Help Print this page 

Document 32004D0185

Title and reference
Odločba Sveta z dne 19. februarja 2004 o sprejetju dodatnega raziskovalnega programa, ki ga za Evropsko skupnost za atomsko energijo izvede Skupno raziskovalno središče
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
OJ L 57, 25.2.2004, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 003 P. 16 - 18
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 003 P. 16 - 18
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 003 P. 16 - 18
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 003 P. 16 - 18
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 003 P. 16 - 18
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 003 P. 16 - 18
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 003 P. 16 - 18
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 003 P. 16 - 18
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 003 P. 16 - 18

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/185/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 19/02/2004
  • Date of effect: 26/02/2004; začetek veljavnosti datum obvestila
  • Date of notification: 26/02/2004
  • Date of end of validity: 31/12/2007; konec programa glej 32007D0773
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Sklep
  • Addressee: države članice
  • Additional information: AVC 2003/0287
Text

32004D0185Uradni list L 057 , 25/02/2004 str. 0025 - 0026


Odločba Sveta

z dne 19. februarja 2004

o sprejetju dodatnega raziskovalnega programa, ki ga za Evropsko skupnost za atomsko energijo izvede Skupno raziskovalno središče

(2004/185/Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 7 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije, predloženega po posvetovanju z Znanstveno-tehničnim odborom,

ob upoštevanju mnenja nadzornega sveta Skupnega raziskovalnega središča (SRS),

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V okviru Evropskega raziskovalnega prostora je dodatni raziskovalni program, ki vključuje reaktor z visokim fluksom (HFR), eno od glavnih sredstev, ki so na razpolago v Uniji, da prispeva k varnim jedrskim tehnologijam, raziskavam materialov za termonuklearno fuzijo, osnovnim raziskavam, medicinskim raziskavam in aplikacijam v medicini ter usposabljanju na teh področjih.

(2) Finančni prispevki za ta dodatni program bodo prišli neposredno od Nizozemske in Francije –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Sprejme se dodatni raziskovalni program o obratovanju HFR, v nadaljnjem besedilu "program", s cilji iz Priloge I za obdobje treh let, ki se začne 1. januarja 2004.

Člen 2

Ocenjeni finančni prispevki, potrebni za izvedbo programa, znašajo okrog 30,6 milijonov EUR. Razdelitev teh prispevkov je v Prilogi II. Vključuje zagotavljanje razgradnje reaktorja.

Člen 3

Komisija je odgovorna za izvajanje programa in se v ta namen obrne na službe SRS. O izvajanju programa mora biti obveščen nadzorni svet SRS.

Člen 4

Komisija vsako leto pred 15. junijem Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o izvajanju te odločbe.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 19. februarja 2004

Za Svet

Predsednik

M. McDowell

--------------------------------------------------

PRILOGA I

ZNANSTVENI IN TEHNIČNI CILJI

Cilji programa so predvsem:

1. Zagotoviti obratovanje HFR za več kakor 250 dni na leto, da se zagotovi razpoložljivost nevtronov za poskuse.

2. Omogočiti racionalno rabo tega reaktorja v skladu s potrebami raziskovalnih institucij, ki potrebujejo podporo HFR na področjih, kakršna so: izboljšanje varnosti obstoječih jedrskih reaktorjev, zdravje, vključno z razvojem medicinskih izotopov za odgovore na vprašanja medicinskih raziskav in preskušanja medicinskih terapevtskih tehnik, fuzija, osnovne raziskave in usposabljanje ter ravnanje z odpadki, vključno z možnostjo razvoja jedrskega goriva, namenjenega odstranitvi plutonija za izdelavo orožja.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

RAZDELITEV PRISPEVKOV

Prispevki za program bodo prišli od Nizozemske in Francije.

Razdelitev prispevkov je naslednja:

Nizozemska: 29,75 milijonov EUR

Francija: 0,90 milijona EUR

Skupaj 30,65 milijonov EUR

--------------------------------------------------

Top