EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0122

Odločba Komisije z dne 6. februarja 2004 o nekaterih ukrepih zaščite v zvezi z aviarno influenco v več azijskih državah (notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 389)Besedilo velja za EGP

OJ L 36, 7.2.2004, p. 59–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 427 - 429
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 427 - 429
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 427 - 429
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 427 - 429
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 427 - 429
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 427 - 429
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 427 - 429
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 427 - 429
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 427 - 429

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2005; razveljavil 32005D0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/122(1)/oj

32004D0122Uradni list L 036 , 07/02/2004 str. 0059 - 0061


Odločba Komisije

z dne 6. februarja 2004

o nekaterih ukrepih zaščite v zvezi z aviarno influenco v več azijskih državah

(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 389)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/122/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o načelih za organizacijo veterinarskih pregledov živali pri vstopu v Skupnost iz tretjih držav in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 96/43/ES [2], in zlasti člena 18(1) in (6) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav [3], in zlasti člena 22(1), (5) in (6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Aviarna influenca je kužna virusna bolezen pri perutnini in ptičih, ki povzroča smrt in motnje, ki hitro lahko dobijo epizootske razsežnosti ter lahko predstavljajo resno nevarnost za zdravje živali in ljudi ter močno zmanjšajo donosnost reje perutnine.

(2) Aviarna influenca je bila potrjena v več azijskih državah, vključno s Kambodžo, Indonezijo, Japonsko, Laosom, Pakistanom, Ljudsko republiko Kitajsko, skupaj z ozemljem Hongkonga, Južno Korejo, Tajsko in Vietnamom.

(3) Od 3. februarja 2004 je bilo prijavljenih 12 primerov okužbe s sevom virusa aviarne influence pri ljudeh v Vietnamu in na Tajskem, od katerih jih je bilo nekaj smrtnih.

(4) Iz nobene od teh držav ni dovoljen uvoz žive perutnine in živih ratitov, vključno z njihovimi valilnimi jajci, ki bi lahko predstavljali nevarnost vnosa bolezni v Skupnost.

(5) Odločba Komisije 94/984/ES [4] določa pogoje zdravstvenega varstva živali in veterinarska spričevala za uvoz svežega perutninskega mesa; Tajska in deli ozemlja Ljudske republike Kitajske so vključeni v to odločbo.

(6) Odločba Komisije 2000/609/ES [5] določa pogoje zdravstvenega varstva živali, pogoje javnega zdravstva in veterinarska spričevala za uvoz svežega mesa gojenih ratitov; Tajska je vključena v to odločbo.

(7) Odločba Komisije 2000/572/ES [6] določa pogoje zdravstvenega varstva živali, pogoje javnega zdravstva in veterinarska spričevala za uvoz mletega mesa in mesnih pripravkov iz tretjih držav; po tej odločbi je dovoljen uvoz takih proizvodov v Skupnost iz Tajske in delov ozemlja Ljudske republike Kitajske.

(8) Odločba Komisije 2000/585/ES [7] določa pogoje zdravstvenega varstva živali, pogoje javnega zdravstva in veterinarska spričevala za uvoz mesa divjadi, gojene divjadi in kuncev iz tretjih držav in Tajska je vključena v to odločbo.

(9) Z Odločbo Komisije 2004/84/ES [8] je bil začasno ustavljen uvoz iz Tajske naslednjih proizvodov, pridobljenih iz ptic, zaklanih po 1. januarju 2004: (a) svežega mesa perutnine, ratitov, pernate divjadi in gojene pernate divjadi; (b) mesnih pripravkov in mesnih izdelkov, ki so sestavljeni iz mesa teh vrst ali ga vsebujejo; (c) surovin za proizvodnjo hrane za hišne živali in jajc za prehrano ljudi; in uvoz teh proizvodov ni dovoljen iz nobene od drugih zgoraj navedenih držav.

(10) V skladu s poglavjem 14(1)(B) Priloge I k Direktivi Sveta 92/118/EGS (uporablja se le do 30. aprila 2004) in Uredbo (ES) št. 1774/2002 se uvoz nepredelanega perutninskega gnoja lahko dovoli le iz tistih tretjih držav, iz katerih je dovoljeno uvažati v Skupnost sveže perutninsko meso, in zato takega uvoza ne bo več mogoče dovoliti po teh določbah.

(11) Odločba Komisije 97/222/ES [9] določa seznam tretjih držav, iz katerih države članice lahko dovolijo uvoz mesnih izdelkov, in določa režime obdelave za preprečevanje nevarnosti prenosa bolezni prek takih proizvodov. Obdelava, ki jo je treba uporabiti za proizvode, je odvisna od zdravstvenega statusa v državi porekla za vrsto, iz katere je pridobljeno meso; da se prepreči nepotrebno obremenjevanje trgovine, bi bilo treba še naprej dovoljevati uvoz proizvodov iz perutninskega mesa s poreklom iz Tajske, ki so bili v celoti obdelani pri temperaturi najmanj 70 °C.

