EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0063

Odločba Komisije z dne 23. decembra 2003 o spremembi Odločbe 2003/467/ES glede priznanja, da so nekatere pokrajine v Italiji proste goveje bruceloze in enzootske goveje levkoze (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 5063)Besedilo velja za EGP

OJ L 13, 20.1.2004, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 165 - 166
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 165 - 166
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 165 - 166
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 165 - 166
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 165 - 166
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 165 - 166
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 165 - 166
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 165 - 166
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 165 - 166
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 052 P. 235 - 236
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 052 P. 235 - 236
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 180 - 181

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/63(1)/oj

32004D0063Uradni list L 013 , 20/01/2004 str. 0032 - 0033


Odločba Komisije

z dne 23. decembra 2003

o spremembi Odločbe 2003/467/ES glede priznanja, da so nekatere pokrajine v Italiji proste goveje bruceloze in enzootske goveje levkoze

(notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 5063)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/63/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti [1] in zlasti Priloge A(II)(7) in Priloge D(I)(E) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Seznami regij držav članic, priznanih kot regije, proste bruceloze in enzootske goveje levkoze, so določeni v Odločbi Komisije 2003/467/ES z dne 25. junija 2003 o uvedbi statusa držav članic in regij držav članic, uradno prostih tuberkuloze, bruceloze in enzootske goveje levkoze glede čred goveda [2].

(2) Italija je Komisiji predložila dokumentacijo, ki dokazuje skladnost z ustreznimi pogoji, predvidenimi v Direktivi 64/432/EGS, za pokrajine Cremona, Lodi in Pavia in za deželo Lombardijo, da se te pokrajine uradno prizna za pokrajine, uradno proste bruceloze glede čred goveda.

(3) Italija je Komisiji tudi predložila dokumentacijo, ki dokazuje skladnost z ustreznimi pogoji, predvidenimi v Direktivi 64/432/EGS, za pokrajine Milano, Lodi in Cremona in za deželo Lombardijo ter za pokrajine Arezzo, Firenze, Grosetto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato in Siena ter za deželo Toskana, da se te pokrajine uradno prizna za pokrajine, uradno proste enzootske goveje levkoze glede čred goveda.

(4) Po oceni dokumentacije, ki jo je predložila Italija, bi morale biti pokrajine Cremona, Lodi in Pavia ter dežela Lombardija uradno priznane za pokrajine, proste goveje bruceloze, in pokrajine Milano, Lodi in Cremona ter dežela Lombardija in pokrajine Arezzo, Firenze, Grossetto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato in Siena in dežela Toskana uradno priznane za pokrajine, proste enzootske goveje levkoze.

(5) Odločbo 2003/467/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Prilogi II in III k Odločbi 2003/467/ES se spremenita v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 23. decembra 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

[2] UL L 156, 25.6.2003, str. 74.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Prilogi II in III k Odločbi 2003/46/ES se spremenita:

1. V Prilogi II se poglavje 2 nadomesti z:

"POGLAVJE 2 REGIJE DRŽAV ČLANIC, URADNO PROSTE BRUCELOZE

V Italiji:

- dežela Emilia-Romagna: pokrajine Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini

- dežela Lombardija: pokrajine Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese

- dežela Marche: pokrajina Ascoli Piceno

- dežela Sardinija: pokrajine Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari

- dežela Trentino-Alto Adige: pokrajini Bolzano, Trento

Na Portugalskem:

- avtonomna regija Azori: otoki Pico, Graciosa, Flores, Corvo

V Združenem kraljestvu:

- Velika Britanija: Anglija, Škotska, Wales."

2. V Prilogi III se poglavje 2 nadomesti z:

"POGLAVJE 2 REGIJE DRŽAV ČLANIC, URADNO PROSTE ENZOOTSKE GOVEJE LEVKOZE

V Italiji:

- dežela Emilia-Romagna: pokrajine Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini

- dežela Lombardija: pokrajine Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Sondrio, Varese

- dežela Marche: pokrajina Ascoli Piceno

- dežela Toskana: pokrajine Arezzo, Firenze, Grossetto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena

- dežela Trentino-Alto Adige: pokrajini Bolzano, Trento

- dežela Valle d’Aosta; pokrajina Aosta"

--------------------------------------------------

Top