EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0696

2004/696/ES: Odločba Komisije z dne 14. oktobra 2004 o seznamu programov za izkoreninjenje in spremljanje nekaterih oblik TSE, ki so upravičeni do finančnega prispevka Skupnosti v 2005 (notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 4011)

OJ L 316, 15.10.2004, p. 91–95 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 267M , 12.10.2005, p. 203–207 (MT)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/696/oj

15.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 316/91


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 14. oktobra 2004

o seznamu programov za izkoreninjenje in spremljanje nekaterih oblik TSE, ki so upravičeni do finančnega prispevka Skupnosti v 2005

(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 4011)

(2004/696/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (1) in zlasti člena 24(5) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Nekatere države članice so Komisiji predložile programe za izkoreninjenje in spremljanje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (razne oblike TSE), za katere želijo prejeti finančni prispevek Skupnosti.

(2)

Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1258/1999 z dne 17. maja 1999 o financiranju skupne kmetijske politike (2) se programi za izkoreninjenje in spremljanje bolezni živali financirajo iz Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada. Za namene finančnega nadzora je treba uporabljati člena 8 in 9 navedene uredbe.

(3)

Uredba (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (3) določa pravila za spremljanje in izkoreninjenje raznih oblik TSE pri živalih iz vrst govedi, ovac in koz.

(4)

Pri pripravljanju seznamov programov za izkoreninjenje in spremljanje raznih oblik TSE, ki so upravičeni do finančnega prispevka Skupnosti za 2005, in predlagane stopnje maksimalnega zneska prispevka za vsak program je treba upoštevati tako korist programa za Skupnost kot obseg razpoložljivih odobrenih proračunskih sredstev.

(5)

Države članice so Komisiji posredovale podatke, ki ji omogočajo oceno koristi Skupnosti v primeru zagotovitve finančnega prispevka za programe za 2005.

(6)

Komisija je vsak posamezni program preučila tako z veterinarskega kot s finančnega vidika in meni, da je treba navedene programe vključiti v sezname programov, upravičenih do finančnega prispevka Skupnosti v 2004. Prispevek za spremljanje raznih oblik TSE zadeva izvajanje hitrih testov, za izkoreninjenje raznih oblik TSE pa uničevanje živali, pri katerih so bili rezultati pozitivni, ter genotipizacijo živali.

(7)

Glede na pomembnost teh ukrepov za varovanje javnega zdravja in zdravja živali, kakor tudi razmeroma novo uvedbo teh programov nadzora v primerjavi s tradicionalnimi programi za izkoreninjenje bolezni in obvezno uporabo teh programov v vseh državah članicah, je treba zagotoviti visoko raven pomoči Skupnosti.

(8)

Zato je primerno sprejeti seznam programov, ki so upravičeni do finančnega prispevka Skupnosti v 2005, ter določiti stopnjo in maksimalni znesek navedenih prispevkov.

(9)

Ukrepi iz te odločbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1.   Programi za spremljanje TSE (BSE in praskavca), navedeni v Prilogi I, so upravičeni do finančnega prispevka Skupnosti v 2005.

2.   Za vsak program iz odstavka 1 veljata predlagana stopnja in maksimalni znesek finančnega prispevka Skupnosti, kakor je določeno v Prilogi I.

Člen 2

1.   Programi za izkoreninjenje BSE, navedeni v Prilogi II, so upravičeni do finančnega prispevka Skupnosti v 2005.

2.   Za vsak program iz odstavka 1 veljata predlagana stopnja in maksimalni znesek finančnega prispevka Skupnosti, kakor je določeno v Prilogi II.

Člen 3

1.   Programi za izkoreninjenje praskavca, navedeni v Prilogi III, so upravičeni do finančnega prispevka Skupnosti v 2005.

2.   Za vsak program iz odstavka 1 veljata predlagana stopnja in maksimalni znesek finančnega prispevka Skupnosti, kakor je določeno v Prilogi III.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 14. oktobra 2004

Za Komisijo

David BYRNE

Član Komisije


(1)  UL L 244, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 160, 26.6.1999, str. 103.

(3)  UL L 147, 31.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1492/2004 (UL L 274, 24.8.2004, str. 3).


PRILOGA I

Seznam programov za spremljanje oblik TSE

Stopnja in maksimalni znesek finančnega prispevka Skupnosti

(v EUR)

Bolezen

Država članica

Stopnja opravljenih hitrih testov

Maksimalni znesek

TSE

Avstrija

100 %

1 920 000

Belgija

100 %

3 550 000

Ciper

100 %

85 000

Češka

100 %

1 700 000

Danska

100 %

2 375 000

Estonija

100 %

290 000

Finska

100 %

1 160 000

Francija

100 %

24 045 000

Nemčija

100 %

15 020 000

Grčija

100 %

585 000

Madžarska

100 %

1 085 000

Irska

100 %

6 170 000

Italija

100 %

6 660 000

Litva

100 %

835 000

Luksemburg

100 %

145 000

Malta

100 %

35 000

Nizozemska

100 %

4 270 000

Portugalska

100 %

1 135 000

Slovenija

100 %

435 000

Španija

100 %

4 780 000

Švedska

100 %

305 000

Združeno kraljestvo

100 %

5 570 000

Skupaj

82 155 000


PRILOGA II

Seznam programov za izkoreninjenje BSE

Maksimalni znesek finančnega prispevka Skupnosti

(v EUR)

Bolezen

Država članica

Stopnja

Maksimalni znesek

BSE

Avstrija

50 % izločitev

10 000

Belgija

50 % izločitev

250 000

Ciper

50 % izločitev

25 000

Češka

50 % izločitev

2 500 000

Danska

50 % izločitev

200 000

Estonija

50 % izločitev

25 000

Finska

50 % izločitev

25 000

Francija

50 % izločitev

500 000

Nemčija

50 % izločitev

875 000

Grčija

50 % izločitev

150 000

Irska

50 % izločitev

4 000 000

Italija

50 % izločitev

205 000

Luksemburg

50 % izločitev

150 000

Nizozemska

50 % izločitev

450 000

Portugalska

50 % izločitev

975 000

Slovaška

50 % izločitev

25 000

Slovenija

50 % izločitev

25 000

Španija

50 % izločitev

1 320 000

Združeno kraljestvo

50 % izločitev

4 235 000

Skupaj

15 945 000


PRILOGA III

Seznam programov za izkoreninjenje praskavca

Maksimalni znesek finančnega prispevka Skupnosti

(v EUR)

Bolezen

Država članica

Stopnja

Maksimalni znesek

Praskavec

Avstrija

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

10 000

Belgija

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

105 000

Ciper

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

5 565 000

Češka

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

20 000

Danska

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

5 000

Estonija

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

10 000

Finska

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

5 000

Francija

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

1 300 000

Nemčija

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

2 275 000

Grčija

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

1 555 000

Madžarska

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

5 000

Irska

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

800 000

Italija

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

2 485 000

Latvija

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

5 000

Litva

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

5 000

Luksemburg

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

35 000

Nizozemska

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

575 000

Portugalska

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

695 000

Slovaška

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

340 000

Slovenija

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

65 000

Španija

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

9 525 000

Švedska

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

10 000

Združeno kraljestvo

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

7 380 000

Skupaj

32 775 000


Top