(12) V skladu z zahtevami zdravstvenega varstva živali je bil uvoz svežega perutninske mesa iz nekaterih delov ozemlja Ljudske republike Kitajske v Skupnost dovoljen, vendar je bil z Odločbo Komisije 2002/69/ES [10] od začetka leta 2002 začasno ustavljen zaradi nekaterih javnozdravstvenih zahtev. Glede na trenutno stanje aviarne influence je zaradi jasnosti in pravne varnosti primerno začasno ustaviti uvoz svežega perutninskega mesa, mesnih pripravkov, ki so sestavljeni iz katerih koli delov perutnine ali jih vsebujejo, ter surove hrane za živali in posamičnih krmil, ki vsebujejo katere koli dele perutnine, tudi z vidika zdravstvenega varstva živali.

(13) V skladu z zahtevami zdravstvenega varstva živali je uvoz jajc za prehrano ljudi načeloma dovoljen iz Tajske, Ljudske republike Kitajske in Južne Koreje, vendar nobena od teh držav ni dala vseh javnozdravstvenih jamstev, zahtevanih za odobritev takega uvoza. Zaradi jasnosti in pravne varnosti je torej primerno prepovedati tak uvoz tudi na podlagi zdravstvenega varstva živali.

(14) V skladu z Direktivo 92/118/EGS [11] (uporablja se le do 30. aprila 2004) in Uredbo (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta [12] je trenutno dovoljen uvoz neobdelanih lovskih trofej ptic s poreklom iz Tajske, Ljudske republike Kitajske in Južne Koreje. Glede na trenutno stanje aviarne influence bi bilo treba tak uvoz začasno ustaviti in tako preprečiti vsako nevarnost vnosa bolezni v Skupnost.

(15) V skladu z Direktivo 92/118/EGS (uporablja se le do 30. aprila 2004) in Uredbo (ES) št. 1774/2002 je trenutno dovoljen uvoz neobdelanega perja in delov peres s poreklom iz azijskih držav, okuženih z aviarno influenco, ki so naštete v uvodni izjavi 2. Glede na trenutno stanje aviarne influenze bi bilo treba tak uvoz začasno ustaviti in tako preprečiti vsako nevarnost vnosa bolezni v Skupnost. Vendar se uvoz perja lahko dovoli s spremnim trgovinskim dokumentom z izjavo, da je bilo perje obdelano z določenim postopkom.

(16) V skladu z Odločbo Komisije 2000/666/ES [13] je bil dovoljen uvoz ptic razen perutnine iz vseh držav članic OIE (Mednarodni urad za kužne bolezni), pod pogojem, da država porekla jamči zdravstveno varstvo živali in se upoštevajo strogi ukrepi karantene po uvozu v državah članicah, tako da se prepreči morebitni vnos perutninskih bolezni v perutninske jate Skupnosti.

(17) Vendar je bil glede na izjemno stanje bolezni v številnih azijskih državah in možne resne posledice, povezane z nekaterimi sevi virusa aviarne influence, z Odločbo Komisije 2004/93/ES [14] kot dodatni previdnostni ukrep začasno ustavljen uvoz ptic, ki niso perutnina, tudi ljubiteljskih vrst ptic, ki spremljajo svoje lastnike, v Skupnost iz Kambodže, Indonezije, Japonske, Laosa, Pakistana, Ljudske republike Kitajske, skupaj z ozemljem Hongkonga, Južne Koreje, Tajske in Vietnama, da se izključi vsaka možna nevarnost pojava bolezni na karantenskih postajah pod pristojnostjo držav članic.

(18) Da bi se združili ukrepi, sprejeti v zvezi z aviarno influenco v Aziji, ter opravile potrebne tehnične in pravne prilagoditve, je treba razveljaviti odločbi 2004/84/ES in 2004/93/ES ter sprejeti novo odločbo.

(19) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Države članice začasno ustavijo uvoz z ozemlja Tajske:

- svežega mesa perutnine, ratitov, pernate divjadi in gojene pernate divjadi,

- mesnih pripravkov in mesnih izdelkov, ki so sestavljeni iz mesa teh vrst ali ga vsebujejo,

- surove hrane za hišne živali in nepredelanih posamičnih krmil, ki vsebujejo katere koli dele teh vrst, in

- jajc za prehrano ljudi in neobdelanih lovskih trofej katerih koli ptic.

2. Z odstopanjem od odstavka 1 države članice dovolijo uvoz proizvodov, zajetih s tem členom, ki so bili pridobljeni iz ptic, zaklanih pred 1. januarjem 2004.

