EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0777

2004/777/ES: Sklep št. 197 z dne 23. marca 2004 o prehodnih obdobjih za uvedbo evropske kartice zdravstvenega zavarovanja v skladu s členom 5 Sklepa št. 191Besedilo velja za EGP in za sporazum EU/Švica

OJ L 343, 19.11.2004, p. 28–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/06/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/777/oj

19.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 343/28


SKLEP št. 197

z dne 23. marca 2004

o prehodnih obdobjih za uvedbo evropske kartice zdravstvenega zavarovanja v skladu s členom 5 Sklepa št. 191

(Besedilo velja za EGP in za sporazum EU/Švica)

(2004/777/ES)

UPRAVNA KOMISIJA ZA SOCIALNO VARNOST DELAVCEV MIGRANTOV JE –

ob upoštevanju člena 81(a) Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (1), v skladu s katerim je odgovorna za reševanje vseh upravnih vprašanj, ki izhajajo iz Uredbe (EGS) št. 1408/71 in iz poznejših uredb,

ob upoštevanju Sklepa št. 191 z dne 18. junija 2003 o nadomestitvi obrazcev E 111 in E 111B z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi člena 1 Sklepa št. 191 bo evropska kartica zdravstvenega zavarovanja nadomestila obrazce E 111 in E 111B s 1. junijem 2004. Obrazci E 111 in E 111B, izdani s strani pristojnih nosilcev držav članic pred 31. majem 2004, veljajo do 31. decembra 2004.

(2)

Na podlagi člena 5 Sklepa št. 191 se lahko državam članicam, ki v času sprejetja Sklepa nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, odobri prehodno obdobje, ki pa ne sme trajati dlje kot do 31. decembra 2005. Države članice, ki izpolnjujejo ta pogoj, morajo Upravno komisijo pred 1. decembrom 2003 obvestiti o svojem namenu, da zahtevajo takšno obdobje, in navesti trajanje obdobja. Pristojni nosilci držav članic z odobrenim prehodnim obdobjem bodo tako po 1. juniju 2004 nadaljevali z izdajanjem obrazcev E 111, katerih veljavnost bo potekla hkrati s prehodnim obdobjem. Nove države članice, ki izpolnjujejo zgoraj omenjeni pogoj, morajo o svoji želji po odobritvi prehodnega obdobja obvestiti Upravno komisijo in navesti trajanje obdobja najkasneje do 31. maja 2004.

(3)

Da bi zagotovili jasne in transparentne informacije za nosilce in državljane ter da bi zagotovili priznavanje obrazcev E 111, ki bodo v nekaterih državah članicah izdani po 1. juniju 2004, je potrebno narediti seznam držav članic, katerim bo odobreno takšno prehodno obdobje. Vendar je seznam novih držav članic in držav EFTE lahko le okviren, dokler se tam ne uporablja Sklep št. 191.

(4)

Pristojni nosilci držav članic, ki nimajo prehodnega obdobja, s 1. junijem 2004 ne smejo več izdajati obrazcev E 111 in E 111B. Če bo evropska kartica uvedena postopno, bodo zaradi tega nekateri pristojni nosilci zadevnih držav članic morali izdajati zavarovanim osebam začasno nadomestno potrdilo, če ne bodo mogli izdajati evropskih kartic. Vendar morajo vsi pristojni nosilci zagotoviti možnosti za izdajanje kartic najkasneje do 1. januarja 2006.

(5)

Med prehodnim obdobjem bodo pristojni nosilci nadaljevali z izdajanjem obrazcev E 111 zavarovanim osebam na podlagi vzorca iz Sklepa št. 198 z dne 23. marca 2004 o zamenjavi in prekinitvi modelov obrazcev, potrebnih za uporabo uredb Sveta (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72 (3).

