijskih mrež, da se omogoči učinkovita in varna izmenjava podatkov v zvezi z nadzorom in spremljanjem ribolovnih aktivnosti, je finančni prispevek Skupnosti 50 % upravičenih izdatkov v okviru omejitev iz Priloge II. Toda za naložbe v zvezi s postajo na otokih Kerguelen za sprejem in obdelavo radarskih satelitskih podatkov je finančni prispevek 40 % upravičenih izdatkov v okviru omejitev iz Priloge II.

Člen 4

Pilotni projekti, ki se nanašajo na nove tehnologije

1.   Za izdatke za pilotne projekte v zvezi z izvajanjem novih tehnologij za izboljšanje nadzora ribolovnih aktivnosti je finančni prispevek Skupnosti 50 % upravičenih izdatkov v okviru omejitev iz Priloge II.

2.   Pilotni projekti morajo izpolnjevati pogoje iz Uredbe Komisije (ES) št. 1461/2003 z dne 18. avgusta 2003 o pogojih za pilotne projekte elektronskega posredovanja informacij o ribolovnih dejavnostih in za pogoje daljinskega zaznavanja (3).

Člen 5

Usposabljanje

Za izdatke za programe usposabljanja in izmenjav državnih uradnikov, ki so odgovorni za spremljanje in nadzor na področju ribištva, je finančni prispevek Skupnosti 50 % upravičenih izdatkov v okviru omejitev iz Priloge IV.

Člen 6

Pilotni programi o pregledu in opazovanju

1.   Za izdatke za pilotne programe o pregledu in opazovanju je finančni prispevek Skupnosti 50 % upravičenih izdatkov v okviru omejitev iz Priloge V.

2.   Ti projekti morajo zlasti izpolnjevati pogoje iz Uredbe Sveta (ES) št. 812/2004 z dne 26. aprila 2004 (EC) o podrobnih pravilih v zvezi naključnimi ulovi kitov in delfinov pri ribolovu in o spremembi Uredbe (ES) št. 88/98 (4).

Člen 7

Ocena izdatkov

Za izdatke za izvajanje sistema ocene izdatkov pri nadzoru ribiške politike je finančni prispevek Skupnosti 50 % upravičenih izdatkov v okviru omejitev iz Priloge VI.

Člen 8

Seminarji in medijsko orodje

Za izdatke za pobude, vključno s seminarji in medijskim orodjem za krepitev ozaveščanja med ribiči in drugimi udeleženci, kakršni so inšpektorji, državni tožilci in sodniki ter javnost, da se je treba bojevati proti neodgovornemu in nezakonitemu ribolovu in izvajati pravila skupne ribiške politike, je finančni prispevek Skupnosti 75 % upravičenih stroškov v okviru omejitev iz Priloge VII.

Člen 9

Ribiška patruljna plovila in zrakoplovi

Izdatki za nakup in posodobitev plovil in zrakoplovov, ki jih pristojni organi držav članic uporabljajo za pregled in nadzor ribolovnih aktivnosti, so upravičeni do finančnega prispevka Skupnosti v okviru omejitev iz Priloge VII, in sicer:

50 % upravičenega prispevka za države članice, ki so pristopile 1. maja 2004,

25 % upravičenega prispevka za druge države članice.

Člen 10

Zahtevki za povračilo

Zahtevki za povračilo izdatkov in plačilo avansa morajo biti v skladu s členi 12, 13 in Prilogo I, delom C Odločbe 2004/465/ES.

Člen 11

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. decembra 2004

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 157, 30.4.2004, str. 114. Popravek v UL L 195, 2.6.2004, str. 36.

(2)  UL L 333, 20.12.2003, str. 17.

(3)  UL L 208, 19.8.2003, str. 14.

(4)  UL L 150, 30.4.2004, str. 12.


PRILOGA I

Naprave za elektronsko lokalizacijo

(EUR)

Država članica

Načrtovani izdatki v okviru nacionalnega programa za nadzor ribištva

Prispevek Skupnosti

Belgija

0

0

Češka

0

0

Danska

0

0

Nemčija

0

0

Estonija

0

0

Grčija

0

0

Španija

0

0

Francija

0

0

Irska

0

0

Italija

0

0

Ciper

0

0

Latvija

0

0

Litva

0

0

Luksemburg

0

0

Madžarska

0

0

Malta

0

0

Nizozemska

0

0

Avstrija

0

0

Poljska

585 000

468 000

Portugalska

0

0

Slovenija

0

0

Slovaška

0

0

Finska

0

0

Švedska

0

0

Združeno kraljestvo

0

0

Skupaj

585 000

468 000


PRILOGA II

Nove tehnologije in informacijske mreže

(EUR)

Država članica

Načrtovani izdatki v okviru nacionalnega programa za nadzor ribištva

Prispevek Skupnosti

Belgija

0

0

Češka

0

0

Danska

271 000

135 500

Nemčija

235 000

117 500

Estonija

0

0

Grčija

0

0

Španija

0

0

Francija

1 800 000

750 000

Irska

2 000 000

1 000 000

Italija

1 755 953

877 977

Ciper

0

0

Latvija

0

0

Litva

110 000

55 000

Luksemburg

0

0

Madžarska

0

0

Malta

96 763

48 381

Nizozemska

310 325

155 163

Avstrija

0

0

Poljska

0

0

Portugalska

2 291 616

1 145 808

Slovenija

0

0

Slovaška

0

0

Finska

545 000

272 500

Švedska

87 430

43 715

Združeno kraljestvo

179 134

89 567

Skupaj

9 682 221

4 691 111


PRILOGA III

Pilotni projekti, ki se nanašajo na nove tehnologije

(EUR)

