Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0766

2004/766/ES: Odločba Komisije z dne 5. novembra 2004 o sprejetju načrta o dodeljevanju sredstev državam članicam za dobavo hrane iz intervencijskih zalog najbolj ogroženim osebam v Skupnosti, za proračunsko leto 2005 (notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 4356)

OJ L 339, 16.11.2004, p. 13–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/766/oj

16.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 339/13


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 5. novembra 2004

o sprejetju načrta o dodeljevanju sredstev državam članicam za dobavo hrane iz intervencijskih zalog najbolj ogroženim osebam v Skupnosti, za proračunsko leto 2005

(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 4356)

(2004/766/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3730/87 z dne 10. decembra 1987 o splošnih pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog imenovanim organizacijam za razdeljevanje najbolj ogroženim osebam v Skupnosti (1) zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2799/98 z dne 15. decembra 1998 o vzpostavitvi kmetijsko-monetarne ureditve za euro (2) in zlasti člena 3(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skladno s členom 2 Uredbe Komisije (EGS) št. 3149/92 z dne 29. oktobra 1992 o podrobnih pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v Skupnosti (3), mora Komisija sprejeti načrt razdeljevanja, ki bi se financiral iz neizkoriščenih kreditov iz proračunskega leta 2005. Načrt mora za vsako posamezno državo članico, ki je vključena v te ukrepe, podrobno opredeliti najvišja finančna sredstva, ki so na razpolago za izpeljavo njihovega dela načrta, kot tudi količino posamezne vrste proizvoda, vzetega iz skladišča, ki ga hrani intervencijski odbor.

(2)

Države članice, ki se za ukrep zanimajo, so posredovale zahtevane podatke, skladno z določbami člena 1 Uredbe (EGS) št. 3149/92.

(3)

Da bi sredstva razdelili, je potrebno upoštevati izkušnje in merila, po katerih so države članice uporabile sredstva, ki so jim bila dodeljena v preteklih proračunskih letih.

(4)

Ob upoštevanju pogojev iz člena 7 Uredbe (EGS) št. 3149/92, je treba za uresničitev načrta dovoliti prenos znotraj Skupnosti.

(5)

Za izvajanje načrta velja ohraniti kot datum uveljavitve v smislu člena 3 Uredbe (ES) št. 2799/98, datum začetka upravljanja z javnimi zalogami.

(6)

V okviru izdelave tega načrta, skladno z določili člena 2(2) Uredbe (EGS) št. 3149/92, je Komisija zbrala mnenja poglavitnih organizacij, ki so seznanjene s problemi najbolj ogroženih oseb v Skupnosti.

(7)

Ukrepi, ki jih prinaša ta odločba, so skladni z mnenji vseh zadevnih odborov –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Za 2005 se izvrši dobava hrane za razdelitev najbolj ogroženim osebam iz Skupnosti ob uporabi Uredbe (ES) št. 3730/87, skladno z načrtom za razdeljevanje, ki ga določa Priloga I.

Člen 2

Dovoli se prenos znotraj Skupnosti, kot izhaja iz Priloge II.

Člen 3

Za izvajanje letnega načrta je datum uveljavitve iz člena 3 Uredbe (ES) št. 2799/98 1. oktober 2004.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 5. novembra 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 352, 15.12.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2535/95 (UL L 260, 31.10.1995, str. 3).

(2)  UL L 349, 24.12.1998, str. 1.

(3)  UL L 313, 30.10.1992, str. 50. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1903/2004 (UL L 328, 30.10.2004, str. 77).


PRILOGA I

Letni načrt razdelitve za proračunsko leto 2005

(a)   Finančna sredstva, ki so na razpolago za uresničitev načrta v vsaki posamezni državi članici:

(v EUR)

Država članica

Finančna sredstva

Belgija

3 047 791

Grčija

5 704 637

Španija

42 544 686

Francija

48 620 337

Italija

60 294 489

Luksemburg

68 537

Malta

347 642

Poljska

35 504 167

Portugalska

12 527 718

Finska

2 825 645

Skupaj

211 485 650

(b)   Količine posameznega proizvoda, ki se vzamejo iz intervencijskih rezerv Skupnosti za razdelitev v vsaki posamezni državi članici, v višini, določeni v točki (a):

(v tonah)

Država članica

Proizvod

Žita

Riž

(neoluščen riž)

Maslo

Mleko v prahu

Belgija

6 000

3 500

318

410

Grčija

6 972

4 346

 

2 087

Španija

68 721

29 452

9 547

 

Francija

60 905

31 412

 

18 143

Italija

98 153

22 575

14 446

 

Malta

1 383

553

 

 

Poljska

17 758

26 835

6 772

3 749

Portugalska

8 588

14 708

2 594

480

Finska

15 000

 

 

600

Skupaj

283 480

133 381

33 677

25 469

(c)   Sredstva, ki so na razpolago Luksemburgu za nakupe na trgu Skupnosti:

mleko v prahu: 68 537 EUR

(d)   Sredstva, ki so na razpolago Malti za nakupe na trgu Skupnosti:

mleko v prahu: 113 404 EUR


PRILOGA II

Prenos znotraj Skupnosti, dovoljen v okviru načrta za leto 2005

 

Proizvod

Količina

(v tonah)

Imetnik

Prejemnik

1.

Žita

6 000

BLE, Nemčija

BIRB, Belgija

2.

Žita

6 972

BLE, Nemčija

Ministrstvo za kmetijstvo, Grčija

3.

Žita

68 721

BLE, Nemčija

FEGA, Španija

4.

Žita

45 440

BLE, Nemčija

Ministrstvo za kmetijstvo, Francija

5.

Žita

98 153

BLE, Nemčija

AGEA, Italija

6.

Žita

1 383

BLE, Nemčija

Nacionalni in Raziskovalni center, Malta

7.

Žita

17 758

BLE, Nemčija

ARR, Poljska

8.

Žita

8 588

BLE, Nemčija

INGA, Portugalska

9.

Riž

3 500

Ente Risi, Italija

BIRB, Belgija

10.

Riž

553

Ente Risi, Italija

Nacionalni in Raziskovalni center, Malta

11.

Riž

26 835

Ente Risi, Italija

ARR, Poljska

12.

Riž

14 708

FEGA, Španija

INGA, Portugalska

13.

Mleko v prahu

2 087

Ministrstvo za kmetijstvo, Irska

Ministrstvo za kmetijstvo, Grčija

14.

Mleko v prahu

18 143

Ministrstvo za kmetijstvo, Irska

Ministrstvo za kmetijstvo, Francija

15.

Mleko v prahu

3 749

Ministrstvo za kmetijstvo, Irska

ARR, Poljska

16.

Mleko v prahu

600

SJV, Švedska

Ministrstvo za kmetijstvo, Finska

17.

Maslo

59

BLE, Nemčija

BIRB, Belgija

18.

Maslo

6 571

FEGA, Španija

AGEA, Italija

19.

Maslo

3 584

BLE, Nemčija

ARR, Poljska

20.

Maslo

3 188

Ministrstvo za kmetijstvo, Finska

ARR, Poljska


Top