Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0614

2004/614/ES: Odločba Komisije z dne 24. avgusta 2004 o zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno obliko kokošje kuge v Republiki Južni Afriki (notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 3293)(Besedilo velja za EGP)

OJ L 275, 25.8.2004, p. 20–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 267M , 12.10.2005, p. 92–94 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 15/11/2005; razveljavil 32005D0799

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/614/oj

25.8.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 275/20


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 24. avgusta 2004

o zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno obliko kokošje kuge v Republiki Južni Afriki

(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 3293)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/614/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (1) in zlasti člena 18(6) in (7) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (2), in zlasti člena 22(1) in (6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Kokošja kuga je zelo nalezljiva virusna bolezen pri perutnini in pticah, ki lahko hitro doseže razsežnosti epidemije in predstavlja resno grožnjo za zdravje živali in ljudi ter znatno zmanjša rentabilnost gojenja perutnine.

(2)

Obstaja tveganje, da se povzročitelj bolezni lahko prenese prek mednarodne trgovine z živo perutnino in perutninskimi izdelki.

(3)

6. avgusta 2004 je Republika Južne Afrike potrdila dva izbruha visoko patogene oblike kokošje kuge v jatah ratitov v provinci Eastern Cape.

(4)

Odkriti sev virusa kokošje kuge je podtip H5N2 in se zato razlikuje od seva, ki trenutno povzroča epidemijo v Aziji. Sedanja spoznanja kažejo, da je tveganje za javno zdravje v zvezi s tem podtipom manjše od tveganja zaradi seva, ki kroži po Aziji in je podtip virusa H5N1.

(5)

V tem trenutku lahko Republika Južne Afrike od perutnine in perutninskih izdelkov izvaža v Skupnost samo žive ratite in njihova valilna jajca in sveže meso ratitov, mesne izdelke in pripravke, ki vsebujejo meso ratitov, kakor tudi ptice, razen perutnine.

(6)

Vendar so pristojni organi Republike Južne Afrike 6. avgusta 2004 začasno ustavili certificiranje živih ratitov in njihovega mesa ter nekaterih proizvodov iz mesa za izvoz v EU, dokler se razmere ne razjasnijo.

(7)

Glede na tveganje prenosa bolezni na živali v Skupnost se uvoz živih ratitov, valilnih jajc teh vrst, sveže meso ratitov in mesnih pripravkov ter izdelkov, ki so sestavljeni iz ali vsebujejo meso teh vrst, pridobljenih z zakolom ptic po 16. juliju 2004, iz Republike Južne Afrike začasno ustavi od 10. avgusta 2004 v skladu z Odločbo Komisije 2004/594/ES (3).

(8)

V skladu z Odločbo Komisije 2000/666/ES (4) je dovoljen uvoz ptic razen perutnine iz vseh držav članic OIE (Svetovna organizacija za zdravje živali) ob upoštevanju jamstev o zdravju živali, ki jih zagotovi država porekla, in strogih karantenskih ukrepov, ki se izvajajo v državah članicah.

(9)

Vendar je treba uvoz ptic razen perutnine in tudi uvoz hišnih ptic v spremstvu njihovih lastnikov iz Južne Afrike začasno ustaviti z odločbo 2004/594/ES, kot dodatni ukrep, da se izključi kakršno koli možno tveganje za pojav bolezni v karantenskih postajah pod pristojnostjo držav članic.

(10)

Odločba Komisije 97/222/ES (5) določa seznam tretjih držav, iz katerih lahko države članice odobrijo uvoz mesnih izdelkov in predpisuje režime obdelave, da bi preprečili tveganje za prenos bolezni s temi proizvodi. Obdelava, ki se mora uporabiti za proizvod, je odvisna od zdravstvenega stanja v državi porekla v zvezi z vrstami, iz katerih je pridobljeno meso; da bi se izognili nepotrebni obremenitvi trgovine, je treba še naprej dovoliti uvoz proizvodov iz ratitov po poreklu iz Republike Južne Afrike, ki se obdelajo pri temperaturi najmanj 70 °C v celotnem proizvodu.

(11)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (6) je uvoz neobdelanih lovskih trofej s poreklom iz Republike Južne Afrike trenutno dovoljen. Glede na trenutne razmere v zvezi s kokošjo kugo se začasno ustavi uvoz, da bi preprečili kakršno koli tveganje za prenos bolezni v Skupnost.