Država članica

Načrtovani izdatki v okviru nacionalnega programa za nadzor ribištva

Prispevek Skupnosti

Belgija

0

0

Češka

0

0

Danska

0

0

Nemčija

0

0

Estonija

0

0

Grčija

200 000

100 000

Španija

0

0

Francija

0

0

Irska

0

0

Italija

0

0

Ciper

0

0

Latvija

0

0

Litva

0

0

Luksemburg

0

0

Madžarska

0

0

Malta

0

0

Nizozemska

0

0

Avstrija

0

0

Poljska

0

0

Portugalska

586 000

293 000

Slovenija

0

0

Slovaška

0

0

Finska

0

0

Švedska

0

0

Združeno kraljestvo

0

0

Skupaj

786 000

393 000


PRILOGA IV

Usposabljanje

(EUR)

Država članica

Načrtovani izdatki v okviru nacionalnega programa za nadzor ribištva

Prispevek Skupnosti

Belgija

5 000

2 500

Češka

0

0

Danska

56 500

28 250

Nemčija

52 500

26 250

Estonija

9 590

4 795

Grčija

0

0

Španija

183 703

91 852

Francija

130 000

65 000

Irska

0

0

Italija

1 270 816

635 408

Ciper

20 000

10 000

Latvija

0

0

Litva

20 000

10 000

Luksemburg

0

0

Madžarska

0

0

Malta

600 901

300 451

Nizozemska

139 674

69 837

Avstrija

0

0

Poljska

0

0

Portugalska

102 967

51 484

Slovenija

0

0

Slovaška

0

0

Finska

30 000

15 000

Švedska

132 790

66 395

Združeno kraljestvo

175 512

87 756

Skupaj

2 929 953

1 464 978


PRILOGA V

Pilotni programi o pregledu in opazovanju

(EUR)

Država članica

Načrtovani izdatki v okviru nacionalnega programa za nadzor ribištva

Prispevek Skupnosti

Belgija

0

0

Češka

0

0

Danska

0

0

Nemčija

0

0

Estonija

0

0

Grčija

0

0

Španija

0

0

Francija

0

0

Irska

0

0

Italija

0

0

Ciper

0

0

Latvija

0

0

Litva

0

0

Luksemburg

0

0

Madžarska

0

0

Malta

0

0

Nizozemska

0

0

Avstrija

0

0

Poljska

0

0

Portugalska

94 910

47 455

Slovenija

0

0

Slovaška

0

0

Finska

0

0

Švedska

474 400

237 200

Združeno kraljestvo

0

0

Skupaj

569 310

284 655


PRILOGA VI

Ocena izdatkov

(EUR)

Država članica

Načrtovani izdatki v okviru nacionalnega programa za nadzor ribištva

Prispevek Skupnosti

Belgija

0

0

Češka

0

0

Danska

0

0

Nemčija

0

0

Estonija

0

0

Grčija

0

0

Španija

0

0

Francija

0

0

Irska

0

0

Italija

0

0

Ciper

0

0

Latvija

0

0

Litva

0

0

Luksemburg

0

0

Madžarska

0

0

Malta

0

0

Nizozemska

0

0

Avstrija

0

0

Poljska

0

0

Portugalska

50 000

25 000

Slovenija

0

0

Slovaška

0

0

Finska

0

0

Švedska

0

0

Združeno kraljestvo

0

0

Skupaj

50 000

25 000


PRILOGA VII

Seminarji in medijsko orodje

(EUR)

Država članica

Načrtovani izdatki v okviru nacionalnega programa za nadzor ribištva

Prispevek Skupnosti

Belgija

0

0

Češka

0

0

Danska

0

0

Nemčija

0

0

Estonija

0

0

Grčija

200 000

150 000

Španija

6 000

4 500

Francija

0

0

Irska

0

0

Italija

0

0

Ciper

30 000

22 500

Latvija

0

0

Litva

10 000

7 500

Luksemburg

0

0

Madžarska

0

0

Malta

0

0

Nizozemska

0

0

Avstrija

0

0

Poljska

0

0

Portugalska

0

0

Slovenija

0

0

Slovaška

0

0

Finska

0

0

Švedska

230 000

172 500

Združeno kraljestvo

0

0

Skupaj

476 000

357 000


PRILOGA VIII

Ribiška patruljna plovila in zrakoplovi

(EUR)

Država članica

Načrtovani izdatki v okviru nacionalnega programa za nadzor ribištva

Prispevek Skupnosti

Belgija

0

0

Češka

0

0

Danska

0

0

Nemčija

77 798

19 449

Estonija

0

0

Grčija

1 050 000

262 500

Španija

22 238 597

5 559 649

Francija

0

0

Irska

1 000 000

250 000

Italija

0

0

Ciper

1 400 000

700 000

Latvija

0

0

Litva

0

0

Luksemburg

0

0

Madžarska

0

0

Malta

600 000

300 000

Nizozemska

0

0

Avstrija

0

0

Poljska

0

0

Portugalska

4 630 000

1 157 500

Slovenija

0

0

Slovaška

0

0

Finska

105 000

26 250

Švedska

5 700 000

1 425 000

Združeno kraljestvo

13 758 956

3 439 739

Skupaj

50 560 351

13 140 087


Top