EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0110

Odločba Komisije z dne 29. januarja 2004 o ukrepih za oceno tveganja ostankov BSE v proizvodih iz govedi/o finančnem prispevku Skupnosti za ukrepe za oceno tveganja ostankov BSE v proizvodih iz govedi (notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 132)

OJ L 32, 5.2.2004, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 286 - 287
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 286 - 287
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 286 - 287
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 286 - 287
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 286 - 287
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 286 - 287
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 286 - 287
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 286 - 287
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 286 - 287
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 053 P. 42 - 43
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 053 P. 42 - 43
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 062 P. 45 - 46

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/110(1)/oj

32004D0110Uradni list L 032 , 05/02/2004 str. 0018 - 0019


Odločba Komisije

z dne 29. januarja 2004

o ukrepih za oceno tveganja ostankov BSE v proizvodih iz govedi/o finančnem prispevku Skupnosti za ukrepe za oceno tveganja ostankov BSE v proizvodih iz govedi

(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 132)

(2004/110/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine [1] in zlasti členov 19 in 20 Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V skladu z Odločbo 90/424/EGS mora Skupnost izvesti znanstvene ukrepe, potrebne za razvoj veterinarske zakonodaje Skupnosti.

(2) Trenutno se izvaja kvantitativna ocena tveganja ostanka goveje spongiformne encefalopatije (BSE) v želatini, loju in dikalcijevem fosfatu iz govejih kosti, loju iz maščobnih tkiv in loju iz predelanih mešanic tkiv. Metodologijo za navedeno oceno je sprejel prejšnji Znanstveni pripravljalni odbor na seji dne 12. in 13. septembra 2002.

(3) Sedanje delo, ki se izvaja v zvezi z oceno ostankov BSE, je treba posodobiti glede na nova znanstvena dognanja.

(4) Navzkrižna kontaminacija s krmo, ki vsebuje živalske beljakovine in je namenjena za neprežvekovalce, šteje za najpomembnejši preostali vir okužbe z BSE od uvedbe prepovedi živalskih beljakovin v krmi za prežvekovalce leta 1994. Uredba (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o določitvi podrobnih pravil za preprečevanje, obvladovanje in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij [2] prepoveduje krmljenje farmskih živali z živalskimi beljakovinami, z izjemo nekaterih živalskih beljakovin, kar je prepoved, znana kot "razširjena prepoved krmljenja". Kljub tej razširjeni prepovedi krmljenja so bile odkrite zelo majhne količine živalskih beljakovin v omejenem številu vzorcev krme.

(5) Zato je treba razširiti sedanjo oceno tveganja na oceno tveganja, ki ga predstavlja krma, ki vsebuje omejeno količino mesno-kostne moke. Ta razširitev bi lahko upoštevala tudi spreminjanje tveganja ostankov, ki ga predstavlja prisotnost hrbtenice, glede na starost živali.

(6) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so potrebni za razvoj veterinarske zakonodaje Skupnosti, in bi zato morali biti upravičeni do finančnega prispevka Skupnosti.

(7) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Komisija zagotovi, da se sedanje znanstveno delo, ki se izvaja v zvezi z oceno ostankov BSE, posodobi glede na nova znanstvena dognanja, še zlasti pa zagotovi, da se v to oceno vključi tveganje, ki ga predstavlja krma, ki vsebuje majhno količino mesno-kostne moke.

Komisija poroča o rezultatu ocene tveganja Stalnemu odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Člen 2

1. Pri izvajanju ukrepov, predvidenih v členu 1, Komisija izhaja iz metodologije, ki jo je priporočil prejšnji Znanstveni pripravljalni odbor na seji dne 12. in 13. septembra 2002.

Če je potrebno, zaprosi Komisija Evropsko agencijo za varnost hrane (Agencijo) za posodobitev metodologije ocene tveganja.

2. Komisija zaprosi Agencijo, naj zagotovi tehnično pomoč in izrazi svoje mnenje o poročilu iz člena 1.

Člen 3

Finančni prispevek Skupnosti za ukrepe, predvidene v členu 1, ne presega 50000 EUR.

Člen 4

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2004.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. januarja 2004

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

[2] UL L 147, 31.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1915/2003 (UL L 283, 31.10.2003, str. 29).

--------------------------------------------------

Top