(6)

Vendar lahko države članice s prehodnim obdobjem skrajšajo trajanje tega obdobja. O svoji odločitvi morajo obvestiti Upravno komisijo najkasneje 3 mesece pred uvedbo prve evropske kartice. Na podlagi tega obvestila zadevna država članica ne sme več izdajati obrazca E 111 z datumom, označenim v njenem obvestilu Upravni komisiji.

(7)

Sklep Skupnega odbora EGP bo določil ureditve za uporabo evropske kartice zdravstvenega zavarovanja v Evropskem gospodarskem prostoru. Ta sklep bo določil zlasti vzorec kartic, ki jih bodo izdajali pristojni nosilci Norveške, Islandije in Lihtenštajna.

(8)

Sklep Skupnega odbora za Sporazum o prostem pretoku oseb med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Švicarsko konfederacijo bo določil ureditve za uporabo evropske kartice zdravstvenega zavarovanja v odnosih med državami članicami in Švico. Ta sklep bo določil zlasti vzorec kartic, ki jih bodo izdajali pristojni nosilci Švicarske konfederacije –

SKLENILA:

1.

Državam članicam s seznama, priloženega k temu sklepu, se lahko odobri prehodno obdobje za uvedbo evropske kartice zdravstvenega zavarovanja od 1. junija 2004.

Pristojni nosilci teh držav članic nadaljujejo z izdajanjem obrazcev E 111 v skladu z vzorcem iz Sklepa št. 198 z dne 23. marca 2004 do poteka prehodnega obdobja.

Vendar lahko te države članice skrajšajo prehodno obdobje pred njegovim potekom. Države članice obvestijo Upravno komisijo najkasneje tri mesece pred uvedbo prve evropske kartice. Upravna komisija bo spremenila ustrezne priloge k temu sklepu, da bo navedla datum, s katerim bo poteklo prehodno obdobje zadevne države članice.

2.

Pristojni nosilci držav članic brez prehodnega obdobja ne smejo več izdajati obrazcev E 111 in E 111B s 1. junijem 2004. Pristojni nosilci držav članic s prehodnim obdobjem, ki so se odločile za skrajšanje tega obdobja v skladu s točko 1 tretjega odstavka tega sklepa, ne smejo več izdajati obrazca E 111 z datumom, navedenim v njihovem obvestilu Upravni komisiji.

Nosilci teh držav članic izdajajo začasno nadomestno potrdilo vsaki zavarovani osebi, ki ne more dobiti evropske kartice.

Če pristojni nosilec ne more izdajati evropske kartice, so opombe za polje 8 in 9 začasnega nadomestnega obrazca neobvezne. Odsotnost te opombe ne vpliva na veljavnost začasnega nadomestnega obrazca.

3.

Ta sklep bo objavljen v Uradnem listu Evropske unije. Uporabljal se bo od 1. junija 2004.

Predsednik Upravne komisije

Tim QUIRKE


(1)  UL L 149, 5.7.1971, str. 2. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 631/2004 (UL L 100, 6.4.2004, str. 1).

(2)  UL L 276, 27.10.2003.

(3)  UL L 259, 5.8.2004, str. 1.


PRILOGA I

Seznam držav članic z odobrenim prehodnim obdobjem

Država članica

Prehodno obdobje do

Avstrija

31.12.2005

Italija

31.10.2004

Nizozemska

31.12.2005

Portugalska

28.2.2005

Združeno kraljestvo

31.12.2005


PRILOGA II

Okviren seznam novih držav članic, katerim bo prehodno obdobje morda odobreno

Nova država članica

Prehodno obdobje do

Latvija

31.7.2005

Litva

1.7.2005

Malta

31.12.2005

Poljska

31.12.2005

Slovaška

31.12.2005

Ciper

31.12.2005

Madžarska

31.12.2005


PRILOGA III

Začasen seznam držav EFTE, katerim bo prehodno obdobje morda odobreno (predmet sklepa Skupnega odbora EGP)

Država članica EFTE

Prehodno obdobje do

Islandija

31.12.2005

Švica

31.12.2005

Lihtenštajn

31.12.2005


Top