(12)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1774/2002 je uvoz neobdelanega perja ali delov perja s poreklom iz Republike Južne Afrike trenutno dovoljen. Glede na trenutne razmere v zvezi s kokošjo kugo, se začasno ustavi uvoz, da bi preprečili kakršno koli tveganje za prenos bolezni v Skupnost. Vendar se uvoz perja dovoli s spremnim trgovinskim dokumentom, ki dokazuje, da je bilo perje ustrezno obdelano.

(13)

Sanitarni nadzorni ukrepi, ki se izvajajo za surovine pri proizvodnji živalskega perja in farmacevtskih ali tehničnih izdelkov, dovoljujejo izključitev področja uporabe te odločbe o usmerjenem uvozu takšnih proizvodov.

(14)

Zato se zaščitni ukrepi, ki se uporabljajo za celotno območje Republike Južne Afrike, podaljšajo in Odločba 2004/594/ES se razveljavi.

(15)

Ukrepi iz te odločbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Države članice začasno ustavijo uvoz iz ozemlja Republike Južne Afrike:

živih ratitov in valilnih jajc teh vrst,

ptic razen perutnine, vključno s hišnimi pticami v spremstvu lastnika.

Člen 2

Države članice začasno ustavijo uvoz iz ozemlja Republike Južne Afrike:

svežega mesa ratitov,

mesnih pripravkov in mesnih proizvodov, ki se sestojijo iz ali vsebujejo meso navedenih vrst,

neobdelane lovske trofeje katerih koli ptic,

neobdelano perje in delov perja.

Člen 3

1.   Z odstopanjem od člena 2 države članice dovolijo uvoz proizvodov iz tega člena, ki so bili pridobljeni iz ptic, zaklanih pred 16. julijem 2004.

2.   V veterinarska spričevala, ki spremljajo pošiljke proizvodov, navedenih v odstavku 1, se po potrebi vključijo naslednje besede za zadevne vrste:

„Sveže meso ratitov/mesni proizvod, ki se sestoji iz ali vsebuje meso ratitov/mesni pripravki, ki se sestojijo iz ali vsebujejo meso ratitov (7), pridobljeno iz ratitov, zaklanih pred 16. julijem 2004, v skladu s členom 3(1) Odločbe 2004/614/ES.

3.   Z odstopanjem od člena 2 države članice dovolijo uvoz mesnih proizvodov, ki se sestojijo iz ali vsebujejo meso ratitov, kadar je bilo meso teh vrst posebno obdelano, kakor je navedeno v točkah B, C ali D v delu IV Priloge k Odločbi Komisije 97/222/ES.

4.   Za uvoz obdelanega perja ali delov perja (razen obdelanega dekorativnega perja, obdelanega perja, ki ga nosijo potniki za osebno uporabo ali pošiljke obdelanega perja, poslanega posameznikom v neindustrijske namene) spremlja pošiljko komercialni dokument, ki dokazuje, da je bilo obdelano perje ali njegovi deli obdelano s paro ali kakšno drugo metodo, ki zagotavlja, da se patogeni ne prenašajo.

Člen 4

Odločba 2004/594/ES se razveljavi.

Člen 5

Države članice spremenijo ukrepe, ki jih uporabljajo za uvoz, tako, da jih uskladijo s to odločbo in sprejete ukrepe takoj ustrezno objavijo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 6

Ta odločba se znova pregleda z vidika razvoja bolezni in podatkov veterinarskih organov Republike Južne Afrike.

Člen 7

Ta odločba se uporablja do 1. januarja 2005.

Člen 8

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. avgusta 2004

Za Komisijo

David BYRNE

Član Komisije


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 24, 31.1.1998, str. 9. Direktiva, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).

(3)  UL L 265, 12.8.2004, str. 9.

(4)  UL L 278, 31.10.2000, str. 26. Odločba, nazadnje spremenjena z Odločbo 2002/279/ES (UL L 99, 16.4.2002, str. 17).

(5)  UL L 98, 4.4.1997, str. 39. Odločba, nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/245/ES (UL L 77, 13.3.2004, str. 62).

(6)  UL L 273, 10.10.2002, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 878/2004 (UL L 162, 30.4.2004, str. 62).

(7)  Neustrezno črtati.“


Top