EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0568

2004/568/ES: Odločba Komisije z dne 23. julija 2004 o spremembi Odločbe 92/452/EGS, ki se nanaša na skupine za zbiranje zarodkov v Združenih državah Amerike (notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 2420)(Besedilo velja za EGP)

OJ L 252, 28.7.2004, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 72–75 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 059 P. 144 - 145
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 059 P. 144 - 145

No longer in force, Date of end of validity: 13/02/2008; implicitno zavrnjeno 32008D0155

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/568/oj

28.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/5


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 23. julija 2004

o spremembi Odločbe 92/452/EGS, ki se nanaša na skupine za zbiranje zarodkov v Združenih državah Amerike

(notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 2420)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/568/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/556/EGS z dne 25. septembra 1989 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki ureja trgovino znotraj Skupnosti in uvoz zarodkov domačega goveda (1) iz tretjih držav, in od tega še posebej člena 8,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločbe Komisije 92/452/EGS z dne 30. julija 1992 o uvedbi seznamov skupin za zbiranje zarodkov in skupin za pridobivanje zarodkov, odobrenih v tretjih državah za izvoz govejih zarodkov v Skupnost (2), ki določa, da lahko države članice uvažajo zarodke le iz tretjih držav, kjer so bili zbrani, obdelani in shranjeni s strani skupin za zbiranje zarodkov, ki so naštete v tej Odločbi.

(2)

Zahteve Združenih držav Amerike, da se spremeni seznam na mestu, ki se nanaša na to državo.

(3)

Da so Združene države Amerike predložile jamstva, ki se nanašajo na skladnost z ustreznimi pravili, navedenimi v Direktivi 89/556/EGS, zadevne skupine za zbiranje zarodkov pa so prejele uradno odobritev za izvoz v Skupnost s strani veterinarskih služb te države.

(4)

Da je zato Odločbo 92/452/EGS potrebno ustrezno spremeniti.

(5)

Da so ukrepi, ki so predvideni v tej Odločbi, skladni z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 92/452/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba začne veljati 31. julija 2004.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 23. julija 2004

Za Komisijo

David BYRNE

Član Komisije


(1)  UL L 302, 19.10.1989, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 250, 29.8.1992, str. 40. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/52/ES (UL L 10, 16.1.2004, str. 67).


PRILOGA

V Prilogo k Odločbi 92/452/EGS se k seznamu za Združene države Amerike dodajo naslednje vrstice:

„US

 

04KY110

E625

 

Lutz Brookview Farm

4475 Fairfield Road, Box 74

Fairfield, KY 40020

Dr Cheryl Nelson


US

 

04WI109

E1257

 

Cashton Veterinary Clinic

406 South Street

Cashton, WI 54619

Dr Brent Beck“


Top