Help Print this page 

Document 32004D0479

Title and reference
Odločba Komisije z dne 29. aprila 2004 o določitvi prehodnih ukrepov za nekatere nacionalne referenčne laboratorije za odkrivanje ostankov škodljivih snovi v novih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 1743)Besedilo velja za EGP
 • No longer in force, Date of end of validity: 01/05/2005
OJ L 160, 30.4.2004, p. 119–123 (IT, PT)
OJ L 160, 30.4.2004, p. 114–117 (EL)
OJ L 160, 30.4.2004, p. 111–114 (DA, EN)
OJ L 160, 30.4.2004, p. 112–115 (ES, FR, SV)
OJ L 160, 30.4.2004, p. 113–116 (DE)
OJ L 160, 30.4.2004, p. 120–124 (NL)
OJ L 160, 30.4.2004, p. 136–140 (FI)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 465 - 467
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 465 - 467
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 465 - 467
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 465 - 467
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 465 - 467
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 465 - 467
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 465 - 467
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 465 - 467
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 465 - 467

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/479/oj
Languages, formats and link to OJ
Multilingual display
Authentic language
 • Authentic language: španščina, češčina, danščina, nemščina, estonščina, grščina, angleščina, francoščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, slovaščina, slovenščina, finščina, švedščina
Dates
 • Date of document: 29/04/2004
 • Date of effect: 30/04/2004; začetek veljavnosti datum obvestila
 • Date of effect: 01/05/2004; začetek veljavnosti glej člen 2 in 12003T/TTE/02
 • Date of notification: 30/04/2004
 • Date of end of validity: 01/05/2005; glej člen 1
Miscellaneous information
 • Author: Evropska komisija
 • Form: Sklep
 • Addressee: države članice
 • Additional information: velja za EGP
Relationship between documents
Text

32004D0479Uradni list L 160 , 30/04/2004 str. 0112 - 0115


Odločba Komisije

z dne 29. aprila 2004

o določitvi prehodnih ukrepov za nekatere nacionalne referenčne laboratorije za odkrivanje ostankov škodljivih snovi v novih državah članicah

(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 1743)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/479/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Malte, Litve, Madžarske, Poljske, Slovenije in Slovaške, in zlasti člena 2(3) navedene Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške in zlasti člena 42 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Določeni referenčni laboratoriji za odkrivanje ostankov v novih državah članicah, navedeni v Odločbi Komisije 98/536/ES [1], bodo imeli od 1. maja 2004 težave pri izvajanju določenih nalog v skladu z Direktivo Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in živalskih proizvodih in o razveljavitvi direktiv 85/358/EGS in 86/469/EGS in odločb 89/187/EGS in 91/664/EGS [2].

(2) Ti laboratoriji potrebujejo določen čas za pripravo, zlasti kar zadeva razvoj analiznih metod, da bi bile le te popolnoma skladne z Direktivo 96/23/ES.

(3) Da bi se olajšal prehod z obstoječe ureditve na ureditev, ki izhaja iz uporabe veterinarske zakonodaje Skupnosti, je torej utemeljeno tem laboratorijem odobriti prehodno obdobje in jim tako omogočiti, da se ustrezno pripravijo.

(4) Navedeni laboratoriji so podali zanesljiva jamstva, da obstajajo ustrezni sporazumi z drugimi laboratoriji v Evropski skupnosti, ki bodo v tem času opravljali potrebne storitve.

(5) Zaradi stanja pripravljenosti teh laboratorijev je treba prehodno obdobje omejiti na največ 12 mesecev.

(6) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V obdobju, ki se konča 1. maja 2005, smejo laboratoriji, navedeni v stolpcu D Priloge, opravljati naloge v skladu s členom 14(1) Direktive 96/23ES, na podlagi katere so laboratoriji, navedeni v stolpcu B, našteti v Odločbi Komisije 98/536/ES.

Člen 2

Ta odločba začne veljati ob upoštevanju in od datuma začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. aprila 2004

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 251, 11.9.1998, str. 39.

[2] UL L 125, 23.5.1996, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Država članica (A) | Nacionalni referenčni laboratorij (B) | Skupina ostankov (C) | Povezani laboratorij (D) |

Češka republika | Nacionalni referenčni laboratorij za ugotavljanje ostankov veterinarskih zdravil Ustav pro statni kontrolu veterinarnich biopre-paratu a lecivHudcova 56 A621 00 Brno | Skupina A 6 (nitrofurani) | RIKILT — Institute of Food Safety — Wageningen — NL |

Estonija | Veterinaar- ja Toidulaboratoorium Väike-Paala 3 11415 Tallinn | Skupina A2, A3, B2(a) (avermektini) | EELA — Finska |

skupina A5 | LABERCA — Nantes, France Chemistry Unit — |

skupina A6 (potrditev) | GALAB — Nemčija |

skupina B2(a) - levamisol, B3(e) | Danska uprava za veterino in prehrano — Danska |

skupina B3(e) | Danska uprava za veterino in prehrano — Danska |

Ciper | Εθνικό Έργαστήριο Αναφοράς για τον έλεγχο των υπολειµµάτων Γενικό Χηµείο του Κράτους Κίµωνος 44 1451 Λευκωσία Nacionalni referenčni laboratorij za nadzor nad ostanki Splošni državni laboratorij Kimonos 44 1451, Nikozija | | |

Latvija | Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs Lejupes iela 3 Rīga, LV-1076 | skupina B1 v medu skupina B3(e) v ribah | EELA Finska |

Litva | Nacionalinė veterinarijos laboratorija J. Kairiūkščio g. 10 LT-2021 Vilnius | skupina B1, B3(e) v ribah skupine A6, B1, B2(c) v medu | W.E.J GmbH Stenzelring 14 b 21107 Hamburg Nemčija |

Slovenija | Nacionalni veterinarski Inštitut Gerbičeva 60 SI-1000 Ljubljana | skupine A1, A3, A4, A5, A6, B2(b), B2(d) | Chelab – Italija |

amitraz v medu | Regionlani laboratorij za javno zdravje Nova Gorica (ZZV-Ng) |

živo srebro v ribah | Inštitut za varovanje zdravja Ljubljana |

Slovaška | Štátny veterinárny a potravinový ústav Akademická 3 SK – 949 01 Nitra Štátny veterinárny a potravinový ústav Hlinkova 1/B SK – 040 01 Košice | Potrditev za skupine A1, A3, A4,A5 | ISCVBM BRNO (Češka Republika) |

Potrditev za skupino B3(d) | ISCVBM BRNO (Češka Republika) |

--------------------------------------------------

Top