Help Print this page 

Document 32004D0305

Title and reference
Odločba Sveta z dne 22. marca 2004 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem o začasni uporabi Protokola, ki za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2008 opredeljuje ribolovne možnosti in finančne prispevke, predvidene s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Gvinejo o ribolovu v obalnih vodah Gvineje
  • No longer in forceDate of end of validity: 31/12/2008
OJ L 99, 3.4.2004, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 82 - 83
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 82 - 83
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 82 - 83
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 82 - 83
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 82 - 83
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 051 P. 82 - 83
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 051 P. 82 - 83
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 051 P. 82 - 83
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 82 - 83
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 035 P. 63 - 64
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 035 P. 63 - 64

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/305(1)/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 22/03/2004
  • Date of effect: 22/03/2004; začetek veljavnosti datum dokumenta
  • Date of signature: 22/03/2004; Bruselj
  • Date of end of validity: 31/12/2008
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Sklep
Procedure
Text

32004D0305Uradni list L 099 , 03/04/2004 str. 0009 - 0010


Odločba Sveta

z dne 22. marca 2004

o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem o začasni uporabi Protokola, ki za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2008 opredeljuje ribolovne možnosti in finančne prispevke, predvidene s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Gvinejo o ribolovu v obalnih vodah Gvineje

(2004/305/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe v zvezi s členom 300(2),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Skladno z drugim odstavkom člena 15 Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Gvinejo o ribolovu v obalnih vodah Gvineje [1] sta obe stranki vodili pogajanja za določitev sprememb ali dodatkov k Sporazumu na koncu obdobja uporabe priloženega Protokola.

(2) Na koncu teh pogajanj je bil 27. junija 2003 parafiran nov Protokol.

(3) Protokol omogoča ribičem Skupnosti možnosti ribolova v vodah pod suverenostjo ali pristojnostjo Gvineje za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2008.

(4) Da bi zagotovili neprekinjeno ribolovne aktivnosti plovil Skupnosti, je treba novi Protokol čimprej odobriti. Zato sta obe stranki parafirali Sporazum v obliki izmenjave pisem o začasni uporabi parafiranega Protokola od 1. januarja 2004.

(5) Način razporejanja ribolovnih možnosti po državah članicah naj se določi na podlagi tradicionalne razporeditve ribolovnih možnosti v okviru Sporazuma o ribištvu.

(6) Sporazum v obliki izmenjave pisem je treba odobriti ob upoštevanju njegove dokončne sklenitve s strani Sveta −

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Sporazum v obliki izmenjave pisem o začasni uporabi Protokola, ki za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2008 opredeljuje ribolovne možnosti in finančne prispevke, predvidene s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Gvinejo o ribolovu v obalnih vodah Gvineje, se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo sporazuma v obliki izmenjave pisem je priloga tega sklepa.

Člen 2

1. Možnosti ribolova, določene s Protokolom za leto 2004, se razporedijo med države članice na naslednji način:

(a) ribe kostnice/glavonožci:

- Španija: 844 bruto registriranih ton (BRT),

- Italija: 750 bruto registriranih ton (BRT),

- Grčija: 906 bruto registriranih ton (BRT);

(b) lov kozic:

- Španija: 1050 bruto registriranih ton (BRT),

- Portugalska: 300 bruto registriranih ton (BRT),

- Grčija: 150 bruto registriranih ton (BRT);

(c) Plovila za ribolov tuna s potegalko:

- Francija: 17 plovil,

- Španija: 17 plovil;

(d) plovila za ribolov tuna z ribiško palico:

- Francija: 7 plovil,

- Španija: 7 plovil;

(e) površinski parangali:

- Španija: 8,

- Portugalska: 1.

2. Če zahteve za izdajo dovoljenja iz teh držav članic ne zajemajo vseh možnosti ribolova, ki jih določa protokol, lahko Komisija upošteva zahteve za izdajo dovoljenja iz katerekoli druge države članice.

Člen 3

Predsednik Sveta se pooblasti, da imenuje osebe, pooblaščene, da v obliki izmenjave pisem za Skupnost pravno zavezujoče podpišejo Sporazum.

V Bruslju, 22. marca 2004

Za Svet

Predsednik

J. Walsh

[1] UL L 111, 27.4.1983, str. 1.

--------------------------------------------------

Top