3. V veterinarska spričevala/trgovinske dokumente, ki spremljajo pošiljke proizvodov, navedenih v odstavku 2, se primerno vrsti vključijo naslednje besede:

"Sveže perutninsko meso/sveže meso ratitov/sveže meso pernate divjadi/sveže meso gojene pernate divjadi/mesni izdelek, ki je sestavljen iz mesa perutnine, ratitov, pernate divjadi ali gojene pernate divjadi ali tako meso vsebuje/mesni pripravek, ki je sestavljen iz mesa perutnine, ratitov, pernate divjadi ali gojene pernate divjadi ali tako meso vsebuje/surova hrana za hišne živali in nepredelano posamično krmilo, ki vsebuje katere koli dele perutnine, ratitov, pernate divjadi ali gojene pernate divjadi [A] Neustrezno črtati., pridobljeno/pridobljen iz ptic, zaklanih pred 1. januarjem 2004, in v skladu s členom 1(2) Odločbe 2004/122/ES."

.

4. Z odstopanjem od odstavka 1 države članice dovolijo uvoz mesnih izdelkov, ki so sestavljeni iz mesa perutnine, ratitov, pernate divjadi in gojene pernate divjadi ali tako meso vsebujejo, kadar je bilo meso teh vrst obdelano na enega od posebnih načinov, navedenih v točkah B, C ali D dela IV Priloge k Odločbi Komisije 97/222/ES.

Člen 2

Države članice začasno ustavijo uvoz iz Ljudske republike Kitajske:

- svežega perutninskega mesa,

- mesnih pripravkov in mesnih izdelkov, ki so sestavljeni iz perutninskega mesa ali ga vsebujejo,

- surove hrane za živali in nepredelanih posamičnih krmil, ki vsebujejo katere koli dele perutnine, in

- jajc za prehrano ljudi in neobdelanih lovskih trofej katerih koli ptic.

Člen 3

Države članice začasno ustavijo uvoz iz Južne Koreje:

- surove hrane za živali in nepredelanih posamičnih krmil, ki vsebujejo katere koli dele perutnine, in

- jajc za prehrano ljudi in neobdelanih lovskih trofej katerih koli ptic.

Člen 4

1. Države članice začasno ustavijo uvoz iz Kambodže, Indonezije, Japonske, Laosa, Pakistana, Ljudske republike Kitajske, skupaj z ozemljem Hongkonga, Južne Koreje, Tajske in Vietnama:

- nepredelanega perja in delov peres, in

- "živih ptic, ki niso perutnina", kakor so opredeljene v Odločbi 2000/666/ES, vključno s pticami, ki spremljajo svoje lastnike (ljubiteljske vrste ptic).

2. Pri uvozu predelanega perja ali delov peres (razen predelanih okrasnih peres, predelanih peres, ki jih potniki nosijo za svojo osebno uporabo, ali pošiljk predelanih peres, poslanih posameznikom za neindustrijske namene) pošiljko spremlja trgovinski dokument z izjavo, da so bili predelano perje ali deli peres obdelani s parnim curkom ali kako drugo metodo, ki zagotavlja, da se ne prenašajo nobeni patogeni.

Člen 5

Odločbi 2004/84/ES in 2004/93/ES se razveljavita.

Člen 6

Države članice spremenijo svoje uvozne predpise tako da jih uskladijo s to odločbo, in sprejete ukrepe na primeren način takoj objavijo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 7

Ta odločba se uporablja od 15. avgusta 2004.

Člen 8

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 6. februarja 2004

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 268, 24.9.1991, str. 56.

[2] UL L 162, 1.7.1996, str. 1.

[3] UL L 24, 31.1.1998, str. 9.

[4] UL L 378, 31.12.1994, str. 11. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2002/477/ES (UL L 164, 22.6.2002, str. 39).

[5] UL L 258, 12.10.2000, str. 49. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2003/573/ES (UL L 194, 1.8.2003, str. 89).

[6] UL L 240, 23.9.2000, str. 19.

[7] UL L 251, 6.10.2000, str. 1. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2002/646/ES (UL L 211, 7.8.2002, str. 23).

[8] UL L 17, 24.1.2004, str. 57.

[9] UL L 89, 4.4.1997, str. 39. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2003/826/ES (UL L 311, 27.11.2003, str. 29).

[10] UL L 30, 31.1.2002, str. 50. Odločba, nadomeščena z Odločbo 2002/994/ES (UL L 348, 21.1.2002, str. 154), kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2003/72/ES (UL L 26, 31.1.2003, str. 84).

[11] UL L 62, 15.3.1993, str. 49. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2003/721/ES (UL L 260, 11.10.2003, str. 21).

[12] UL L 273, 10.10.2002, str. 1.

[13] UL L 278, 31.10.2000, str. 26. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2002/279/ES (UL L 99, 16.4.2002, str. 17).

[14] UL L 27, 30.1.2004, str. 55.

--------------------------------------------------

Top