Help Print this page 

Document 32004D0057

Title and reference
Sklep Komisije z dne 23. decembra 2003 o nadaljevanju v letu 2004 izvajanja primerjalnih poskusov ter testiranja Skupnosti semena in razmnoževalnega materiala trav, Triticum aestivum, Brassica napus in Allium ascalonicum v okviru direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 92/33/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES, začetimi leta 2003
  • In force
OJ L 12, 17.1.2004, p. 49–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 136 - 136
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 136 - 136
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 136 - 136
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 136 - 136
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 136 - 136
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 136 - 136
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 136 - 136
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 136 - 136
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 136 - 136

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/57(1)/oj
Multilingual display
Authentic language
  • Authentic language: španščina, danščina, nemščina, grščina, angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, portugalščina, finščina, švedščina, islandščina, norveščina
Dates
  • Date of document: 23/12/2003
  • Date of effect: 23/12/2003; začetek veljavnosti datum dokumenta
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
  • Additional information: razširjeno na EGP z 22004D0121
Text

32004D0057Uradni list L 012 , 17/01/2004 str. 0049 - 0049
Uradni list L 277 , 26/08/2004 str. 0028 - 0028


Sklep Komisije

z dne 23. decembra 2003

o nadaljevanju v letu 2004 izvajanja primerjalnih poskusov ter testiranja Skupnosti semena in razmnoževalnega materiala trav, Triticum aestivum, Brassica napus in Allium ascalonicum v okviru direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 92/33/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES, začetimi leta 2003

(2004/57/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena krmnih rastlin [1],

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/402/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit [2],

ob upoštevanju Direktive Sveta 68/193/EGS z dne 14. aprila 1968 o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte [3],

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/33/EGS z dne 28. aprila 1992 o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic razen semena [4],

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/54/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena pese [5],

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic [6],

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/56/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semenskega krompirja [7],

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena oljnic in predivnic [8],

ob upoštevanju Odločbe Komisije 2002/756/ES z dne 16. septembra 2002 o določitvi postopkov Skupnosti za primerjalne poskuse in testiranje semen in razmnoževalnega materiala določenih sort rastlin v skladu z direktivami Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 92/33/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES [9] in zlasti člena 4 Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Odločba 2002/756/ES določa postopke za primerjalne poskuse in testiranja, ki se izvajajo v okviru direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 92/33/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES od leta 2003 do leta 2004.

(2) Teste in poskuse, izvajane v letu 2003, bi bilo treba nadaljevati v letu 2004 –

SKLENILA:

Edini člen

Primerjalni poskusi in testi Skupnosti, ki so se pričeli v letu 2002 z razmnoževalnim in sadilnim materialom trav, Triticum aestivum, Brassica napus in Allium ascalonicum se nadaljujejo v letu 2004 v skladu z Odločbo 2002/756/ES.

V Bruslju, 23. decembra 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 125, 11.7.1966, str. 2298/66. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/61/ES (UL L 165, 3.7.2003, str. 23).

[2] UL L 125, 11.7.1966, str. 2309/66. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/61/ES.

[3] UL L 93, 17.4.1968, str. 15. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/61/ES.

[4] UL L 157, 10.6.1992, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/61/ES.

[5] UL L 193, 20.7.2002, str. 12. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2003/61/ES.

[6] UL L 193, 20.7.2002, str. 33. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2003/61/ES.

[7] UL L 193, 20.7.2002, str. 60. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/61/ES.

[8] UL L 193, 20.7.2002, str. 74. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/61/ES.

[9] UL L 252, 20.9.2002, str. 33.

--------------------------------------------------

Top